Fravær af indbetalinger til pension under barslen koster dyrt på pensionsopsparingen, og ifølge Danica Pensions beregninger skal kvinder – alene på grund af forskellen i indbetalinger under barsel – spare op mod 4 procent mere op til pension end mænd, fra de er 30 år. Ser vi alene på lønforskelle, skal kvinder, for i gennemsnit at have samme indkomst, når de går på pension, som mænd har, indbetale 14,2 procent mere end mænd i hele opsparingsperioden.

Mange mænd oplever det som positivt at tage barsel – hvorfor sker det så ikke af sig selv?
En undersøgelse fra konsulentvirksomheden McKinsey om mænds erfaringer med barsel viser, at mændene er glade for at tage barsel. 90 procent af mændene oplevede, at deres parhold blev forbedret og deres relation til barnet blev stærkere. Undersøgelsen viser blandt andet også, at den mere lige fordeling af barsel forbedrer det mentale helbred hos både mænd og kvinder, da mænd oplevede at være mere motiveret på arbejde efter barslen.

Hvorfor tager mænd så ikke mere barsel? Svaret er ifølge den samme undersøgelse, at den største barriere for mænd til at tage barsel er bekymringen for, om barselsorloven går ud over karrieren.

Kvinder har, ifølge Natalia Rogaczewska, direktør i Kvindeøkonomien og ejer af VÆRDBAR, som rådgiver virksomheder om strategisk håndtering af barsel, den samme bekymring. Forskellen er, at kvinder allerede rent faktisk bliver straffet økonomisk, når de får børn. Fordi de tager 90 procent af barslen.

Så barselsorlovens negative konsekvenser for kvinder slår igennem som en barriere for mænd i forhold til at tage barsel. 

Læs hele analysen her.

Som leder spiller du en vigtig rolle i, om de nye regler får effekt
11 ugers øremærket barsel til mænd gør det ikke alene, der skal mere til. Blandt andet handler det om at ændre kultur og syn på barsel på arbejdspladserne, og her spiller arbejdsgivere og lederes tilgang til barsel en vigtig rolle.
 
Hvis I ønsker at håndtere barsel mere strategisk i jeres virksomhed, giver vi her via VÆRDBAR tre gode råd:
 
1. Forventningsafstem barselsperioden grundigt med medarbejderen og særligt opstarten efter barsel. Vær nysgerrig på medarbejderens behov og ambitioner, og om disse eventuelt er ændret efter endt barsel.

2. Se barsel som en investering, der udvikler jeres medarbejderes personlige kompetencer. Gå i dialog med medarbejderen, så I får sat ord på udviklingen og bruger den positivt.


3. Brug også medarbejderens barsel til at udvikle eget lederskab, så I kan sætte de nye kompetencer og perspektiver, som barsel og forældreskab giver jeres medarbejdere, i spil  – sæt fokus på psykologisk tryghed, tillidsfulde relationer og inkluderende ledelse. 


Med
Danica Update kan vi sende mail eller SMS til de af dine medarbejdere, som vi kan se har været på orlov i en længere periode, hvis de har givet os samtykke til elektronisk kontakt. Vi anbefaler derfor, at I opfordrer jeres medarbejdere til, at de tilmelder sig Danica Update.


Vi anbefaler desuden, at medarbejdere, der skal eller som tidligere har været på barsel, tjekker deres pensionsopsparing. På den måde kan den blive opdateret til deres nye sted i livet. Læs mere
her: Barn på vej

Se og hør vores seniorøkonom, Britt Dinesen Christiansen, fortælle om barsels betydning for pensionsopsparingen.

709d2add-1645-400a-ad82-1ac20ee0569a