Behandling af kundeoplysninger

Når du bliver kunde eller ændrer dit engagement hos os, beder vi dig om en række oplysninger. Vi har blandt andet brug for dit navn, din adresse og dit CPR-nr. Nogle gange har vi også brug for oplysninger om dit helbred.

Vi er opmærksomme på, at det er meget personlige oplysninger, og derfor har vi naturligvis klare regler for, hvordan vi behandler dem.

Det kan du læse mere om her. (pdf).

Hvis vi får grund til mistanke
Det sker heldigvis yderst sjældent, at vi har grund til at tro, at en kunde eksempelvis ikke er så syg, som vedkommende hævder. I sådan et tilfælde har vi selvfølgelig en klar interesse i at finde ud af, om det er os, der tager fejl.

Det kan vi blandt andet afklare ved – i sjældne tilfælde – at bruge eksterne konsulenter, som kan foretage faktiske observationer af kunden. Konsulenten kan for eksempel ved observation konstatere at have set en kunde på travetur – en kunde, som ellers oplyser at have mistet evnen til at gå.

Når vi beder en konsulent foretage observationer, sker det kun for at sikre en objektiv og faktuel korrekt belysning af sagen. Observationerne følger naturligvis altid den gældende lovgivning og branchens retningslinjer.

Eksempler
Brug af foto- og videoudstyr må kun ske, når alle andre muligheder for dokumentation og undersøgelse er udtømt. Desuden skal brug af dette udstyr ske efter nærmere retningslinjer. Eksempelvis må der ikke fotograferes eller videooptages på, eller ind på, privat område, hvor der ikke er offentlig adgang.

Kunden skal godkende det forud, hvis forhold på kundens private ejendom ønskes undersøgt. Undersøgelsen skal være afsluttet inden for rimelig tid.

Hvorfor vise legitimation?
Vi skal kunne dokumentere, at vi har set legitimation på alle vores kunder. Det følger af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terror.

Læs mere her (pdf)

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?