Vi har erfarne socialrådgivere, der giver råd om, hvordan I kan håndtere eventuel mistrivsel eller stress hos en medarbejder. Vi drøfter jeres muligheder blandt andet inden for lovgivning og økonomi, hvis en medarbejder er sygemeldt eller nærmer sig en sygemelding.

I Danica Pension har vi et stort fokus på at forebygge mistrivsel og sygdom samt inspirere til en sundere livsstil. Med afsæt i data, erfaringer og afprøvede koncepter giver vi jer klare anbefalinger til forbyggende indsatser og implementeringen af dem. Det kan øge energiniveauet, forbedre trivslen og reducere sygefraværet i virksomheden.