Danica Pension næsten tredobler investeringerne i den grønne omstilling på ét år

Samtidig med at Danica Pension har leveret attraktive afkast efter omkostninger til kunderne, har pensionsselskabet næsten tredoblet investeringerne i den grønne omstilling alene i 2020, så de nu udgør mere end 27 mia. kr.

Målsætningen for Danica Pension er klar; I 2030 skal minimum 100 mia. kr. være investeret i den grønne omstilling. Og den målsætning er i fuld gang med at blive indfriet, idet investeringerne i den grønne omstilling i 2020 gik fra 10,3 mia. kr. til 27,2 mia. kr., og dermed er Danica Pension to år før tid tæt på at levere på delmålsætningen om 30 mia. kr. investeret i den grønne omstilling inden 2023.

”Vi har som pensionsselskab med næsten 500 mia. kr. under forvaltning en stor og vigtig opgave i at bidrage til den grønne omstilling, og det er vigtigt for os, at det ikke kun er ord, men at vi også viser handling, som vi har gjort de seneste år,” siger Ole Krogh Petersen, der er adm. direktør i Danica Pension og fortsætter:

”Når vi øger vores investeringer i den grønne omstilling markant, er det, fordi det er godt for det samfund, vi er en del af, og fordi vi er overbeviste om, at der er en sammenhæng mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast til vores kunder.”Ole Krogh Petersen, Adm. direktør i Danica Pension


”Når vi øger vores investeringer i den grønne omstilling markant, er det, fordi det er godt for det samfund, vi er en del af, og fordi vi er overbeviste om, at der er en sammenhæng mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast til vores kunder. Det er der, fordi efterspørgslen efter grønne løsninger er massiv efter Paris-aftalen, og vi forventer, det kun vil vokse særligt her ifm. Corona-krisen, hvor der er stor appetit på en grøn genstart af økonomien.”

At Danica Pension har kunnet investere i den grønne omstilling samtidig med, at der er blevet leveret attraktive afkast, er blandt andet bevist ved, at selskabet i både 2019 og 2020 har leveret afkast i toppen af markedet efter omkostninger.

”Vi kan se, at den store stigning i vores investeringer i den grønne løsning ikke er gået ud over afkastet. Det er vigtigt, at vi har ambitiøse målsætninger inden for den grønne omstilling, men også at vi sikrer, at det går hånd i hånd med attraktive langsigtede afkast. Med vores investeringer ønsker vi nemlig både at bidrage til at skabe tryghed for, at vi efterlader en bæredygtig verden til de næste generationer, men naturligvis også at skabe tryghed for en attraktiv udvikling af den enkeltes opsparing til pensionslivet” siger Ole Krogh Petersen.

Selvom Danica Pension i årene fremover vil fokusere massivt på den grønne omstilling, er det vigtigt at påpege, at investeringerne inden for dette område ikke vil blive tredoblet hver eneste år.

”Det at fremme den grønne omstilling som stor investor med næsten 500 mia. kr. under forvaltning er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget vi investerer, men også om f.eks. aktivt ejerskab og brug af data, værktøjer og analyser til at fremme den grønne omstilling i bl.a. de store energiselskaber, så her har vi også fokus” siger Ole Krogh Petersen.

Kunder i Danica Pension, der ønsker at investere med et særligt bæredygtigt fokus, kan placere hele eller dele af deres pensionsopsparing i Danica Balance Bæredygtigt Valg, som du kan læse mere om her.

Læs mere

Faktaboks: Danica Pensions investeringer i den grønne omstilling

Danica Pension har som målsætning at have investeret 100 mia. kr. i den grønne omstilling i 2030. Delmålsætningerne er 30 mia. kr. i 2023 og 50 mia. kr. i 2025.

Danica Pension har forpligtet sig til, at selskabets investeringer, som i dag udgør ca. 500 mia. kr., skal være CO2-neutrale senest i 2050. Snart vil pensionsselskabet præsentere delmålsætninger for 2025.

Ved udgangen af 2020 havde Danica Pension investeret 27,2 mia. kr. i den grønne omstilling. Det er næsten en tredobling på ét år.

Investeringer i den grønne omstilling er:

  • Alternative investeringer inden for bæredygtig energi som f.eks. biomasse, vandkraft, vind- og solenergi.
  • Grønne obligationer, der finansierer løsninger og produkter inden for f.eks. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.
  • Ejendomme med bæredygtighedscertificering, der lever op til skrappe krav til lav klima- og miljøpåvirkning.
  • Aktie- og kreditinvesteringer i selskaber der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der er med til at forebygge klimaforandring.
Danica Pensions data for investeringer i den grønne omstilling er verificeret af en ekstern part, Deloitte.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?