Kritiske sygdomme

Følgende diagnoser er på nuværende tidspunkt dækket af forsikringen. I dine forsikringsbetingelser i netpension kan du se de nøjagtige situationer, hvor du er dækket af forsikringen

 • Kræft (bortset fra forstadier til kræft, HIV-relaterede svulster og hudkræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Blodprop i hjertet
 • Planlagt operation eller udvidelse af forsnævrede kranspulsårer i hjertet (bypass-operation eller ballonudvidelse)
 • Operation af hjerteklapsygdom (operation skal være foretaget)
 • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning
 • Sækformet udvidelse på hjernens pulsårer
 • Kronisk nyresvigt
 • Dissemineret sclerose
 • Motor neuron-sygdomme (MND)
 • Større organtransplantation (hjerte, lunge, lever, knoglemarv)
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Aids
 • Døvhed (varigt tab af hørelsen på begge ører)
 • Blindhed (varigt tab af synsevnen på begge øjne)
 • Muskelsvind (visse specifikke diagnoser)
 • Parkinsons sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Bakteriefremkaldt meningitis (hjernehindebetændelse)
 • Borreliainfektion i hjernehinder, nerverødder eller hjerne (neuroborreliose)
 • Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 • Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) på grund af livstruende rytmeforstyrrelser  
 • Kronisk hjertepumpesvigt med svære symptomer i hvile

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?