Kul- og tjæresandsvirksomheder er nogle af de største klimasyndere, og de vil være dårlige investeringer for vores kunder på sigt, da kul og tjæresand ikke er fremtidens energi. Med andre ord er denne slags virksomheder både dårlige for klimaet og for kundernes pensionsopsparinger.

Derfor sænkede vi i 2021 grænsen for, hvor stor en andel af omsætningen i en virksomhed der må komme fra kul og tjæresand. Det betød, at vi stoppede med at investere kundernes pensionsopsparinger i virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra kul og tjæresand. Tidligere lå grænsen på 30 procent. Resultatet var, at vi ekskluderede yderligere 163 kul- og tjæresandsvirksomheder i 2021.

”Vi er overbeviste om, at fremtiden tilhører de virksomheder, der laver en grøn omstilling af forretningen. Derfor er de skærpede krav med til at fremtidssikre kundernes opsparinger, så vi kan skabe et økonomisk trygt pensionsliv.”siger ESG-analytiker i Danica Pension, Quinn Liu

”Fossile brændstoffer udskiftes i stigende grad med grønne alternativer, og det nye tiltag er med til at understøtte den udvikling. Det er et tydeligt signal, om at vi vil være med til at bekæmpe klimaforandringerne og støtte overgangen til et CO2-neutralt samfund. Vi er overbeviste om, at fremtiden tilhører de virksomheder, der laver en grøn omstilling af forretningen. Derfor er de skærpede krav med til at fremtidssikre kundernes opsparinger, så vi kan skabe et økonomisk trygt pensionsliv,” fortæller Quinn Liu, der er ESG-analytiker i Danica Pension.

Vi har også sat en udløbsdato for, hvornår vi ikke længere vil have investeringer i kul og tjæresand. Inden for EU og OECD-lande er det senest i 2030 og i 2040 for resten af verden, hvilket er på linje med Parisaftalens klimaplan.

Fakta

 I 2021 sænkede vi grænsen for, hvornår vi investerer i kul- og tjæresand.

  • I fremtiden må maksimalt fem procent af virksomheders omsætning komme fra de to energiformer.
  • I dag er 367 virksomheder ekskluderet inden for kul og tjæresand.

Ekskluderede Exxon

”I udgangspunktet vil vi helst forblive investeret i virksomheder, for det giver os mulighed for at påvirke dem i en klimavenlig retning. Det mener vi gør den største reelle forskel for den grønne omstilling”, understreger Quinn Liu. Men er der ikke udsigt til, at virksomheden forbedrer sig, så trækker vi en streg i sandet. Det betyder, at vi frasælger vores investering i virksomheden og sætter den på vores restriktionsliste.

”Det er ofte et langt sejt træk, men sammen med andre investorer har vi ofte held med at præge virksomheder til at gå den grønne vej. Men der er tilfælde, hvor de ikke laver den nødvendige forandring, og så ser vi ikke en anden udvej end at frasælge virksomheden. Eksempelvis har vi de seneste måneder haft indgående diskussioner med Exxon, der har været involveret i en række sager, hvor de har modarbejdet den grønne omstilling. De har ikke villet indgå i en tilstrækkelig konstruktiv dialog for at rette op, og derfor så vi ikke anden udvej end at ekskludere dem”, fortæller Quinn Liu og fortsætter:

”Det er ikke tilfredsstillende, når vores dialoger ikke fører til forandring, og det er ikke en nem beslutning at ekskludere en virksomhed. Men i den her sag var aktivt ejerskab ikke nok, og vores tålmodighed var sluppet op. Tidligere i 2021 var vi ellers med til at stemme tre klimabevidste medlemmer ind i deres bestyrelse, og vi håber på, at de kan være med til at få Exxon til at tage grønne skridt og arbejde i overensstemmelse med deres officielle udmeldinger på klimaområdet. Derfor vil vi fortsat følge virksomheden tæt.”

Se alle ekskluderede virksomheder her.