Vores tilgang og ambitioner

Bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Vi har defineret en strategi med mål frem mod 2025 og tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål:

  • Klima og miljø – Vi vil hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt ved at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 20230
  • Finansiel tryghed – Vi vil hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed frem mod 2025
  • Et sundere liv – Vi vil hjælpe 400.000 mennesker og virksomheder til at have et sundere liv frem mod 2025
  • For at bygge et stærkt fundament arbejder vi med med ansvarlige investeringer, en ansvarlig drift, en ansvarlig arbejdsplads og kultur og frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

 

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.