Finansiel tryghed

Vi lever længere og holder os aktive langt op i pensionsalderen. Et langt og aktivt seniorliv stiller højere krav til den enkelte om at spare yderligere op til pension. Vi vil derfor hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed inden 2025.

 • Dataetiske principper

  Danica Pension bakker op om de dataetiske principper, som Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget.

  Det gør vi bl.a. gennem vores privatlivspolitik, som redegør for hvilke oplysninger, vi har om dig som kunde, og hvordan vi behandler disse. Det kan være i forbindelse med en helbredserklæring, når du tegner en forsikring. Her har vi et højt sikkerhedslag til at opbevare information, og vores data er rettighedsstyret, så en medarbejder i Danica Pension kun ser data om dig, hvis hun eller han bruger det i sit arbejde.

  Danica Pension rådgiver hele tiden ud fra et aktivt værditilbud, der er relevant for, hvor du som kunde er i dit liv. Vi indsamler løbende relevante oplysninger om eksempelvis civilstatus, alder, overenskomst, beskæftigelse og adresse for at sikre, at du som kunde har den rette forsikring og pensionsordning, som passer til din nuværende livssituation.

  Danica Pension følger OECDs principper for brug af AI/kunstig intelligens. Vi benytter AI og robotics til at supplere vores interne administration, men ikke til at træffe beslutninger og aflæse adfærd. Det kan være en robot, der gennemlæser og udleder relevant information fra et længere dokument, som benyttes til repetitive, ikke-kundevendte handlinger.

  Du kan til enhver tid logge ind på ’Netpension’ på Danicapension.dk og finde oplysninger om din pensionsordning, sundhedssikringer mv.

  Læs mere

 • Pension kan hjælpe selvstændige ved sygdom

  Vi har stor forståelse for, at en pensionsordning ikke står øverst på listen for de fleste selvstændige. Men det er rigtigt vigtigt at tage stilling til.

  a559d89c-00090256-ce35e0bd

  Mange selvstændige har en pensionsordning, men der findes også mange, der ikke har. Og det kan blive et problem, hvis du bliver længerevarende syg. En pensionsordning indeholder typisk andet end bare opsparing. Den indeholder også forsikringer, herunder eksempelvis en forsikring ved tab af erhvervsevne. Denne forsikring sikrer en udbetaling, hvis du bliver længerevarende syg, og har du (som de fleste) også præmiefritagelse, vil indbetalingerne til ens opsparing fortsætte i perioden, hvor du er syg og ikke kan arbejde.

  Mange oplever længerevarende sygdom

  Mange danskere oplever i løbet af deres arbejdsliv at blive længerevarende syge med sygdomsforløb på tre måneder eller mere. Tal fra Danica Pension peger på, at omtrent hver tredje kvinde og hver femte mand i løbet af arbejdslivet bliver længerevarende syge og får brug for deres forsikring ved tab af erhvervsevne. Det er derfor vigtigt for din økonomi, at du er dækket tilstrækkeligt på dine forsikringer.

  Er du sikret ved tab af erhvervsevne?

  Tal fra Danica Pensions kunder viser, at hver fjerde selvstændige med en pensionsordning ikke er tilstrækkeligt dækket ved tab af erhvervsevne og kan risikere at skulle sælge boligen, bilen eller lignende, hvis de bliver længerevarende syge. Især selvstændige i Region Hovedstaden er ikke tilstrækkeligt dækket ved tab af erhvervsevne. Se tallene for din egen region nedenfor.

  For at skabe finansiel tryghed for selvstændige har vi et veletableret partnerskab med Pension for Selvstændige (PfS).

  Læs mere

  Kilde: Forsikring og Pension og resultater fra Danica Pension’s

 • Start tidligt med din pensionsordning


  Som ung kan det være svært at forholde sig til pension i starten af arbejdslivet. Men det er en stor fordel at starte tidligt med at spare op til pensionslivet. Eksemplerne i tabellen viser, at jo tidligere du starter med at spare op, jo mindre beløb kan du nøjes med at indbetale til din pension. Unge får altså glæde af renters-rente-effekten i længere tid ved at starte pensionsopsparingen så tidligt som muligt, samtidig med at du får fordelt dine indbetalinger over flere år.

  eaa8ec3a-00090256-a7e5716b

   

  Hvor meget skal du hvert år spare op for at have 1 million kroner i pensionsopsparing som 69-årig?

  Hvis jeg starter som 20-årig
  4.700 kroner
  Hvis jeg starter som 25-årig
  6.100 kroner
   Hvis jeg starter som 30-årig 8.200 kroner
  Hvis jeg starter som 35-årig10.900 kroner

  Kilde: Beregninger fra Danica Pension, 2021. Det er forudsat, at indbetalinger vokser svarende til inflationen, og slutdepot er opgjort i løbende priser. Forrentning svarende til samfundsforudsætninger.

  I Danica Pension har vi en nem og overskuelig løsning til at hjælpe de kunder, som i dag ikke sparer nok op til pension. Med Save More Tomorrow vil opsparingsniveauet gradvist hæves over en årrække.

