Finansiel tryghed

Vi lever længere og holder os aktive langt op i pensionsalderen. Et langt og aktivt seniorliv stiller højere krav til den enkelte om at spare yderligere op til pension. Vi vil derfor hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed inden 2025.

 • Save More Tomorrow

  Save More Tomorrow

  I 2019 lancerede vi opsparingskonceptet Save More Tomorrow. Det er en nem og overskuelig løsning til at hjælpe de kunder, som i dag ikke sparer nok op til pension. Med Save More Tomorrow vil kunder kunne indgå en aftale med Danica Pension om, at opsparingsniveauet gradvist hæves over en årrække, så man sikrer, at man sparer nok op, men mærker det mindst muligt på økonomien her og nu.

  Læs mere

 • PensionsTjek

  PensionsTjek

  Vi kontakter kunder proaktivt, når de eksempelvis flytter eller får en lønændring og med fordel kan tage et online PensionsTjek. På den måde giver vi klare anbefalinger til, hvordan den enkelte kan tilpasse sine forsikringer og pensionsindbetalinger, så pensionsordningen passer præcis til det sted i livet, hvor kunden er.

  Læs mere

 • Partnerskab med Pension for Selvstændige

  Partnerskab med Pension for Selvstændige

  Vi har et veletableret partnerskab med Pension for Selvstændige (PFS), hvor vi sammen skaber finansiel tryghed for selvstændige. PFS’s mål er at give ejere af små og mellemstore virksomheder samt deres ægtefæller, samlevere og ledende medarbejdere adgang til gode pensionsordninger.

  Læs mere

 • Partnerskab med Tryg

  Partnerskab med Tryg

  I 2019 etablerede vi et nyt partnerskab med Tryg, der skal sikre finansiel tryghed for flere kunder. Det betyder, at Tryg kan tilbyde forsikringskunder pensionsløsninger under navnet Tryg Pension.

  Læs mere

 • Dataetik 

  Dataetik 

  Danica Pension har deltaget i udviklingen af Forsikring & Pensions dataetiske principper, der blandt andet sætter fokus på transparens, personalisering, forebyggelse og datasikkerhed.

  Læs mere

 • Seminarer om pensionsplanlægning

  Seminarer om pensionsplanlægning

  Vi afholder løbende seminarer for vores kunder, som står lige foran at skulle have udbetalt deres pension. Her er målet at klæde kunderne bedst muligt på til at få lavet deres personlige pensionsudbetalingsplan med udgangspunkt i egne behov og ønsker samt vores anbefalinger. Seminarerne omhandler derfor de problemstillinger og muligheder, vores kunder har på dette tidspunkt i deres liv indenfor arv, boligbelåning og økonomi.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?