• Årets resultat udgør 2.477 mio. kroner før skat mod 1.261 mio. kroner i 2013
  • De samlede indbetalinger udgjorde 26,8 mia. kroner
  • I Danmark voksede de samlede indbetalinger til 19,4 mia. kroner
  • Danica Pensions kunder opnåede i 2014 et samlet afkast på 35 mia. kroner før PAL skat

Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab
”Danica Pension er kommet styrket ud af 2014. På resultatsiden leverer vi et resultat før skat på 2.477 mio. kroner. Samtidig noterer vi os en fremgang i indbetalingerne i Danmark, hvilket primært skyldes øget aktivitetsniveau i samarbejdet mellem Danske Bank og Danica Pension på privatkundeområdet.”

Hent hele pressemeddelelsen her (pdf)

Kontaktpersoner 
Adm. direktør Per Klitgård, telefon 45 13 10 10
Pressechef Mikkel Bro Petersen, telefon 45 13 11 73