Finansiel tryghed

Vi lever længere og holder os aktive langt op i pensionsalderen. Et langt og aktivt seniorliv stiller højere krav til den enkelte om at spare yderligere op til pension. Vi vil derfor hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed inden 2025.

 • Hjælp til de selvstændige under corona-krisen

  Hjælp til de selvstændige under corona-krisen

  Konsekvenserne af corona-krisen er økonomisk hård især for selvstændige erhvervsdrivende og små og mellemstore virksomheder. Danica Pension har valgt at hjælpe de kunder, som har akutte likviditetsproblemer.

  Det drejer sig særligt om selvstændige, som gennem Danica Pensions tætte samarbejde med Pension for Selvstændige (PfS) udgør over 30.000 selvstændige. Som følge af corona-krisen kan de selvstændige lade være med at indbetale på pensionsopsparingen frem til ultimo juni 2020, uden det går ud over forsikringspakken, som eksempelvis sikrer dem, hvis de kommer til skade eller blive syge.

  Som selvstændig er det vigtigt at have ordentlige forsikringer, hvis du bliver syg, også selv om det er krisetid. En forsikring ved tab af erhvervsevne kan være med til at holde hånden under økonomien under et længerevarende sygdomsforløb, hvis man for eksempel bliver sygemeldt på grund af stress over vigende omsætning eller direkte tab.

  Læs mere om initiativet her

 • Pension kan hjælpe selvstændige ved sygdom

  Pension kan hjælpe selvstændige ved sygdom

  Vi har stor forståelse for, at en pensionsordning ikke står øverst på listen for de fleste selvstændige. Men det er rigtigt vigtigt at tage stilling til.

  a559d89c-00090256-ce35e0bd

  Mange selvstændige har en pensionsordning, men der findes også mange, der ikke har. Og det kan blive et problem, hvis du bliver længerevarende syg. En pensionsordning indeholder typisk andet end bare opsparing. Den indeholder også forsikringer, herunder eksempelvis en forsikring ved tab af erhvervsevne. Denne forsikring sikrer en udbetaling, hvis du bliver længerevarende syg, og har du (som de fleste) også præmiefritagelse, vil indbetalingerne til ens opsparing fortsætte i perioden, hvor du er syg og ikke kan arbejde.

  Mange oplever længerevarende sygdom

  Mange danskere oplever i løbet af deres arbejdsliv at blive længerevarende syge med sygdomsforløb på tre måneder eller mere. Tal fra Danica Pension peger på, at omtrent hver tredje kvinde og hver femte mand i løbet af arbejdslivet bliver længerevarende syge og får brug for deres forsikring ved tab af erhvervsevne. Det er derfor vigtigt for din økonomi, at du er dækket tilstrækkeligt på dine forsikringer.

  Er du sikret ved tab af erhvervsevne?

  Tal fra Danica Pensions kunder viser, at hver fjerde selvstændige med en pensionsordning ikke er tilstrækkeligt dækket ved tab af erhvervsevne og kan risikere at skulle sælge boligen, bilen eller lignende, hvis de bliver længerevarende syge. Især selvstændige i Region Hovedstaden er ikke tilstrækkeligt dækket ved tab af erhvervsevne. Se tallene for din egen region nedenfor.

  For at skabe finansiel tryghed for selvstændige har vi et veletableret partnerskab med Pension for Selvstændige (PfS). Læs mere her: https://pensionforselvstaendige.dk

  Kilde: Forsikring og Pension og resultater fra Danica Pension’s

 • Start tidligt med din pensionsordning

  Start tidligt med din pensionsordning

  Som ung kan det være svært at forholde sig til pension i starten af arbejdslivet. Men det er en stor fordel at starte tidligt med at spare op til pensionslivet. Eksemplerne i tabellen viser, at jo tidligere du starter med at spare op, jo mindre beløb kan du nøjes med at indbetale til din pension. Unge får altså glæde af renters-rente-effekten i længere tid ved at starte pensionsopsparingen så tidligt som muligt, samtidig med at du får fordelt dine indbetalinger over flere år.

  e02ea42f-00090256-c55b46f3

  Hvor meget skal du hvert år spare op for at have 1 million kroner i pensionsopsparing som 68-årig

  Hvis jeg starter som 20-årig 4.700 kroner
  Hvis jeg starter som 25-årig 6.200 kroner
  Hvis jeg starter som 30-årig 8.200 kroner
  Hvis jeg starter som 35-årig 11.300 kroner

  Kilde: Beregninger fra Danica Pension, 2018. Det er forudsat, at indbetalinger vokser svarende til inflationen.

  I Danica Pension har vi en nem og overskuelig løsning til at hjælpe de kunder, som i dag ikke sparer nok op til pension. Med Save More Tomorrow vil opsparingsniveauet gradvist hæves over en årrække

  Læs mere her

 • Barsel kan koste på pensionen

  Barsel kan koste på pensionen

  I Danmark er det fortsat kvinden, der afholder størstedelen af barslen. Når man tager beslutningen om barsel er det vigtigt at tage højde for, hvilken betydning det har for ens opsparing til pension og forsikringer.

  65471b0d-00090256-dabb345e

  Hvis du for eksempel er på barsel i sammenlagt to år og ikke får indbetalt til pension i to gange et halvt år, kommer du til at mangle penge den dag, du går på pension. Afhængig af din løn og størrelsen af din indbetaling kan det blive mere end hundrede tusind kroner, du mangler (se tabellen nedenfor). En løsning kan være at opretholde pensionsindbetalingerne i barselsperioden. Alternativt kan det være en god idé at øge indbetalingerne senere i arbejdslivet.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan vores kunder kan tilpasse forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere her

  Eksempel ved afholdelse af to gange et halvt års barsel uden løn i alderen 30 og 33 år
  Hvad mangler du af pensionsopsparing ved pensionering?

