”Som pensionsselskab kan vi med vores ca. 500 milliarder kroner under forvaltning gøre en stor forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Det har vi allerede fokus på i dag, hvor vi næsten har tredoblet vores investeringer i den grønne omstilling fra 2019 til 2020 fra 10 mia. kr. til 27 mia. kr., og hvor vi har skruet kraftigt op vores aktive ejerskab med formål at trække de selskaber, vi investerer i, i en mere bæredygtig retning” siger CEO i Danica Pension, Ole Krogh Petersen, og fortsætter:

”Det er godt at have ambitioner på lang sigt, men endnu vigtigere at handle rettidigt. Vores ambition er at bidrage til reelle økonomiske forandringer og bidrage til den grønne omstilling. Vi tror på, at hvis vi skal bidrage til at løse udfordringen med klimaforandringerne, skal vi også understøtte omstillingen i de sektorer, som er nøglen til forandringen.”

Derfor har Danica Pension nu udarbejdet nye delmål for investeringerne med fokus på reducere CO2-intensiteten i nøglesektorer frem mod 2025. Det omfatter energi-, forsyning-, transport-, stål- og cementsektoren. Danica Pensions ambition er at reducere CO2-udslippet i disse nøglesektorer med mellem -15% og -35% vel at mærke ift. niveauet i 2019, hvor Danica Pensions aktie- og kreditporteføljes CO2-udledning var 21 pct. under det verdensomspændende MSCI-indeks. Hvis man kigger alene på aktier er CO2-udledningen var Danica Pensions investeringer 38 pct. under verdensindekset. Scope 1, 2 og 3 er medtaget.

”De fem sektorer repræsenterer størstedelen af det globale CO2-udslip, og derfor er det nøglesektorer, hvis vi skal lykkes med at begrænse den globale opvarmning og leve op til Paris-aftalen., Forsyningsvirksomheder tegner sig for ca. 26 - 39%, transport for ca. 15 - 23% og stålproduktion ca. 5-7% af den samlede CO2-emission. De fem sektorer repræsenterer også dem der udleder mest CO2 i vores porteføljer, og derfor synes vi, det er naturligt at sætte ind her, hvor vi kan gøre den største forskel for klimaet,” siger Ole Krogh Petersen.

Aktivt ejerskab vil være den primære nøgle til at nå målsætningerne. Fokus vil være direkte dialog med selskaberne, dialog via partnerskaber med andre investorer (fx Climate Action 100+ og Net Zero Asset Owner Alliance) og vores stemmeaktiviteter.

Læs mere om, hvordan vi bedriver aktivt ejerskab her, og hvordan Danica Pension har skruet kraftigt op i 2020.

”Derudover vil vi løbende vurdere mulighederne for at omallokere vores investeringer og fortsætte med at øge vores investeringer i den grønne omstilling. I de tilfælde hvor vi over tid vurderer, at selskaberne ikke ønsker at omstille sig, kan vi vælge at sælge investeringerne fra,” siger Ole Krogh Petersen.