Klima og miljø

Klimaforandringerne skaber store miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer, men rummer også muligheder for at finde nye bæredygtige løsninger. I Danica Pension vil vi hjælpe samfundet med at blive CO2 neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i grøn omstilling inden 2025 – og 100 milliarder kroner inden 2030.

 • Danica Balance Bæredygtigt Valg

  Som pensionsselskab er det vores opgave at skabe attraktive afkast for vores kunder. Men vi har også en mulighed for at påvirke den fremtid, pensionsformuerne skal bruges i. Efter stor efterspørgsel fra vores kunder, lancerede vi i oktober 2020 en ny pensionsløsning, hvor der investeres med særlig fokus på bæredygtighedsfaktorer.

  Med Danica Balance Bæredygtigt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der arbejder med produkter og teknologier, der på forskellig vis fremmer håndteringen af verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed

  Læs mere

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Investeringer i grøn omstilling

  Danica Pension har investeret 27 milliarder kroner i grøn omstilling pr. 31. december 2020. Vi har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 milliarder kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

 • Net-Zero Asset Owner Alliance

  Danica Pensions ambition er at hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt. Derfor blev Danica Pension i juni 2020 medlem af den globale Net-Zero Asset Owner Alliance. Som en del af alliancen har Danica Pension forpligtet sig til, at investeringsporteføljerne er CO2-neutrale senest i 2050 og dermed støtter Paris-aftalen ved at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5oC. Vi vil desuden sætte delmål frem mod 2025.

  Læs mere

 • Klimarapport for investeringerne

  Vi har publiceret en klimarapport, der viser, at vores aktier og virksomhedsobligationers CO2-udledning er 21 procent mindre end et globalt benchmark.

  Læs mere

 • Vi kompenserer for vores CO2-udledning

  Danica Pensions elforbrug er dækket af grøn strøm certificeret af Guarantees of Origin og International Renewable Energy Certificates.

  For at kompensere for den transport, varmeforbrug og papirforbrug, som vi ikke kan undgå, køber vi CO2-kreditter. Alle CO2 -kreditter støtter projekter, der garanterer en reel reduktion i CO2-emissioner og er verificeret ifølge internationale standarder såsom Gold Standard.

  Læs mere

 • Vi støtter TCFD

  Som et led i arbejdet med klimaforhold og levere attraktive afkast har Danica Pension som en del af Danske Bank-koncernen tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

  Læs mere

 • Climate Action 100+

  I 2019 tilsluttede vi os det globale investor-initiativ Climate Action 100+ som led i vores fokus på klimaforhold. I samarbejde med initiativets mere end 370 andre investorer kan vi for eksempel styrke dialogen med selskaber om at nedbringe deres CO2-udledning.