Danica Pension sætter nye mål for investeringers CO2-udledning i 2025

Danica Pension forpligtede sig i juni 2020 til at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Nu sætter Danica Pension nye delmål for investeringernes CO2-udledning frem mod 2025. Delmålene indebærer omfattende reduktion af CO2 i nøglesektorer, hvor omstillingen er central for at bane vejen for Paris-aftalen.

”Som pensionsselskab kan vi med vores ca. 500 milliarder kroner under forvaltning gøre en stor forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Det har vi allerede fokus på i dag, hvor vi næsten har tredoblet vores investeringer i den grønne omstilling fra 2019 til 2020 fra 10 mia. kr. til 27 mia. kr., og hvor vi har skruet kraftigt op vores aktive ejerskab med formål at trække de selskaber, vi investerer i, i en mere bæredygtig retning” siger CEO i Danica Pension, Ole Krogh Petersen, og fortsætter:

”Det er godt at have ambitioner på lang sigt, men endnu vigtigere at handle rettidigt. Vores ambition er at bidrage til reelle økonomiske forandringer og bidrage til den grønne omstilling. Vi tror på, at hvis vi skal bidrage til at løse udfordringen med klimaforandringerne, skal vi også understøtte omstillingen i de sektorer, som er nøglen til forandringen.”

Derfor har Danica Pension nu udarbejdet nye delmål for investeringerne med fokus på reducere CO2-intensiteten i nøglesektorer frem mod 2025. Det omfatter energi-, forsyning-, transport-, stål- og cementsektoren. Danica Pensions ambition er at reducere CO2-udslippet i disse nøglesektorer med mellem -15% og -35% vel at mærke ift. niveauet i 2019, hvor Danica Pensions aktie- og kreditporteføljes CO2-udledning var 21 pct. under det verdensomspændende MSCI-indeks. Hvis man kigger alene på aktier er CO2-udledningen var Danica Pensions investeringer 38 pct. under verdensindekset. Scope 1, 2 og 3 er medtaget.

”De fem sektorer repræsenterer størstedelen af det globale CO2-udslip, og derfor er det nøglesektorer, hvis vi skal lykkes med at begrænse den globale opvarmning og leve op til Paris-aftalen., Forsyningsvirksomheder tegner sig for ca. 26 - 39%, transport for ca. 15 - 23% og stålproduktion ca. 5-7% af den samlede CO2-emission. De fem sektorer repræsenterer også dem der udleder mest CO2 i vores porteføljer, og derfor synes vi, det er naturligt at sætte ind her, hvor vi kan gøre den største forskel for klimaet,” siger Ole Krogh Petersen.

Aktivt ejerskab vil være den primære nøgle til at nå målsætningerne. Fokus vil være direkte dialog med selskaberne, dialog via partnerskaber med andre investorer (fx Climate Action 100+ og Net Zero Asset Owner Alliance) og vores stemmeaktiviteter.

Læs mere om, hvordan vi bedriver aktivt ejerskab her, og hvordan Danica Pension har skruet kraftigt op i 2020.

”Derudover vil vi løbende vurdere mulighederne for at omallokere vores investeringer og fortsætte med at øge vores investeringer i den grønne omstilling. I de tilfælde hvor vi over tid vurderer, at selskaberne ikke ønsker at omstille sig, kan vi vælge at sælge investeringerne fra,” siger Ole Krogh Petersen.

”Når vi øger vores investeringer i den grønne omstilling markant, er det, fordi det er godt for det samfund, vi er en del af, og fordi vi er overbeviste om, at der er en sammenhæng mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast til vores kunder.”Ole Krogh Petersen, Adm. direktør i Danica Pension


”Når vi øger vores investeringer i den grønne omstilling markant, er det, fordi det er godt for det samfund, vi er en del af, og fordi vi er overbeviste om, at der er en sammenhæng mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast til vores kunder. Det er der, fordi efterspørgslen efter grønne løsninger er massiv efter Paris-aftalen, og vi forventer, det kun vil vokse særligt her ifm. Corona-krisen, hvor der er stor appetit på en grøn genstart af økonomien.”

At Danica Pension har kunnet investere i den grønne omstilling samtidig med, at der er blevet leveret attraktive afkast, er blandt andet bevist ved, at selskabet i både 2019 og 2020 har leveret afkast i toppen af markedet efter omkostninger.

”Vi kan se, at den store stigning i vores investeringer i den grønne løsning ikke er gået ud over afkastet. Det er vigtigt, at vi har ambitiøse målsætninger inden for den grønne omstilling, men også at vi sikrer, at det går hånd i hånd med attraktive langsigtede afkast. Med vores investeringer ønsker vi nemlig både at bidrage til at skabe tryghed for, at vi efterlader en bæredygtig verden til de næste generationer, men naturligvis også at skabe tryghed for en attraktiv udvikling af den enkeltes opsparing til pensionslivet” siger Ole Krogh Petersen.

Selvom Danica Pension i årene fremover vil fokusere massivt på den grønne omstilling, er det vigtigt at påpege, at investeringerne inden for dette område ikke vil blive tredoblet hver eneste år.

”Det at fremme den grønne omstilling som stor investor med næsten 500 mia. kr. under forvaltning er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget vi investerer, men også om f.eks. aktivt ejerskab og brug af data, værktøjer og analyser til at fremme den grønne omstilling i bl.a. de store energiselskaber, så her har vi også fokus” siger Ole Krogh Petersen.

Kunder i Danica Pension, der ønsker at investere med et særligt bæredygtigt fokus, kan placere hele eller dele af deres pensionsopsparing i Danica Balance Bæredygtigt Valg, som du kan læse mere om her.

Læs mere

Faktaboks: Danica Pensions investeringer i den grønne omstilling

Danica Pension har som målsætning at have investeret 100 mia. kr. i den grønne omstilling i 2030. Delmålsætningerne er 30 mia. kr. i 2023 og 50 mia. kr. i 2025.

Danica Pension har forpligtet sig til, at selskabets investeringer, som i dag udgør ca. 500 mia. kr., skal være CO2-neutrale senest i 2050. Snart vil pensionsselskabet præsentere delmålsætninger for 2025.

Ved udgangen af 2020 havde Danica Pension investeret 27,2 mia. kr. i den grønne omstilling. Det er næsten en tredobling på ét år.

Investeringer i den grønne omstilling er:

  • Alternative investeringer inden for bæredygtig energi som f.eks. biomasse, vandkraft, vind- og solenergi.
  • Grønne obligationer, der finansierer løsninger og produkter inden for f.eks. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.
  • Ejendomme med bæredygtighedscertificering, der lever op til skrappe krav til lav klima- og miljøpåvirkning.
  • Aktie- og kreditinvesteringer i selskaber der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der er med til at forebygge klimaforandring.
Danica Pensions data for investeringer i den grønne omstilling er verificeret af en ekstern part, Deloitte.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?