Lige nu er der tale om en aftale, som først skal vedtages af Folketinget. Det er endnu ikke sikkert, hvornår den endelige aftale vedtages.

Se nyt om aftalen her

Aftalen kommer i forlængelse af den pensionsaftale, som blev vedtaget lige før jul, der blandt andet ændrede vilkårene for aldersopsparing. Tilsammen har de stor betydning for den enkeltes økonomi og for vores rådgivning. 

Aftalen indeholder blandt andet: 

  • Der indføres et ekstra skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger.
    • Fradrag på 12 procent af indbetalinger til pension på op til 70.000 kr. om året til personer med mere end 15 år til folkepensionsalder.
    • Fradrag på 32 procent af indbetalinger til pension på op til 70.000 kr. om året til personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalder.
  • Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Samtidig forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. 
  • Opnår man i dag ikke fuldt beskæftigelsesfradrag (dvs. lønninger under ca. 350.000 kr.), vil man opnå den største stigning i indkomsten efter skat. 
  • Der indføres et nyt jobfradrag på 4,5 procent af indkomster over 187.500 kr. Fradraget kan maksimalt udgøre 2.500 kr. 
  • Bundskatten nedsættes med 0,02 procentpoint. Det skrå skatteloft fastholdes uændret.