Sundhedssikringen består af tre moduler, der dækker operationer hos speciallæger og på privathospitaler – også i udlandet – og behandlinger hos for eksempel fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.
GrundmodulModul 1Modul 2
Hurtigt på privathospitalFysioterapi, psykolog og diætistBliv rask i udlandet

Modulet dækker udgifter til privathospital eller speciallæge

 • Konsultation og forundersøgelse
 • Kirugisk og medicinsk behandler under indlæggelse
 • Ambulant operation
 • Efterkontrol
 • Ambulant geneoptræning

Modulet dækker udgifter til

 • Fysioterapi
 • Kiropraktorbehandling
 • Akupunktur
 • Zoneterapi
 • Behandling hos psykolog
 • udredning og behandling hos psykiater
 • Behandling hos klinisk diætist, hvis BMI >30

Modulet dækker udgifter til

 • Behandling i udlandet
 • Transport til udlandet
 • Ledsagerophold
 • Midlertidig hjælp i hjemmet
 • Rekrations- og behandlingsophold i Danmark