I de seneste år har Danica Pension øget fokus på at investere bæredygtigt i selskabets almindelige portefølje. Blandt andet er investeringerne i den grønne omstilling alene i 2020 mere end fordoblet og udgør nu mere end 20 milliarder kroner og er dermed godt på vej mod at indfri ambitionen om investering af 100 milliarder kroner i den grønne omstilling i 2030. Som et andet eksempel investerer Danica Pension ikke længere i tobak. Nu følger en helt ny investeringsløsning med navnet Danica Balance Bæredygtigt Valg, som går i luften i dag.

”Det er et naturligt skridt for os i vores hastige udvikling mod at investere mere bæredygtigt, at vi nu tilbyder vores kunder at investere med et ekstra bæredygtigt fokus i Danica Balance Bæredygtigt Valg. Vi har brugt lang tid og mange kræfter på sammen med vores kunder at udvikle den nye investeringsløsning for at være helt sikre på, at vores kunder kan gøre en reel og stor forskel for en mere bæredygtig verden, hvis de ønsker det” siger Danica Pensions adm. direktør Ole Krogh Petersen.

I Danica Balance Bæredygtigt Valg er der taget højde for FN’s 17 verdensmål, og den brede tilgang til bæredygtige investeringer har været vigtig for Danica Pension, fortæller adm. direktør Ole Krogh Petersen:

En kæmpe muskel: 450 milliarder i pensionsopsparinger

Langt de fleste danskere indbetaler i løbet af deres arbejdsliv mere end 1 million kroner til deres pensionsopsparing, som derefter bliver investeret af pensionsselskaberne. En helt ny undersøgelse blandt mere end 2.000 danskere, som det uafhængige institut YouGov har lavet for Danica Pension, viser, at pensionsopsparing står langt nede på listen hos danskerne, når de bliver spurgt, hvor de tror, de kan gøre en forskel for samfundet. 62 procent af danskerne svarer, at de føler at køb af bæredygtige madvarer gør den største forskel, mens kun 12 procent mener, at det er investeringen af deres pensionsopsparing.

”Vores kunder har 450 milliarder kroner i pensionsopsparing hos os, og dermed er pensionsopsparingen en kæmpe muskel, når det kommer til at præge samfundet i den retning, man ønsker. Det er der desværre rigtig mange, som ikke er opmærksomme på, og det vil vi nu ændre på gennem oplysning, så vores kunder kender til denne mulighed for at investere deres pensionsopsparing endnu mere bæredygtigt,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Et vigtigt element her er, at det ikke er enten eller. Kunderne kan selv vælge, hvilken procentdel af deres pensionsopsparing de ønsker at have investeret i Danica Balance Bæredygtigt Valg,” siger han.

Efterspørgsel fra virksomhedskunder: Bæredygtige investeringer, tak!

Blandt Danica Pensions virksomhedskunder har der været stor bevidsthed om, hvor stor en forskel pensionsformuer kan gøre i forhold til bæredygtige formål. En af de virksomheder som har været langt fremme på banen i forhold til først at efterspørge og senere udvikle den nye bæredygtige investeringsløsning er Novozymes.

”Bæredygtighed er en del af vores DNA, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde vores ansatte attraktive pensionsløsninger, hvor de kan vælge at understøtte en bæredygtig udvikling gennem placering af deres pensionsmidler. Dét har der ikke være tidligere, men dét kommer der nu. Og vi er glade for, at Danica har lyttet til os,” siger Rasmus Lynge, der er Head of Labour & Employee Relations i Novozymes.

Grundfos, som laver pumper og udvikler vandløsninger til hele verden, har i flere år arbejdet strategisk og indgående med bæredygtighed og FN’s verdensmål.

”Bæredygtighed er en indbygget del af Grundfos og de løsninger, som vi tilbyder vores kunder, ligesom det står højt på dagsordenen hos mange af vores medarbejdere. Derfor er vi glade for, at vores medarbejdere nu gennem Danica Pension kan investere deres pensionsopsparing med et særligt bæredygtigt fokus og dermed også på dette punkt understøtte den bæredygtige udvikling i verden,” siger Peter Trillingsgaard, der er group vice president for corporate communication, public affairs og sustainability engagement i Grundfos.

Også COWI har spillet en stor rolle i tilblivelsen af Danica Pension Bæredygtigt Valg:

”I COWI har vi arbejdet med bæredygtighed i diverse projekter i mere end 50 år. I dag er bæredygtighed en stor del af mange medarbejderes daglige arbejde, og samtidig noget, de brænder for personligt. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu kan tilbyde dem at investere en større del af deres pensionsopsparing i at trække verden mod en mere bæredygtig fremtid,” siger Thomas Hall, der er senior vice president for People & Communication i COWI.

For Danica Pension har det været vigtigt at inddrage kunderne i udviklingen af Danica Balance Bæredygtigt Valg.