 • Barsel kan koste på pensionen

  I Danmark er det fortsat kvinden, der afholder størstedelen af barslen. Når man tager beslutningen om barsel er det vigtigt at tage højde for, hvilken betydning det har for ens opsparing til pension og forsikringer.

  fc117f77-00090256-92abe9f5

  Hvis du for eksempel er på barsel i sammenlagt to år og ikke får indbetalt til pension i to gange et halvt år, kan du komme til at mangle penge den dag, du går på pension. Afhængig af din løn og størrelsen af din indbetaling kan det blive mere end hundrede tusind kroner, du kan komme til at mangle (se tabellen nedenfor). En løsning kan være at opretholde pensionsindbetalingerne i barselsperioden. Alternativt kan det være en god idé at øge indbetalingerne senere i arbejdslivet.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan vores kunder kan tilpasse forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere

  Eksempel ved afholdelse af to gange et halvt års barsel uden løn og indbetaling til pension i alderen 30 og 33 år. Hvad kan du komme til at mangle i pensionsopsparing ved pensionering?

  Løn Mangler ved pensionstidspunktet
  400.000 124.000 kr.
  500.000 154.000 kr.
  600.000 185.000 kr.
  700.000 215.000 kr.

  Anm. Forudsat en indbetalingsprocent på 15 %. Al indbetaling går til opsparing.
  Pensionsalderen er 69 år. Forrentning svarende til samfundsforudsætninger.

 • Nedsat tid har betydning for din pension

  Mange forældre, som er på nedsat tid, vælger at være det i en periode på eksempelvis 5-10 år af deres arbejdsliv, mens børnene er små. Når man går på fuld tid og dermed stiger i løn igen, er opsparingen ikke nødvendigvis længere tilstrækkelig.

  a36bef10-00090256-9d3a5f9d

  Nedsat tid kan betyde, at du kan komme til at mangle flere hundrede tusind kroner i din pensionsopsparing den dag, du går på pension (se tabellen med eksempler nedenfor). Der er flere måder at komme i mål på. Man kan fastholde sine indbetalinger til pensionsordningen i perioden med nedsat tid, hvis der er plads i økonomien til det. En anden løsning kan være at øge indbetalingerne til pension, når du er tilbage på fuld tid eller senere i arbejdslivet og på den måde spare det manglende op.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan vores kunder kan tilpasse forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere

  Eksempel ved nedsat tid fra alder 30-34 år (nedsat tid i 5 år) og 30-39 år (nedsat tid i 10 år)
  Hvad kan du komme til at mangle i pensionsopsparing ved pensionering?

  Løn på fuld tid Nedsat tid i 5 år Nedsat tid i 10 år
  400.000 116.500 221.500 kr.
  500.000 145.500 275.500 kr.
  600.000 174.500 331.000 kr.
  700.000 204.000 388.000 kr.

  Anm. Forudsat en indbetalingsprocent på 15 %. Al indbetaling går til opsparing.

  Pensionsalderen er 69 år. Forrentning svarende til samfundsforudsætninger.
  Nedsat tid på 80 procent, svarende til en dag mindre om ugen.
 • Ledige kan øge opsparingen senere i arbejdslivet

  Hvis du bliver ledig, kan det få stor betydning for din pensionsopsparing. Hvis du er ledig i en periode på eksempelvis et år, hvor du ikke indbetaler til din pensionsopsparing, kan du komme til at mangle penge den dag, du går på pension – også selvom du sparer op via den obligatoriske pensionsopsparing gennem det offentlige.

  5e7b6cd0-00090256-78d40e96

  Afhængig af længden på ledighedsperioden, din løn, størrelsen af din indbetaling og din alder på tidspunktet for ledighedsperioden kan det blive mere end hundrede tusind kroner, du kan komme til at mangle.

  En løsning kan være, at du øger din pensionsopsparing igen, når du vender tilbage i arbejde fra ledighedsperioden. Og jo før jo bedre, så du på den måde kan få gavn af renters rente-effekten.

  I Danica Pension giver vi klare anbefalinger til, hvordan du som kunde kan tilpasse dine forsikringer og pensionsindbetalinger via et online PensionsTjek.

  Læs mere

  Eksempel ved ledighedsperiode på ét år afhængig af lønniveau og på forskellige tidspunkter i arbejdslivet

  Hvad kan du komme til at mangle i pensionsopsparing ved pensionering?

  Alder/Løn 400.000 500.000 600.000 700.000
  30 år 128.000 160.000 192.000 224.000
  40 år 101.000 126.000 151.000 176.000
  50 år 82.000 102.000 122.000 143.000
  60 år 69.000 86.000 104.000 121.000

  Anm. Forudsat en indbetalingsprocent på 15 %.

  Al indbetaling går til opsparing. Pensionsalderen er 69 år. Forrentning svarende til samfundsforudsætninger.

 • Seminarer om pensionsplanlægning

  Vi afholder løbende seminarer for vores kunder, som står lige foran at skulle have udbetalt deres pension. Her er målet at klæde kunderne bedst muligt på til at få lavet deres personlige pensionsudbetalingsplan med udgangspunkt i egne behov og ønsker samt vores anbefalinger. Seminarerne omhandler derfor de problemstillinger og muligheder, vores kunder har på dette tidspunkt i deres liv indenfor arv, boligbelåning og økonomi.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?