Brug pensionen til at passe bedre på verden


Du og dine medarbejdere er måske allerede opmærksomme på at bidrage til en grønnere fremtid. Men vidste I, at jeres pension også kan gøre en forskel?

Til sammen har vi mange milliarder investeret i pensionsopsparinger, som vi i Danica Pension investerer med henblik på, at pengene skal bruges engang i fremtiden. Men vi har også et stort ansvar for at påvirke den fremtid, de skal bruges i.

Ønsker du og dine medarbejdere at investere jeres pension med ekstra fokus på bæredygtighed, kan I investere en del eller hele jeres pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg. Det er designet til jer, der ønsker, at pensionen skal arbejde endnu mere målrettet for en bæredygtig fremtid.

Du bestemmer selv

Hvor stor en del af din pension, du investerer i
Danica Balance Ansvarligt Valg,
er helt op til dig.

0 %, 47 % eller 100 %? Du skruer selv op
eller ned på slideren i netpension. 

 Log ind og vælg

Se, hvordan det gik til, da Anna
gjorde sin fremtid gladere

c5619842-01ba-4e7f-81c4-0538def07107

Få et større fokus på bæredygtighed med
Danica Balance Ansvarligt Valg

 

Skal din pensionsopsparing have et ekstra fokus på bæredygtighed? Så kan du vælge at investere en del af din opsparing eller hele opsparingen med Danica Balance Ansvarligt Valg. På den måde investerer du mere målrettet i virksomheder, der har en ambition om at bidrage til at løse udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer, sociale forhold og sundhed. Vel og mærke samtidig med at du bevarer muligheden for at få et attraktivt afkast.

Som minimum er 75 procent af dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg nemlig bæredygtige. Det er investeringer - som ifølge vores vurdering - samlet set bidrager væsentligt til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derudover fravælger du med Danica Balance Ansvarligt Valg også flere brancher, eksempelvis fossile brændstoffer og militært udstyr. Vi stiller også krav til, at virksomhederne, du investerer i, ikke gør væsentlig skade på samfundet og lever op til internationale standarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt god ledelsespraksis.

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Kort fortalt er det en plan og ambition for, hvordan verden bliver mere bæredygtig frem mod 2030. Den består af 17 mål, som blandt andet er at:

  • bekæmpe klimaforandringerne og sikre rent vand
  • afskaffe sult og skabe bedre sundhed
  • skabe ligestilling og bedre adgang til uddannelse.

Være opmærksom på


Ønsker du, at din fulde opsparing skal bestå af minimum 75 procent bæredygtige investeringer, så skal hele din pensionsopsparing investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg.

For mere information om investeringerne, læs i afsnittet 'Hvordan fungerer det?', der findes nedenfor.

Du investerer eksempelvis i:

Virksomheder og projekter, der producerer vedvarende energi, eller som arbejder med løsninger til at reducere vandspild, skabe mere rent drikkevand eller fremme en bæredygtig fødevareproduktion.

Virksomheder der søger at øge genbruget og genanvendelsen af materialer, passe på biodiversiteten, bidrage til større sundhed eller reducere klimaftrykket fra produktion af varer.

En kombination af virksomheder der samlet set har en lavere CO2-udledning end det generelle marked, og som er i gang med at reducere CO2-udslippet i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål.

Hvordan hænger det sammen?

Sådan får I en gladere fremtid

Det er både nemt og enkelt at investere din pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg. Alt, hvad det kræver, er, at du i forvejen har en Danica Balance ordning, vælger den i netpension under fanen 'Sådan er din opsparing investeret' og klikker på 'Tilpas investering og risiko'.

*Bemærk: Hvis du eller dine medarbejdere ikke har en Danica Balance ordning og ønsker at investere med Danica Balance Ansvarligt Valg, kan I kontakte en rådgiver. 

Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi har overfor os selv, hinanden og fremtidige generationer et naturligt ansvar for at
beskytte og forbedre vores samfund.

Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed på tværs af hele Danica Pension
kan du læse om her:

Samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension

 


Danskernes syn på bæredygtighed

Størstedelen af danskerne (56 %), muligvis også dine medarbejdere, er slet ikke klar over, om deres pensionsselskab tilbyder et investeringsprodukt, der har særligt fokus på bæredygtighed.

 

Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

Bæredygtighed er noget, som mange danskere tænker meget over. Og den tendens ser ud til at  fortsætte. 74 % siger, at de i dag er mere opmærksomme på bæredygtighed, end de var for fem år siden.

 

Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

Gå trygt fremtiden i møde

Hvornår begynder fremtiden egentlig? Og i hvilken retning bevæger din virksomhed sig? Det er svære spørgsmål. Men svarene er med til at forme dit og dine medarbejderes liv.

For fremtiden er det ‘nu’, du skaber med dine beslutninger i dag. Det er derfor, vi i Danica Pension mener, at jo bedre du lærer din fremtid at kende – desto mere kan du få ud af den.

Du kan blive hjulpet og få mere vished om din virksomheds fremtid sammen med os. Vi gør det nemmere for dig at træffe de rette beslutninger nu og her, så du, dine medarbejdere og din virksomhed bliver bedre stillet til at gå fremtiden i møde.

Besøg fremtiden

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.