Brug opsparingen rigtigt

Det er ikke ligegyldigt, hvornår i pensionstilværelsen, du bruger dine forskellige indtægtskilder. Vil du have det bedste økonomiske resultat, er det for eksempel godt at vide, at

  • Du kan undgå at få nedsat din efterløn, hvis du er født før 1956 og opfylder efterlønnens toårsregel*, og hvis du udskyder udbetalingen af løbende pension, som din arbejdsgiver har betalt helt eller delvis, indtil du ikke længere er på efterløn.
  • Du betaler mindre i afkastskat af dit indestående på en pensionsordning i forhold til den skat, du betaler af afkastet fra dine værdipapirer. Derfor kan det være en fordel, hvis du bruger pengene fra dine værdipapirer først.
  • Du kan som folkepensionist supplere folkepensionen med en blanding af aldersopsparing og ratepension eller livrente og måske undgå modregning i folkepensionens pensionstillæg. Aldersopsparing giver nemlig ikke modregning i pensionstillægget.

*) Toårsreglen indebærer, at du udsætter overgangen til efterløn i mindst to år, fra du fik dit bevis, og at du i perioden har arbejdet mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret hhv. 2.496 timer som deltidsforsikret.​​
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker