Tilbage i arbejde

Der er store menneskelige og økonomiske gevinster ved tidligt at tage hånd om syge medarbejdere og afklare, hvad der skal til for, at de hurtigst muligt kan vende tilbage til den hverdag, de er vant til. Jo tidligere vi får besked, når en medarbejder er i risiko for længerevarende sygdom, jo tidligere kan vi hjælpe med støtte og rådgivning.

Bestil hjælp til din medarbejder eller til virksomheden

Har du en syg medarbejder og har brug for rådgivning, kan du ved at klikke her bestille hjælp til virksomheden eller jeres medarbejder.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Tilbage i arbejde

En tidlig indsats over for en medarbejder, der er i risiko for længerevarende sygefravær, kan tit forkorte perioden. Den rette indsats kan også hjælpe til, at den syge måske kun behøver en delvis sygemelding. Du kan her i Danica Pension få hjælp til den tidlige indsats - også før forsikringens karensperiode er udløbet.
 
Kom tidligt og let i kontakt med Danica Pension

Pr. telefon og mail

Du kan altid ringe til Danica Pensions socialrådgivere på tlf. 4513 1717 eller skrive en mail på socialradgiverne@danicapension.dk
Du kan også kontakte vores Skadeafdeling på tlf. 4513 2298 eller pr. mail på skadeafdeling@danicapension.dk

Via danicapension.dk

Du kan via dette link skrive til Danica Pension og bede om vores hjælp.
Når vi får din besked kontakter vores Skadeafdeling din medarbejder direkte og fortæller om vores tilbud. Vores Skadeafdeling skriver altid et brev til din medarbejder og fortæller, at de vil ringe og tilbyde rådgivning.

Samtidig sender vores socialrådgivere en mail til jer som arbejdsgivere og tilbyder generel rådgivning om tilbuddene i jeres pensionsordning og i det offentlige system.

Via NemRefusion

Når man som arbejdsgiver beder kommunen om sygedagpengerefusion i NemRefusion på virk.dk, vil der nederst på kvitteringsbilledet ved den første anmeldelse komme et link til danicapension.dk
Hvis du følger linket, kommer du til danicapension.dk, hvor du kan bede om vores hjælp. Ligesom ovenfor kontakter vores Skadeafdeling jeres medarbejder, og vores socialrådgivere skriver til jer.
 
Få tidlig opfølgning i Jobcentret
Du kan også bede om en ekstraordinær tidlig indsats fra kommunen. Hvis du forventer, at en medarbejder er syg i mere end 8 uger, kan du sætte den tidlige indsats i gang i NemRefusion under menupunktet Tidlig opfølgning på virk.dk Din medarbejder får herefter første opfølgningssamtale med kommunen allerede to uger efter.
Læs mere om anmeldelse og dækning, når der er behov for psykologbehandling (pdf)