I jagten på attraktive afkast til kunderne har Danica Pension de senere år styrket sit fokus på alternative investeringer – og henover sommeren har Danica Pension blandt andet investeret trecifrede millionbeløb i såkaldt juniorgæld i affaldsgiganten Reconor og kølespecialisten Nissens.

”Juniorgæld er lån til virksomheder, og for os er juniorgæld en god mulighed for at få attraktive afkast set i forhold til den risiko, der efter vores vurdering er forbundet med at yde lånene,” fortæller Jesper Langmack, der er investeringsdirektør med ansvar for risikoaktiver i Danica Pension.

Ordet junior markerer, at juniorgæld rangerer efter virksomheders seniorgæld. Hvis en virksomhed går konkurs, får udstederne af seniorgæld deres penge før udstederne af juniorgæld. Aktionærerne står sidst i køen.

Udnytter tomrum efter bankerne
De interessante investeringsmuligheder i juniorgæld skyldes ifølge Jesper Langmack, at skærpet lovgivning har gjort det sværere for virksomheder at optage tilsvarende lån i bankerne. Bankerne bakker ud, fordi lånene belaster dem kapitalmæssigt.

I stedet kan Danica Pension træde til og yde lån direkte til veldrevne, unoterede danske virksomheder som for eksempel Reconor og Nissens. Jesper Langmack understreger dog, at Danica Pension er meget kræsne i forhold til, hvem de låner penge.

”Vi siger nej til mange muligheder, og før en potentiel investering gennemfører vi altid en omfattende analyse og kreditvurdering af virksomheden,” forklarer investeringsdirektøren.

Derfor er alternativer interessante
Foruden juniorgæld har Danica Pension også succes med at investere i såkaldte præferenceaktier, der kan beskrives som en mellemting mellem aktier og gæld. Til sammen har Danica Pension i dag investeret over 5 mia. kroner i juniorgæld og præferenceaktier, og tallet er stigende.

Andre alternative investeringer i Danica Pension er blandt andet investeringer i kapitalfonde, hedgefonde, ejendomme og infrastruktur. 

”Et fællestræk for de alternative investeringer er, at de giver en god risikospredning i kundernes investeringer og kan bidrage til, at kunderne opnår et mere attraktivt afkast set i forhold til deres risiko,” siger Jesper Langmack.