”Opskriften på en succesfuld grøn omstilling er, at de største CO2-udledere omstiller sig til grønnere alternativer så hurtigt som muligt”, lyder det fra Mads Steinmüller. Han er chef ESG-specialist i Danica Pension og forklarer, at det er en af de vigtigste grunde til, at vi i 2021 satte konkrete CO2-reduktionsmål frem mod 2025. Det har vi gjort for vores investeringer i de fem sektorer med det største CO2-aftryk.

”Det handler i bund og grund om, at virksomheder skal tænke og handle grønt, og vi kan som et stort pensionsselskab være med til at skubbe på den proces. Det er også med til at beskytte og øge kundernes pensionsopsparinger og bidrage til en grønnere fremtid.”siger Chef ESG-specialist i Danica Pension, Mads Steinmüller

”Vi kan gøre den største forskel for den grønne omstilling ved at sætte ind over for de mest klimabelastende virksomheder. Det er en af nøglerne til, at vi kan indfri vores 2025-mål og langsigtede mål om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Det handler i bund og grund om, at virksomheder skal tænke og handle grønt, og vi kan som et stort pensionsselskab være med til at skubbe på den proces. Det er også med til at beskytte og øge kundernes pensionsopsparinger og bidrage til en grønnere fremtid.”

Her peger Mads Steinmüller på det såkaldte aktivt ejerskab, hvor vi går i dialog med virksomheder, vi investerer i eller stemmer på deres generalforsamlinger. Formålet er at præge dem til at reducere klimabelastningen og efterleve Parisaftalens mål om at holde global opvarmning på 1,5 grader.

CO2-reduktionsmål frem mod 2025

Frem mod 2025 skal CO2-aftrykket fra vores investeringer inden for fem sektorer falde med:

 

Energi

15 % reduktion

 

Transport

20 % reduktion

 

Forsyning

35 % reduktion

 

Cement

20 % reduktion 

Stål

20 % reduktion

Positive åbningstakter

Ser man på de 30 virksomheder med den største CO2-udledning inden for de fem sektorer, så har en række af dem allerede sat konkrete CO2-reduktionsmål og iværksat handlingsplaner. Det gælder eksempelvis Mærsk og energi- og forsyningsvirksomhederne RWE, Enel og Iberdrola, der alle har tilsluttet sig standarden Science Based Targets initiative, der sikrer, at klimaplanerne lever op til Parisaftalen. Derudover har Thyssenkrupp, American Airlines, Ford og General Motors også tilsluttet sig standarden i 2021 og skal nu til at sætte konkrete kort- og langsigtede mål.

Spørger man Mads Steinmüller, så er presset fra investorer - sammen med strammere lovgivning og ændrede forbrugervaner – en vigtig komponent i at præge virksomheder til at arbejde seriøst med klimadagsordenen.

”I flere år har vi diskuteret klima med virksomhederne, og når vi som et stort pensionsselskab bliver ved med at sætte grøn omstilling på dagsordenen, så lytter langt de fleste virksomheder. Vi kan se, at dialogen har en effekt, hvor blandt andre Iberdrola og Mærsk har lavet køreplaner for at efterleve Parisaftalen. For os handler det om at understøtte forsyningsselskaber som RWE og Enel i at lave en omstilling som Ørsted. Og som en del af Climate Action 100+ går vi også i samlet flok med mere end 600 internationale banker og pensionsselskaber om at få verdens største virksomheder til at reducere CO2-udledningen.”

Flere virksomheder forbedrer klimaarbejdet

En del af de 30 største CO2-udledende virksomheder, som vi har investeret i inden for energi-, forsyning-, transport, cement- og stålsektoren, har de seneste år tilsluttet sig forskellige initiativer, sat klimamål eller reduceret CO2-udledningen.

  • 15 har tilsluttet sig standarden Science Based Targets initiative, hvor de inden for to år er forpligtet til at sætte mål, der lever op til Parisaftalen.
  • 12 har en ambition om at være CO2-neutrale senest i 2050.
  • 17 har reduceret CO2-udledningen fra 2016 til 2020.

Vil stille krav for at sætte fart om omstillingen

Ser man på de 30 største CO2-udledende virksomheder, så mangler en del af dem fortsat konkrete og ambitiøse klimaplaner. Mange har enten ikke en ambition om CO2-neutralitet, ikke har sat et Science based Target klimamål eller uambitiøse klimaplaner. Det gælder store virksomheder som Honda, Toyota, Shell, BP, Lufthansa og Gazprom.

”Hensigtserklæringer og ukonkrete mål hører fortiden til. Selvom der i mange tilfælde er tale om store virksomheder, som kommer til at bruge lang tid på omstillingen, så skal de have kvantificerbare mål og planer, for ellers tror jeg ikke, at de rykker sig hurtigt nok. Vi mangler ganske enkelt at se detaljerede mål og planer for mange af de største CO2-udledere om, hvordan de vil reducere CO2-udslippet, skifte til vedvarende energi og klimavenlig transport eller blive bedre til at genbruge og genanvende materialer ud fra cirkulære principper.”

Derfor vil vi i 2022 skrue op for presset og tage kontakt til virksomheder og stille krav om, at de sætter mål for deres grønne omstilling.

”Eksempelvis ønsker vi, at Toyota kommer med en konkret udfasningsplan for produktionen af fossildrevne biler, og at de fremlægger en egentlig køreplan for at leve op til Parisaftalen. Lignende klimaplaner kommer vi til at efterspørge hos virksomheder inden for energi-, forsyning- og transportbranchen, og mange virksomheder har et stort arbejde foran sig, og det er nødvendigt, at de er ambitiøse. Ellers kan konsekvensen være, at vi fravælger virksomhederne, da de vil være dårlige investeringer på sigt og ikke leve op til vores klimamål,” slutter Mads Steinmüller.