Klima og miljø

Klimaforandringerne skaber store miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer, men rummer også muligheder for at finde nye bæredygtige løsninger. I Danica Pension vil vi hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2023 – og 100 milliarder kroner inden 2030.

 • Danica Balance Ansvarligt Valg

  Som pensionsselskab er det vores opgave at skabe attraktive afkast for vores kunder. Men vi har også en mulighed for at påvirke den fremtid, pensionsformuerne skal bruges i. Efter stor efterspørgsel fra vores kunder, lancerede vi i oktober 2020 en ny pensionsløsning, hvor der investeres med særlig fokus på bæredygtighedsfaktorer.

  Med Danica Balance Ansvarligt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der arbejder med produkter og teknologier, der på forskellig vis fremmer håndteringen af verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed

  Læs mere

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Investeringer i grøn omstilling

  Vi har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 50 milliarder kroner i 2023 og 100 milliarder kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

 • Net-Zero Asset Owner Alliance

  Danica Pensions ambition er at hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt. Derfor blev Danica Pension i juni 2020 medlem af den globale Net-Zero Asset Owner Alliance. Som en del af alliancen har Danica Pension forpligtet sig til, at investeringsporteføljerne er CO2-neutrale senest i 2050 og dermed støtter Paris-aftalen ved at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5oC. Danica Pension har desuden i marts 2021 sat delmål for reduktion af CO2-udledningerne frem mod 2025 i fem nøglesektorer. De fem sektorer inkluderer: energi, forsyning, transport, cement og stål. Danica Pensions ambition er at reducere CO2-udledningen fra investeringerne i disse fem sektorer med mellem -15 procent og -35 procent i forhold til niveauet i 2019.

  Læs mere

 • Bæredygtig ejendomsstrategi

  Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi indeholder blandt andet konkrete og ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip, bæredygtighedscertificeringer af eksisterende og fremtidige byggerier og forstærket fokus på biodiversitet.

  Læs mere her

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Biodiversitet

  Danica Pensions strategi for biodiversitet indebærer, at vi frem mod 2025 går i målrettet dialog med 30 store, globale virksomheder for at hjælpe dem i gang med at styrke indsatsen for at minimere påvirkningen på biodiversiteten i skov- og havområder og forbedre rapporteringen på området. Samtidig løftes ambitionerne for vores ejendomsinvesteringer for at bringe naturen ind i byområder. Tiltagene skal også bidrage til at bremse klimaforandringerne.

  Læs mere her

 • Vi støtter TCFD

  Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) via Danske Bank Group, da vi ønsker at være transparente om, hvordan vi arbejder med klimadagsordenen. Vores klimarapport følger anbefalingerne fra TCFD og forklarer, hvordan vi håndterer klimarelaterede risici, arbejder med at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer og investere i tråd med Parisaftalens klimamål.

  Læs rapporten her

 • Science-Based Targets initiative

  I 2023 gik vi med i den FN-støttede klimastandard Science Based Targets initiative, som skal give en ekstra sikkerhed for, at vores klimamål stemmer overens med videnskaben og efterlever målene i Parisaftalen. Læs mere om vores arbejde med Science Based Targets initiative

  Læs mere her

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes