Vores tilgang og ambitioner

Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Vi har defineret en strategi med mål frem mod 2025 og tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål:

  • Klima og miljø – Vi vil hjælpe samfundet med at blive CO2-neutralt ved at investere 50 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2025 og i alt 100 milliarder kroner frem mod 2030
  • Finansiel tryghed – Vi vil hjælpe 500.000 mennesker og virksomheder med at øge deres finansielle tryghed frem mod 2025
  • Sundt arbejds- og seniorliv – Vi vil hjælpe 400.000 mennesker og virksomheder til at have et sundt arbejds- og seniorliv frem mod 2025

For at bygge et stærkt fundament vil vi arbejde med ansvarlige investeringer, en bæredygtig drift, en bæredygtig arbejdsplads og kultur og bygge gode partnerskaber med lokalsamfundet.

 

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes