Det får I som virksomhed

For din virksomhed er der kun ét kontaktpunkt, når en medarbejder bliver syg. På den måde har vi gjort det nemt for jer, da I ikke skal forholde jer til, hvem I skal ringe til hos Danica Pension for at få svar på eventuelle spørgsmål, der kunne være i forbindelse med en syg medarbejder. Tilbuddet forudsætter, at dine medarbejdere har en forsikring hos Danica Pension gennem din virksomheds pensionsaftale.

Vi har erfarne socialrådgivere, der giver råd om, hvordan I kan håndtere eventuel mistrivsel eller stress hos en medarbejder. Vi drøfter jeres muligheder blandt andet inden for lovgivning og økonomi, hvis en medarbejder er sygemeldt eller nærmer sig en sygemelding.

I Danica Pension har vi et stort fokus på at forebygge mistrivsel og sygdom samt inspirere til en sundere livsstil. Med afsæt i data, erfaringer og afprøvede koncepter giver vi jer klare anbefalinger til forbyggende indsatser og implementeringen af dem. Det kan øge energiniveauet, forbedre trivslen og reducere sygefraværet i virksomheden.

Forebyggelse

Flere og flere danskere rammes af livsstilssygdomme og mange går dagligt rundt med stresssymptomer. Samtidig stiger omkostningerne til syge medarbejdere for virksomheder og produktiviteten udfordres, fordi medarbejdere går syge på arbejde.
Der er således ikke tale om sygefravær – men derimod om sygenærvær. Vores forebyggelseskoncepter hjælper jer med at sætte forebyggelse på dagsordenen.

 

 

 • Forebyggelseskoncepter

  Danica Pension har udviklet en lang række digitale forebyggelseskoncepter, der kan skabe sund balance hos den enkelte medarbejder døgnet rundt. Koncepterne kan være med til at mindske stress, mistrivsel og dårlige vaner. I koncepterne har vi udviklet manualer og guides til, hvordan I implementerer koncepterne i jeres virksomhed. Eksempelvis har vi et koncept, der hedder Skærm Tiden. Skærm Tiden er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og indeholder en lang række værktøjer, der sætter fokus på mobilen, som kan være en kilde til stress.

  Gå til forebyggelseskoncepter her

 • Foredrag og kurser

  Hos Danica Pension samarbejder vi med en lang række eksterne eksperter, som vi nøje udvælger med afsæt i vores ekspertise og inden for de områder, der understøtter temaerne i vores forebyggelseskoncepter. Ønsker I at sætte ekstra fokus på forebyggelse gennem en større indsats for ledere og/eller medarbejdere, hjælper vi jer med at udvælge den helt rigtige løsning.

  Tag fat i din kontaktperson hos Danica Pension, hvis du vil vide mere om dette tilkøb

 • Podcasts og webinarer

  Vi har også udviklet en sundhedspodcast, kaldet Sunde Stemmer. I podcasten gæstes vi af forskellige eksperter inden for sundhed, der alle kommer med gode råd og input til, hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med at forbedre deres sundhed. Vi tilbyder webinarer om sundhed på arbejdspladsen. Vores webinarer dækker en lang række temaer alle med fokus på at forbedre virksomhedens generelle sundhed.

  Læs mere om vores podcast Sunde Stemmer og vores webinar.

  Podcasten Sunde stemmer

  Se vores tidligere webinars

 • Akut Psykologisk Hotline 24/7

  I tilfælde af akut krisehjælp til medarbejder eller gruppe på virksomheden, kan HR eller leder kontakte akut psykologisk hotline på 70 22 02 23. Linjen kan kontaktes 24/7.


  1. Leder kontakter Akut Psykologisk Hotline 24/7, som afdækker det konkrete behov. Der iværksættes telefonisk hjælp til medarbejderen. Ved behov for fysisk psykologsamtale til enkeltpersoner eller debrief til grupper rekvireres dette. Der afregnes separat herfor.

  2. Forvagt på Akut Psykologisk Hotline 24/7 indhenter hurtigst muligt oplysninger om hændelse, gruppens størrelse samt tid og sted for debrief.

  3. Der foretages debrief/fysisk psykologsamtale for enkeltperson eller gruppe, og individerne hjælpes evt. videre til Danica Pension for at få yderligere hjælp.

Rådgivning

Hos Danica Pension giver vi proaktiv rådgivning og klare anbefalinger, der kan forbedre din virksomheds sundhed og mindske risiko for produktivitetstab. Denne rådgivning forudsætter, at dine medarbejdere har en forsikring hos Danica Pension gennem din virksomheds pensionsaftale.

Hvis du har brug for rådgivning, kan du kontakte Healthcare Erhverv på: 45 13 17 17

 

 

 • Sparring ved mistrivsel

  Hos Healthcare Erhverv har du ét kontaktpunkt. Vi står klar til at give HR eller nærmeste leder sparring om, hvordan I bedst forholder jer ved sygdom eller mistrivsel hos en medarbejder. Vi rådgiver jer om mulighederne for støtte og behandling via pensionsordningen.

 • Proaktiv kontakt ved sygdom

  Hvis en medarbejder bliver syg, sætter vi ind så snart, vi kender til sygemeldingen og får lagt en plan. Vi har rigtig gode erfaringer med at arbejde i tæt samspil mellem virksomheden og den syge medarbejder.

  Har I ikke kontaktet os, tager vi proaktivt kontakt til jer i forbindelse med, at jeres medarbejder anmelder sygdom til Danica Pension.

 • Akut psykologisk hotline 24/7

  I tilfælde af akut krisehjælp til medarbejder eller gruppe i virksomheden, kan HR eller leder kontakte akut psykologisk hotline på 70 22 02 23. Linjen kan kontaktes 24/7.
 • Råd om lovgivning og økonomi 

  Jeres kontaktpunkt i Danica Pension er uddannet socialrådgiver og kan drøfte lovgivning, rettigheder og den økonomiske situation omkring sygemeldingen.

Rapportering

For at hjælpe jer med at målrette eventuelle forebyggelsesindsatser og belyse trivsel blandt medarbejderne ved hjælp af statistik på et overordnet niveau. Det forudsætter, at dine medarbejdere har en forsikring hos Danica Pension gennem din virksomheds pensionsaftale.

 

 

 • Brug af behandling

  Ved at se på data for dine medarbejderes brug af behandlinger og de pågældende behandlingstyper, kan vi tilbyde jer statistik på, hvor de største udfordringer ligger hos dine medarbejdere. På den måde kan vi fremadrettet sætte ind med forebyggende initiativer, der kan være gunstige i forhold til at nedbringe antallet af sygemeldinger. Er der ikke nok data til at sikre anonymitet blandt jeres egne medarbejdere, kan vi tilbyde statistik fra jeres branche.

 • Benchmark med branche

  Aggregeret data fra jeres egne medarbejderes brug af vores ydelser kan benchmarkes mod andre virksomheder i jeres branche, hvilket giver jer en øget mulighed for at vurdere eventuelle udfordringer.

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.