Hvorfor er det vigtigt at investere i den grønne omstilling?

”Først og fremmest mener jeg, at vi som pensionsselskab har et ansvar over for kommende generationer og for at være med til at skabe en bedre planet til dem. I Danica Pension forvalter vi pensionsopsparinger for omkring 500 milliarder kroner, og den pengetank kan vi få til at arbejde for en grønnere fremtid. For det andet vil de virksomheder, der omstiller sig og arbejder med klimateknologier også være fremtidens virksomheder. De vil være de bedste investeringer, og derfor er det meningsfuldt at investere i klimakampen.”

”Først og fremmest mener jeg, at vi som pensionsselskab har et ansvar over for kommende generationer og for at være med til at skabe en bedre planet til dem.”siger investeringsdirektør i Danica Pension, Poul Kobberup

Er der afkast i investeringerne?

”Det korte svar er ja. Klimadagsorden er en megatrend, der er med til at drive vækst, og der er afkast at hente hos de virksomheder, der omstiller sig. Vi har blandt andet mere end tredoblet investeringerne i grøn omstilling* siden 2019 samtidig med, at vi har givet et af branchens højeste afkast. Det viser, at afkast kan gå hånd i hånd med et grønt fokus. Det handler det om at investere i de virksomheder, der vil omstillingen, og som vil være grønne frontløbere inden for deres branche. De er vigtige for, at samfundet indfrier Parisaftalen og vil også være attraktive investeringer.”

Hvordan bidrager investeringerne til grøn omstilling?

”Vi har eksempelvis investeret i svenske Northvolt, der skal levere el-batterier til biler og lastbiler og dermed være med til at omstille transportsektoren til grøn energi. Vores investeringer i grønne obligationer er også øremærket til at finansiere klimaprojekter som sol- og vindenergi eller til at reducere CO2-udledningen fra produktionen af varer. Vi ejer også ejendomme, som vi energieffektiviserer eller bygger nye, som er bæredygtighedscertificerede. Og ikke mindst er vi i dialog med virksomhederne, vi investerer i, hvor vi aktivt går ind og præger dem til at gå klimavejen. Det pres er enormt vigtigt for at skubbe på transitionen, så virksomheder omstiller forretningen til grønnere alternativer.”

Hvorfor investerer I så meget i grønne obligationer?

”Vi har øget de grønne obligationer til godt 18 milliarder kroner, fordi vi mener, at det er en effektiv måde at gøre en direkte forskel på. Der er klare rammer og kriterier, der sikrer, at midlerne fra grønne obligationer bruges til at finansiere klimatiltag. Vi tror også på, at grønne obligationer på sigt vil skabe et bedre afkast end almindelige obligationer, og det gør, at både pensionskunderne og klimaet vinder på dem.”

Hvad er grønne obligationer?

Ligesom almindelige obligationer er grønne obligationer en form for lån, som vi som pensionsselskab giver til eksempelvis en virksomhed. Vi får en rente for investere i obligationen, som er afkastet til pensionskunderne. Vi investerer i grønne obligationer, der er udstedt af virksomheder, stater eller lignende, og der er klare krav og kriterier for, at pengene fra obligationen skal gå til at finansiere tiltag, der har en positiv effekt på miljøet og klimaet. Virksomheden skal dokumentere, at pengene er blevet brugt til forbedre deres miljø- eller klimamæssige aftryk. Penge fra grønne obligationer går eksempelvis til at finansiere løsninger og produkter inden for vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.

Hvordan tror du, markedet for grønne obligationer udvikler sig?

”Jeg forventer, at det kommer til at vokse hastigt, da virksomheder har brug for kapital til at finansiere omstillingen, som er helt nødvendig for at være relevant i fremtiden. Virksomheder kommer særligt til at drive udviklingen, men flere lande vil sandsynligvis også komme med på bølgen, ligesom Danmark gjorde i starten af 2022 med sin første grønne obligation.” 

Hvor ser du fremtidens muligheder?

”Den grønne omstilling går rigtig hurtig og vil tage endnu større fart i rigtig mange industrier. Omstilling af energisektoren til vedvarende energi kommer til at give os spændende investeringsmuligheder. Det gælder også for transportsektoren, som kommer til at tage fart både inden for biler, lastbiler, skibe eller fly. Generelt har vi øje for de muligheder, der opstår hele vejen rundt i industrien, som på mange måder er tvunget til at omlægge produktionen og skære i CO2-belastningen. Tidligere var der fokus på virksomheder som Vestas, men vi kommer til at holde ekstra øje med virksomheder som Rockwool og Mærsk, som i den grad har meldt sig på banen med ambitiøse klimaplaner. De sætter hele tiden nye mål, som de formår at levere på samtidig med, at de har en økonomisk sund forretning. Den slags transitionsvirksomheder ser vi et stort potentiale i både i forhold til klimagevinst og afkastmuligheder.”

Eksempler på vores investeringer i grønne obligationer

 

Den internationale finansorganisation, Verdensbanken, giver lån til middel- og lavindkomstlande for at forbedre deres samfund og generelle levestandard. Vi har investeret i grønne obligationer fra Verdensbanken, som finansierer klima- og miljøprojekter i flere lande, der skal bremse klimaforandringerne. Det er eksempelvis opførelse af sol- og vinenergi, reducering af CO2-udledningen fra offentlig transport, bedre affalds- og vandinfrastruktur, klimasikring af byer eller energieffektivisering af bygninger.

Vi har investeret i grønne obligationer fra Mærsk, hvor pengene fra obligationerne eksempelvis skal finansiere skibe, der sejler på grønne brændstoffer, så Mærsk kan indfri målet om at være CO2-neutral allerede i 2040. Mærsk er et godt eksempel på en virksomhed, der arbejder strategisk med at omstille sig, har konkrete handlingsplaner og formår at tjene penge på deres grønne rejse. Ørsted har vi også investeret i, hvor grønne obligationer går til at finansiere nye vindmølleparker og andre vedvarende energiprojekter.

*Vores mål for investeringer i den grønne omstilling vil på sigt overgå til at følge taksonomiens krav og kriterier. I den forbindelse vil vi genbesøge vores målsætninger, da taksonomiens krav og kriterier ikke præcist er de samme som dem, vi anvender for vores investeringer i grøn omstilling.