Grib muligheden for en frisk start – for ledere

Det har stillet krav til dig som leder – til din kreativitet og din evne til at lede på distancen. Den gradvise genåbning af Danmark betyder, at vi nu skal tilbage arbejdslivet. Men hvilket arbejdsliv ønsker I egentlig? Skelsættende begivenheder har det med at ryste vores opfattelse af, hvad der er normalt, og giver mulighed for forandringer. Her får du nogle råd til, hvordan du og dit team kan bruge jeres erfaringer til en frisk start efter corona-krisen. 

1. Sæt retning, men anerkend, at du ikke har alle svar

For at give dit team tryghed er det vigtigt, at du både anerkender og kommunikerer, at du ikke har alle svarene. Det er din opgave, at sætte retning og træffe beslutninger, men det kan være en fordel at stille flere spørgsmål, end du giver svar. Giv dit team ejerskab, og prøv at udfordre gamle antagelser hos dig selv og dit team.

2. Hvad kan I tage med videre?

Se tiden efter corona som en mulighed for at definere nye bedre vaner for dig og dit team. Det er vigtigt, at I som team deler jeres erfaringer.

Diskuter, hvad I har lært af corona-krisen. Måske er der noget i jeres mødekultur, i måden I arbejder på eller i jeres vilje til at eksperimentere eller prøve nyt, som I kan bringe med tilbage til den mere almindelige arbejdsdag. Du kan for eksempel spørge dig selv og dit team:

– Hvad har du selv lært?
– Hvad har vi lært som team?
– Hvilke tiltag kan styrke os nu som team?

Brug refleksionen til at beskrive hvad I gerne vil ændre. Gerne i form af konkrete handlinger og adfærd.

3. Brug din energi på det, du kan kontrollere

Husk at bruge din energi rigtigt. Der vil være mange ting, du ikke kan kontrollere. Hjælp også dine medarbejdere til at fokusere på det, de kan kontrollere. Eksempelvis deres konkrete opgaver. Det er vigtigt at være meget klar over, hvilke ting man har indflydelse på, og hvilke man ikke har.

4. Vær ekstra opmærksom på trivslen

Vi reagerer alle forskelligt, på det vi har været igennem. Nogle kan være upåvirkede, mens andre kan være udfordrede. Det kan give anledning til konflikter eller stresslignende symptomer. Du kan med fordel være opmærksom på følgende:

– Prioriter hyppigere 1:1 samtaler. Spørg, hvad du kan gøre for at støtte din medarbejder.
– Husk at give plads til de svære følelser - også på teamniveau.
– Sæt trivsel som fast punkt på teammøde. Spørg for eksempel medarbejderne, hvor de er humørmæssigt på en skala fra 1-10 og hvorfor.
– Overvej selv at vise sårbarhed og ærlighed for at sætte tonen for en åben dialog.

5. Bevar motivationen

Du har formentlig brugt rigtig meget energi på at hjælpe dit team gennem den sidste tid. Accepter, at du selv kan føle dig lidt mat og brugt nu. Det er helt naturligt. Husk fortsat at passe på dig selv og hold pauser, hvor du ikke tænker over situationen. Gør ting, der gør dig glad, så du har energi til at motivere dit team.

6. Glem ikke det sociale

Vær opmærksom på at genopbygge dit team, når I mødes fysisk igen. Giv plads til sociale aktiviteter for at bringe folk sammen på ny. Vær opmærksom på medarbejdere, hvis attitude og adfærd er anderledes end den plejer at være.

 

Rådene er lavet i samarbejde med Potential Project og PPclinic

Sunde Stemmer:

Find inspiration til hvordan du kan håndtere corona-krisen på Danica Pensions podcast kanal ”Sunde Stemmer”. Find den, hvor du normalt lytter til podcasts.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?