Det danske sundhedsvæsen er presset, og det pres vil kun stige yderligere i fremtiden. Det er derfor vi nu foreslår, at regeringen udarbejder en national forebyggelsesstrategi for 2025-2035 for at mindske antallet af danskere, der bliver dødeligt syge eller så syge, at de bliver langtidssygemeldte fra arbejdsmarkedet.
 
”Forebyggelsespotentialet er stort, og det spiller en afgørende rolle, når man vil lette presset på vores hospitaler og sundhedsvæsen generelt. Et bedre samspil mellem det offentlige, private og civilsamfundet mener vi kan have en stor effekt på at mindske de mest udbredte sygdomme og forebygge, at mange danskere bliver langtidssyge. Derfor foreslår vi en national forebyggelsesstrategi,” siger vores CEO, Søren Lockwood.
 
Helt konkret foreslår vi, at strategien udarbejdes af en ekspertgruppe, bestående af repræsentanter fra blandt andet de praktiserende læger, hospitalerne, kommunerne, Kræftens Bekæmpelse, centrale interesseorganisationer og pensionsselskaberne. For at sikre at opfyldelsen af målsætningerne skrider frem planmæssigt, foreslås det, at ekspertgruppen mødes årligt frem mod 2035.
 
Søren Lockwood er klar over, at 2035 kan virke som mange år ud i fremtiden: 
”Men frem mod 2035 har vi 10 år til løbende at indføre initiativer og se resultaterne, så vi kan få lettet presset for fremtidens sundhedsvæsen,” siger han og tilføjer: ”Man ser ikke det fulde resultat af forebyggelse i morgen. Det er i højere grad store resultater, der kommer på sigt. Derfor skal en national forebyggelsesstrategi også handle om, hvordan vi sikrer et sundere Danmark på den lange bane.”

 

”Man ser ikke det fulde resultat af forebyggelse i morgen. Det er i højere grad store resultater, der kommer på sigt. Derfor skal en national forebyggelsesstrategi også handle om, hvordan vi sikrer et sundere Danmark på den lange bane.”

Søren Lockwood, 
Administrerende direktør i Danica Pension

Vi har gode erfaringer med forebyggelse blandt vores kunder:

 ”Vores arbejde har i høj grad fokus på, hvordan vi kan sætte et tidligt behandlingsforløb i gang, når borgerne har brug for det, så vi forebygger den lange sygdomsperiode. Det har vi stor succes med. Over de seneste fire år har vi 20 procent færre kunder, som er blevet langtidssyge. Det potentiale skal udnyttes, og det ønsker vi at udbrede til endnu flere danskere,” fastslår Søren Lockwood.
 
Han understreger, at forslaget især handler om at få genstartet en afgørende politisk diskussion om forebyggelse: ”Med vores erfaring og resultater inden for forebyggelse, har vi noget at byde ind med. Så det her er et konstruktivt forslag om at få genstartet diskussionen om forebyggelse, så vi sætter ambitiøse mål for og kommer med konkrete forslag til, hvordan vi får færre syge borgere.”