• Kræft (bortset fra forstadier til kræft, hiv-relaterede svulster og hudkræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt)
 • Planlagt operation eller udvidelse af en forsnævret kranspulsåre i hjertet (bypassoperation eller ballonudvidelse)
 • Operation af hjerteklapsygdom
 • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse på hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme)
 • Kronisk nyresvigt
 • Dissemineret sklerose
 • Motor neuron sygdomme (MND)
 • Større organtransplantation
 • Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Aids
 • Muskelsvind
 • Blindhed (varigt blind på begge øjne)
 • Døvhed (varigt høretab af hele hørelsen på begge ører)
 • Parkinsons sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Bakteriefremkaldt hjernehindebetændelse (akut purulent meningitis)
 • Borreliainfektion i hjernehinder, nerverødder eller hjerne
 • Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 • Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) på grund af livstruende rytmeforstyrrelser
 • Kronisk hjertepumpesvigt med svære symptomer i hvile