”Når alt kommer til alt, laver vi den her løsning for vores kunder. For hvis der ikke er nogen interesse i at benytte den nye investeringsmulighed, gør vi heller ikke en forskel for samfundet. Derfor er jeg rigtig glad for, at Novozymes, COWI, Grundfos og en række andre virksomheder har spillet en så aktiv rolle, så deres medarbejdere nu får mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing med ekstra bæredygtigt fokus,” siger Ole Krogh Petersen.

For yderligere kommentarer kontakt Danica Pensions kommunikationschef, Tim Smidemann, på telefon: 2348 2651 eller tism@danicapension.dk.

For mere information om Danica Balance Bæredygtigt Valg:

Læs mere

Fakta om Danica Balance Bæredygtigt Valg

Danica Balance Bæredygtigt Valg gik i luften fredag den 2. oktober 2020.

Danica Balance Bæredygtigt Valg giver Danica Pensions kunder mulighed for at investere deres pensionsopsparing med et særligt bæredygtigt fokus.

Kunderne kan selv vælge, hvilken procentvis fordeling investeringerne skal have mellem Danica Balance og Danica Balance Bæredygtigt Valg. Og kunderne kan løbende ændre fordelingen.

Investeringerne i Danica Balance Bæredygtigt Valg er:

 • Håndplukkede aktieinvesteringer i selskaber, der bidrager aktivt til FN’s verdensmål. Det kan være selskaber, der har fokus på at genbruge og genanvende materialer og ressourcer samt skabe sociale fordele, og som har en økonomisk fordel i at understøtte en bæredygtig fremtid. Det er selskaber, der har fokus på at udvikle løsninger, der reducerer klimaforandringer, bidrager til sunde liv, rent vand og effektiv anvendelse af plastik.
 • Porteføljer af danske, globale og emerging markets-aktier. Med udgangspunkt i markedsindeks for de forskellige områder, har Danica Pension udvalgt de selskaber, som viser vilje til at tilpasse deres forretningsmodeller og deres udledning af drivhusgasser i henhold til Paris-aftalens målsætninger. Samtidig frasorterer Danica Pension selskaber, som samlet udviser svage præstationer på en række forskellige bæredygtighedsparametre.
 • Grønne obligationer, hvor provenuet fra udstedelse af obligationerne bliver anvendt til at finansiere den grønne omstilling.
 • Virksomhedsobligationer, der investeres i selskaber, der præsterer godt på bæredygtighedsforhold eller i selskaber, hvor Danica Pension gennem aktivt ejerskab påvirker selskaberne til at styrke bæredygtighedsarbejdet.
 • Alternative investeringer med fokus på projekter inden for vedvarende og ren energi.

I Danica Balance Bæredygtigt Valg er der stramme restriktioner over for en række emner:

 • Fossile brændstoffer (maksimalt 5 procent af omsætning).
 • Alkohol (maksimalt 5 procent af omsætning).
 • ESG special cases (selskaber med høje ESG-risici herunder normbrud).
 • Gambling (maksimalt 5 procent af omsætning).
 • Kontroversielle våben
 • Militært udstyr (maksimalt 5 procent af omsætning).
 • Pornografi (maksimalt 1 procent af omsætning).
 • Tobak (maksimalt 5 procent af omsætning).

På grund af de mange kriterier for investeringerne i Danica Balance Bæredygtigt Valg, som fører til mindre risikospredning, er det forventede teoretiske afkast mindre end for Danica Balance. I praksis kan Danica Balance Bæredygtigt Valg i perioder give både højere, tilsvarende eller lavere afkast.

Danica Balance Bæredygtigt Valg er blevet til efter stor efterspørgsel fra kunderne og er udviklet i samarbejde med kunderne.

Danskerne om bæredygtighed og pension

YouGov har for Danica Pension lavet en ny undersøgelse blandt 2.016 respondenter, der blandt andet viser følgende:

 • Til spørgsmålet om, hvad danskerne forbinder med bæredygtighed, svarer 77 procent naturressourcer og miljø, 59 procent svarer klima, 17 procent svarer arbejdsforhold og 14 procent svarer menneskerettigheder.
 • Til spørgsmålet ”Hvor føler du, at du kan gøre den største forskel i forhold til bæredygtighed?” svarer kun 12 procent "investere min pensionsopsparing i bæredygtige aktier og værdipapirer", mens 62 procent svarer "købe bæredygtige fødevarer", 52 procent svarer "købe bæredygtige dagligdagsprodukter", 38 procent svarer "foretage den daglige transport i den kollektive trafik eller på cykel".
 • 67 procent af danskerne tror, at deres dagligdagshandlinger som eksempelvis indkøb, transport og rejser gør den største forskel i forhold til bæredygtighed. 13 procent tror, at det er investering af deres pensionsopsparing.