Klima og miljø

Klimaforandringerne skaber store miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer, men rummer også muligheder for at finde nye bæredygtige løsninger. I Danica Pension vil vi hjælpe samfundet med at blive CO2 neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i grøn omstilling inden 2025 – og 100 milliarder kroner inden 2030.

 • Investeringer i grøn omstilling

  Investeringer i grøn omstilling

  Danica Pension har investeret over 10 milliarder kroner i grøn omstilling i 2019. Vi har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 milliarder kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

 • Investeringer i energieffektiviseringer

  Investeringer i energieffektiviseringer

  Vi har indtil nu investeret ca. 54 millioner kroner i 17 danske shoppingcentre og reduceret energiforbruget med 20%. Vi vil investere yderligere 27 millioner kroner i energieffektiviseringer i 17 danske shoppingcentre frem mod 2022. Målet er en samlet reduktion i energiforbruget på 40%.

 • Kul og tjæresand

  Kul og tjæresand

  Kul og tjæresand er nogle af de mest CO2-udledende energiformer, og som en del af Danske Bank-koncernen har Danica Pension underskrevet erklæringen Paris Pledge for Action. På den baggrund investerer vi ikke i selskaber, hvor 30% eller mere af omsætningen kommer fra termisk kul eller tjæresand.

 • Klimavenlige indkøbsprocesser

  Klimavenlige indkøbsprocesser

  Danica Pension lægger vægt på miljøhensyn ved leverandør- og produktvalg. Da miljøpåvirkningerne varierer for forskellige leverandører og produkttyper, har koncernen opdelt sine indkøb i en række produktgrupper med specifikke miljøkrav.

  Læs mere

 • Vi er CO2 neutrale

  Vi er CO2 neutrale

  Danica Pension har været CO2 neutral siden 2009, herunder er vores elforbrug dækket af grøn strøm certificeret af Guarantees of Origin og International Renewable Energy Certificates.

  For at kompensere for den transport, varmeforbrug og papirforbrug, som vi ikke kan undgå, køber vi CO2-kreditter. Alle CO2 -kreditter støtter projekter, der garanterer en reel reduktion i CO2-emissioner og er verificeret ifølge internationale standarder såsom Gold Standard.

  Læs mere

 • Vi støtter TCFD

  Vi støtter TCFD

  Som et led i arbejdet med klimaforhold og levere attraktive afkast har Danica Pension som en del af Danske Bank-koncernen tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

  Læs mere

 • Climate Action 100+

  Climate Action 100+

  I 2019 tilsluttede vi os det globale investor-initiativ Climate Action 100+ som led i vores fokus på klimaforhold. I samarbejde med initiativets mere end 370 andre investorer kan vi for eksempel styrke dialogen med selskaber om at nedbringe deres CO2-udledning.