Vores tilgang og ambitioner

Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Vi har defineret en strategi med mål frem mod 2025 og tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål:

  • Klima og miljø – Vi vil hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2025 og i alt 100 milliarder kroner frem mod 2030
  • Finansiel tryghed – Vi vil hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed frem mod 2025
  • Sundt arbejds- og seniorliv – Vi vil hjælpe 200.000 mennesker og virksomheder til at have et sundt arbejds- og seniorliv frem mod 2025

For at bygge et stærkt fundament vil vi arbejde med ansvarlige investeringer, en bæredygtig drift, en bæredygtig arbejdsplads og kultur og bygge gode partnerskaber med lokalsamfundet.