Mange er optaget af grøn omstilling og bæredygtighed generelt og har måske installeret solceller på taget, købt elbil, skåret ned på kødforbruget eller lagt flere økologiske fødevarer i indkøbskurven. Men kun de færreste tænker også på pensionen i den forbindelse, men der er tegn på, at flere begynder at kigge i den retning.

Fra 2021 til 2022 steg antallet af kunder med 79 procent, der har pensionen helt eller delvist investeret i Danica Balance Ansvarligt Valg, og dermed har nu knap 15.000 af vores kunder valgt løsningen. I samme periode voksede de samlede investeringer med 23 procent til 3,3 milliarder kroner i investeringsløsningen, der minimum består af 75 procent bæredygtige investeringer. Det er investeringer - som vi vurderer, samlet set har et mere målrettet fokus på at bidrage med løsninger på udfordringer inden for klima, sundhed eller miljø, og som på samme tid kan skabe attraktive afkast til pensionsopsparingen.*

Ligeledes viser en YouGov-undersøgelse fra december 2022, at 18 procent ser pensionsopsparingen som en måde at gøre en forskel på, hvor det kun var 12 procent tilbage i 2020.

Det er positivt, at flere og flere får øjnene op for pensionsopsparingen, og at den kan medvirke til at hjælpe den bæredygtige omstilling på vej.

- Dorte Eckhoff, chef for samfundsansvar og bæredygtighed, Danica Pension

”Det er positivt, at flere og flere får øjnene op for pensionsopsparingen, og at den kan medvirke til at hjælpe den bæredygtige omstilling på vej. Pension er et lavinteresseområde for de fleste, så det er alfa og omega, at vi har gjort det enkelt og nemt for kunderne at investere pensionsopsparingen på linje med deres værdier og bæredygtighedsfokus,” siger Dorte Eckhoff, chef for samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension.

Ændrede navn til Danica Balance Ansvarligt Valg

I 2022 skiftede investeringsløsningen navn til Danica Balance Ansvarligt Valg fra Danica Balance Bæredygtigt Valg for at bedre afspejle de underliggende investeringer. Ændringen skal også hjælpe med at sikre, at kunder ikke får den opfattelse, at løsningen udelukkende består af bæredygtige investeringer eller efterlever kravene i henhold til artikel 9 under EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (løsningen efterlever artikel 8). Det nye navn ændrer ikke på, hvordan vi investerer kundernes pensionsopsparinger, som fortsat investeres efter de samme målsætninger og principper, som da vi lancerede løsningen i 2020.

Trods den positive udvikling peger Dorte Eckhoff på, at hele pensionsbranchen har en stor opgave foran sig. Samme YouGov-undersøgelse fra 2022 viser nemlig, at hele 59 procent ikke ved, hvilken bæredygtighedstilgang deres pension er investeret med.

”Som branche skal vi være endnu skarpere på at fortælle om muligheden for at investere pensionsopsparingen i virksomheder, der i højere grad tilstræber at løse nogle af verdens bæredygtighedsudfordringer. Vi skal arbejde os henimod, at det bliver lige så håndgribeligt og nærværende at tænke på pensionsopsparingen som affaldssortering eller genbrugsplastik, når man søger at bidrage til den bæredygtige omstilling. Og det gør vi en ekstra indsats for i 2023.”

En ny kampagne ser nemlig dagens lys, hvor vi vil gøre flere opmærksomme på muligheden for at flytte en del eller hele pensionsopsparingen over i Danica Balance Ansvarligt Valg. Målet er at få den enkelte til at tage stilling til, hvordan deres pension skal investeres og fortælle om dens betydning for at kunne bidrage til en bedre fremtid.

Automatisk del af pensionsopsparingen

Hidtil har det udelukkende været op til den enkelte kunde at aktivt vælge at investere med Danica Balance Ansvarligt Valg. Men da bæredygtighedsdagsordenen i udstrakt grad også optager vores virksomhedskunder – hvor vi leverer pensionsløsninger til deres medarbejdere – har vi videreudviklet løsningen i samarbejde med dem. Det har resulteret i, at nogle virksomheder har gjort Danica Balance Ansvarligt Valg til en automatisk del af pensionsordningen for nye medarbejdere. Konkret betyder det, at en vis procentdel af pensionsopsparingen fra nye medarbejdere automatisk investeres med Danica Balance Ansvarligt Valg.

”Mange af vores virksomhedskunder har iværksat bæredygtighedstiltag og arbejder for at minimere deres negative påvirkning på klimaet og miljøet. Flere af dem har ønsket at gøre pensionsopsparingen til en integreret del af deres samlede bæredygtighedsstrategi, og det støtter vi selvfølgelig op om. Vi oplever, at flere virksomheder ser pensionsordningen som et værktøj til, hvordan de sammen med medarbejderne kan gøre en forskel, og den tilgang forventer vi vil vokse i de kommende år,” slutter Dorte Eckhoff.

Hvordan fungerer Danica Balance Ansvarligt Valg?

Som kunde i Danica Pension kan man vælge at investere en del af sin opsparing eller hele opsparingen i Danica Balance Ansvarligt Valg. På den måde investerer man mere målrettet i virksomheder, der har en ambition om at bidrage til at løse udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer, sociale forhold og sundhed. Som minimum er 75 procent af investeringerne i Danica Balance Ansvarligt Valg bæredygtige. Det er investeringer - som ifølge vores vurdering - samlet set bidrager væsentligt til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om løsningen og bliv klogere på verdensmålene her
*Da Danica Balance Ansvarligt Valg har et øget fokus på bæredygtige investeringer og fravælger mange investeringer, så er der ikke den samme spredning af investeringer og risiko som ved det normale Danica Balance. Derfor vil det forventede risikojusterede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg være lidt lavere i forhold til den samme investeringsrisiko i Danica Balance. I praksis kan afkastet dog i perioder både være højere, lavere eller det samme. Hvis kunder har garanti på pensionen og investerer i Danica Balance Ansvarligt Valg, så udvælges bestemte fonde. Læs om det nederst på siden her.