Om pensionspakkerne

Med vores pensionspakker sparer du op til din pension og får samtidig alle de vigtige forsikringer, der giver dig og din familie tryghed. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du er dækket, og hvordan pengene udbetales.

Sådan er du dækket

 • Tab af erhvervsevne

  Tab af erhvervsevne

  Tab af erhvervsevneforsikringen giver dig fra 115.000 kr. pr. år. Det afhænger af din indkomst, hvor stor en dækning du kan få.

  Beløbet, der er skattepligtigt, udbetales, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Der gælder særlige regler for ejere af nystartede virksomheder. Du kan selv bestemme, om forsikringen skal dække, til du bliver 65 år eller til din folkepensionsalder.

  Mister du din erhvervsevne, sørger vi efter tre måneder for, at der fortsat indbetales til din opsparing, og at dine forsikringer fortsat dækker.

 • Sundhedssikring

  Sundhedssikring

  Sundhedssikringen dækker udgifter til lægeordineret behandling ved sygdom eller ulykkestilfælde på godkendte privathospitaler eller privatklinikker, samt udgifter til bl.a. fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger, zoneterapi og akupunktur, behandling i udlandet, transport til og fra udlandet, ledsagertransport og ophold i udlandet, rekreations- og behandlingsophold, samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet.

  Din sundhedssikring dækker, frem til du fylder 67 år. Den kan forlænges fra 67 til 70 år.

 • Sundhedspakke

  Sundhedspakke

  Du omfattes af Danicas Sundhedspakke. Med sundhedspakken får du hjælp før, under og efter sygdom:

  • Stress Hotline: Omgående telefonrådgivning, som kan hjælpe dig med at forebygge stress og blive hurtigere rask
  • Hjælp til at navigere i det offentlige: Vi hjælper dig med at navigere igennem det offentlige system, så du hurtigt kan komme videre til behandling
  • Online sundhedstjek: Få på et par minutter svar på din generelle helbredstilstand og bliv motiveret til en sundere livsstil
  • Best Doctors®: Med Best Doctors® kan du få en second opinion, hvis du f.eks. er usikker på en diagnose eller anbefalet behandling

Sådan udbetales pengene

 • Ved pensionering

  Ved pensionering

  Pensionsordningen indeholder en opsparing, som du får udbetalt, når du går på pension. Du kan begynde at få din opsparing udbetalt, når du har nået din efterlønsalder, men de fleste venter til senere. Du får en større udbetaling, jo længere du venter. Du kan vælge alderspension, ratepension og livsvarig pension eller en kombination heraf.

 • Hvis du får brug for Sundhedssikringen

  Hvis du får brug for Sundhedssikringen

  Sundhedssikringens dækningsbeløb udbetales i forbindelse med lægeordineret behandling af sygdom på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt hos praktiserende speciallæger, kiropraktorer, psykologer, zoneterapeuter og akupunktører.

 • Ved tab af erhvervsevne

  Ved tab af erhvervsevne

  Tab af erhvervsevne-forsikringen udbetales fra tre måneders dagen, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne – uanset om årsagen er sygdom eller ulykke. Udbetalingen fortsætter til det tidspunkt, du har valgt, at forsikringen skal ophøre – fx når du fylder 65 år.

 • Kritisk sygdom

  Kritisk sygdom

  Dækningen Kritisk Sygdom udbetales som en éngangssum, når du har fået diagnosticeret en af de alvorlige sygdomme, som står på denne liste. Udbetalingen forudsætter, at du er i live.

 • Ved dødsfald

  Ved dødsfald

  Livsforsikringen udbetales til dine efterladte, hvis du dør før pensionsalderen. Tilsvarende udbetales livsforsikringen til dig, hvis din ægtefælle eller samlever dør inden pensionsalderen.

Om sundhedssikringen

Med Danica Sundhedssikring behøver du ikke bekymre dig om, hvad der skal ske, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Pension til Selvstændige

I samarbejde med Pension for Selvstændige tilbyder vi dig attraktive pensionspakker.

Læs mere

Kontakt os nu

Tlf. 45 12 59 02

Mail: kontaktpfs@danicapension.dk

Hvad kan vi hjælpe med?