Klima og miljø

Klimaforandringerne skaber store miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer, men rummer også muligheder for at finde nye bæredygtige løsninger. I Danica Pension vil vi hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2023 – og 100 milliarder kroner inden 2030.

 • Danica Balance Ansvarligt Valg

  Som pensionsselskab er det vores opgave at skabe attraktive afkast for vores kunder. Men vi har også en mulighed for at påvirke den fremtid, pensionsformuerne skal bruges i. Efter stor efterspørgsel fra vores kunder, lancerede vi i oktober 2020 en ny pensionsløsning, hvor der investeres med særlig fokus på bæredygtighedsfaktorer.

  Med Danica Balance Ansvarligt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der arbejder med produkter og teknologier, der på forskellig vis fremmer håndteringen af verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed

  Læs mere

  e544e967-00090256-4863dbe2
 • Investeringer i grøn omstilling

  Vi har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 50 milliarder kroner i 2023 og 100 milliarder kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Læs mere

 • Net-Zero Asset Owner Alliance

  Danica Pensions ambition er at hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt. Derfor blev Danica Pension i juni 2020 medlem af den globale Net-Zero Asset Owner Alliance. Som en del af alliancen har Danica Pension forpligtet sig til, at investeringsporteføljerne er CO2-neutrale senest i 2050 og dermed støtter Paris-aftalen ved at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5oC. Danica Pension har desuden i marts 2021 sat delmål for reduktion af CO2-udledningerne frem mod 2025 i fem nøglesektorer. De fem sektorer inkluderer: energi, forsyning, transport, cement og stål. Danica Pensions ambition er at reducere CO2-udledningen fra investeringerne i disse fem sektorer med mellem -15 procent og -35 procent i forhold til niveauet i 2019.

  Læs mere

 • Klimarapport for investeringerne

  Vi offentliggør investeringernes CO2-udledning som en del af vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050.

  Læs rapporten her

 • Vi kompenserer for vores CO2-udledning

  Danica Pensions elforbrug er dækket af grøn strøm certificeret af Guarantees of Origin og International Renewable Energy Certificates.

  For at kompensere for den transport, varmeforbrug og papirforbrug, som vi ikke kan undgå, køber vi CO2-kreditter. Alle CO2 -kreditter støtter projekter, der garanterer en reel reduktion i CO2-emissioner og er verificeret ifølge internationale standarder såsom Gold Standard.

  Læs mere

 • Vi støtter TCFD

  Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) via Danske Bank Group, da vi ønsker at være transparente om, hvordan vi arbejder med klimadagsordenen. Vores klimarapport følger anbefalingerne fra TCFD og forklarer, hvordan vi håndterer klimarelaterede risici, arbejder med at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer og investere i tråd med Parisaftalens klimamål.

  Læs rapporten her

 • Climate Action 100+

  I 2019 tilsluttede vi os det globale investor-initiativ Climate Action 100+ som led i vores fokus på klimaforhold. I samarbejde med initiativets mere end 370 andre investorer kan vi for eksempel styrke dialogen med selskaber om at nedbringe deres CO2-udledning.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?