Klima og miljø

I Danica Pension ønsker vi at hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt. Det vi blandt andet gennem vores mål om at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030 og reducere udledningen fra vores investeringer inden for fem sektorer frem mod 2025. Det skal bidrage til at indfri vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050.

 • Danica Balance Ansvarligt Valg

  Med Danica Balance Ansvarligt Valg har vores kunder mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing med et øget fokus på bæredygtige investeringer. Det er investeringer, der har en ambition om at bidrage til at løse en eller flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Investeringer i grøn omstilling

  Vi har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 milliarder kroner frem mod 2030. Ambitionen understøtter både vores mål om at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

 • Net-Zero Asset Owner Alliance

  Danica Pensions ambition er at hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt. Derfor blev Danica Pension i juni 2020 medlem af den globale Net-Zero Asset Owner Alliance. Som en del af alliancen har Danica Pension forpligtet sig til, at investeringsporteføljerne er CO2-neutrale senest i 2050 og dermed støtter Paris-aftalen ved at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5oC. Danica Pension har desuden i marts 2021 sat delmål for reduktion af CO2-udledningerne frem mod 2025 i fem nøglesektorer. De fem sektorer inkluderer: energi, forsyning, transport, cement og stål. Danica Pensions ambition er at reducere CO2-udledningen fra investeringerne i disse fem sektorer med mellem -15 procent og -35 procent i forhold til niveauet i 2019.

  Læs mere

 • Bæredygtighedstiltag for ejendomme

  Danica Ejendommes strategi for bæredygtighed indeholder blandt andet konkrete og ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip, certificeringer af eksisterende og fremtidige byggerier og forstærket fokus på biodiversitet.

  Læs mere her

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Biodiversitet

  Danica Pensions strategi for biodiversitet indebærer, at vi frem mod 2025 går i målrettet dialog med 30 store, globale virksomheder for at hjælpe dem i gang med at styrke indsatsen for at minimere påvirkningen på biodiversiteten i skov- og havområder og forbedre rapporteringen på området. Samtidig løftes ambitionerne for vores ejendomsinvesteringer for at bringe naturen ind i byområder. Tiltagene skal også bidrage til at bremse klimaforandringerne.

  Læs mere her

 • Vi støtter TCFD

  Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) via Danske Bank Group, da vi ønsker at være transparente om, hvordan vi arbejder med klimadagsordenen. Vores klimarapport følger anbefalingerne fra TCFD og forklarer, hvordan vi håndterer klimarelaterede risici, arbejder med at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer og investere i tråd med Parisaftalens klimamål.

  Læs rapporten her

 • Science-Based Targets initiative

  I 2023 gik vi med i den FN-støttede klimastandard Science Based Targets initiative, som skal give en ekstra sikkerhed for, at vores klimamål stemmer overens med videnskaben og efterlever målene i Parisaftalen. Læs mere om vores arbejde med Science Based Targets initiative

  Læs mere her

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.