  Løn Barsel som 30-årig Barsel som 33-årig Barsel i alt
  400.000 36.500 kr. 35.000 kr. 71.500 kr.
  500.000 56.500 kr. 54.000 kr. 110.500 kr.
  600.000 84.500 kr. 81.000 kr. 165.500 kr.
  700.000 108.500 kr. 104.000 kr. 212.500 kr.

  Anm. Der indbetales til pensionsopsparing jf. vores anbefalinger ift. lønniveauet.
  Pensionsalderen er 68 år. Forrentning 1,5 procent p.a.

 • Nedsat tid har betydning for din pension

  Nedsat tid har betydning for din pension

  Mange forældre, som er på nedsat tid, vælger at være det i en periode på eksempelvis 5-10 år af deres arbejdsliv, mens børnene er små. Når man går på fuld tid og dermed stiger i løn igen, er opsparingen ikke nødvendigvis længere tilstrækkelig.

  d89173cd-00090256-9d9c4ee0

  Nedsat tid kan betyde, at du mangler flere hundrede tusind kroner i din pensionsopsparing den dag, du går på pension (se tabellen med eksempler nedenfor). Der er flere måder at komme i mål på. Man kan fastholde sine indbetalinger til pensionsordningen i perioden med nedsat tid, hvis der er plads i økonomien til det. En anden løsning kan være at øge indbetalingerne til pension, når du er tilbage på fuld tid eller senere i arbejdslivet og på den måde spare det manglende op.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan vores kunder kan tilpasse forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere her

  Eksempel ved nedsat tid fra alder 30-34 år (nedsat tid i 5 år) og 30-39 år (nedsat tid i 10 år)
  Hvad mangler man ved pensionering?

  Løn på fuld tid Nedsat tid i 5 år Nedsat tid i 10 år
  400.000 71.000 137.000 kr.
  500.000 109.500 211.000 kr.
  600.000 164.000 316.500 kr.
  700.000 210.500 406.000 kr.

  Anm. Der indbetales jf. vores anbefalinger ift. lønniveauet.

  Pensionsalderen er 68 år. Forrentning 1,5 procent p.a.
  Nedsat tid på 80 procent, svarende til en dag mindre om ugen.

 • Ledige kan øge opsparingen senere i arbejdslivet

  Ledige kan øge opsparingen senere i arbejdslivet

  Hvis du bliver ledig, kan det få stor betydning for din pensionsopsparing. Hvis du er ledig i en periode på eksempelvis et år, hvor du ikke indbetaler til din pensionsopsparing, kommer du til at mangle penge den dag, du går på pension – også selvom du sparer op via den obligatoriske pensionsopsparing gennem det offentlige.

  b7bba661-00090256-399e8561

  Afhængig af længden på ledighedsperioden, din løn, størrelsen af din indbetaling og din alder på tidspunktet for ledighedsperioden kan det blive mere end hundrede tusind kroner, du mangler.

  En løsning kan være, at du øger din pensionsopsparing igen, når du vender tilbage i arbejde fra ledighedsperioden. Og jo før jo bedre, så du på den måde kan få gavn af renters rente-effekten.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan du som kunde kan tilpasse dine forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere her

  Eksempel ved ledighedsperiode på ét år og på forskellige tidspunkter i arbejdslivet

  Hvad mangler man ved pensionering?

  Alder/Løn 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
  30 år 32.500 72.000 111.500 168.000 215.500
  35 år 30.500 67.000 103.500 156.000 200.000
  40 år 28.000 62.000 96.000 144.500 186.000
  45 år 26.000 57.500 89.000 134.000 172.500
  50 år 24.000 53.500 83.000 124.500 160.000
  55 år 22.500 49.500 77.000 115.500 148.500
  60 år 21.000 46.000 71.500 107.500 138.000

  Anm. Der indbetales jf. vores anbefalinger ift. lønniveauet.

  Pensionsalderen er 68 år. Forrentning 1,5 procent p.a.

  Det er forudsat, at der ved ledighed er adgang til fulde a-dagpenge, inkl. obligatorisk pensionsopsparing.

 • Partnerskab med Tryg

  Partnerskab med Tryg

  I 2019 etablerede vi et nyt partnerskab med Tryg, der skal sikre finansiel tryghed for flere kunder. Det betyder, at Tryg kan tilbyde forsikringskunder pensionsløsninger under navnet Tryg Pension.

  Læs mere

 • Dataetik 

  Dataetik 

  Danica Pension har deltaget i udviklingen af Forsikring & Pensions dataetiske principper, der blandt andet sætter fokus på transparens, personalisering, forebyggelse og datasikkerhed.

  Læs mere

 • Seminarer om pensionsplanlægning

  Seminarer om pensionsplanlægning

  Vi afholder løbende seminarer for vores kunder, som står lige foran at skulle have udbetalt deres pension. Her er målet at klæde kunderne bedst muligt på til at få lavet deres personlige pensionsudbetalingsplan med udgangspunkt i egne behov og ønsker samt vores anbefalinger. Seminarerne omhandler derfor de problemstillinger og muligheder, vores kunder har på dette tidspunkt i deres liv indenfor arv, boligbelåning og økonomi.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?