Pensionstjek

76%

af vores kunder, der ændrer deres pensionsordning, bliver bedre dækket uden at indbetale mere


Med Danica Pensionstjek kan du nemt finde ud af, om du sparer for lidt eller for meget op til pension og forsikring. Det er især vigtigt, hvis der sker ændringer i dit liv – for eksempel hvis du får børn, ny bolig eller lønforhøjelse.

1,1 mio. danskere burde hvert år tjekke
deres pensionsordning, fordi der sker ændringer i deres liv.

Hvad er der sket, siden du sidst
kiggede på din pensionsordning?

Er du blevet gift eller skilt?

Har du fået børn?

Har du fået nyt job?

Har du fået ny bolig?

Har du formue?

Vil du være
helt sikker?

Selvom dit liv ikke har ændret sig for nylig, anbefaler vi dig alligevel at tage et pensionstjek en gang om året. Her kan du på få minutter se, om du er dækket optimalt – og om du og din familie er sikret.

Pensionstjekket trin for trin

Du svarer på
6 spørgsmål


For at kunne give dig en klar anbefaling, skal vi kende til din livssituation og økonomi.

1

Vi regner på
tallene


Vi regner på dine tal ud fra dine svar, tal fra PensionsInfo og dine ordninger hos os.

2
3

Du får resultatet
af dit pensionstjek


Viser lyssignalet grønt, passer din pension til dit liv. Viser det gult eller rødt, bør du justere din pensions-ordning.

Rødt lys
– vi kontakter dig


Vi kontakter dig med en klar anbefaling til, hvordan din pension kommer tilbage i grøn.

4

Klik på ikonerne og læs mere om, hvornår i livet det er vigtigt at tjekke sin pension.


Kun 2 ud af 3 ved, om de arver
ægtefællens pension

Er du gift, eller bor du sammen med din kæreste, kan det have stor betydning for størrelsen af de offentlige ydelser, du har ret til - for eksempel størrelsen på din folkepension. Det er også afgørende for, hvad vi anbefaler, at din familie skal have udbetalt, hvis du dør, inden du går på pension.


Børn øger behovet for at justere pension

Har du børn under 21 år? Det har betydning for, hvilke økonomiske ydelser du kan få, hvis du bliver syg og mister arbejdsevnen. Hvis det værst tænkelige skulle ske, og du dør, inden dine børn er fyldt 21 år, er det også vigtigt din livsforsikring er tilpasset.


2 ud af 3 ønsker at leve uændret, når de går på pension

Vi anbefaler, at du får udbetalt, hvad der svarer til 80 procent af din løn, når du går på pension. Derfor har vi brug for at vide, hvad du tjener i dag, så vi kan regne os frem til, hvad udbetalingen skal være, når du går på pension – og dermed også, hvor meget du bør sætte af til opsparing.


Friværdien er halveret siden finanskrisen

Mange boligejere sparer op i deres bolig i form af friværdi. Du kan bruge en del af den opsparing, når du er gået på pension. Derfor interesserer vi os for din boligsituationen, når vi beregner, hvor meget du bør spare op til pension.


Kunder i Danica pension sparer i gennemsnit 11,6 % op til pensionen

Har du sparet penge op ved siden af din pensionsordning og bolig? Den opsparing kan du også bruge, når du går på pension. Derfor vil vi gerne kende til anden formue, når vi regner ud, hvor meget du bør spare op til din pension.


Den gennemsnitlige pensionsalder er 63,4 år

Hvornår ønsker du at gå på pension? Jo senere du går på pension, jo mere kan du nå at spare op. Typisk skal pensionen række til omkring 16 år. Du får også mere i folkepension, jo senere du går på pension.

Se introduktion til Danica Pensionstjek

 

Baseret på pensionstjek gennemført blandt Danica Pensions kunder.