Danica Pension afgav tidligere i år sammen med pensionsselskabet PKA et fælles tilbud om at levere pensionsydelser til en potentiel ny firmakunde. Ved en intern gennemgang af tilbuddet har Danica Pension efterfølgende konstateret, at tilbuddet ikke lever op til vores retningslinjer, da det formodentlig er afgivet i strid med konkurrenceloven.

Straks efter at dette stod klart, har Danica Pension orienteret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sagen er overdraget til SØIK, hvilket er sædvanligt i denne type sager. Danica Pension forventer således at modtage en sigtelse i sagen inden for kort tid. Da Danica Pension selv har orienteret myndighederne og indgivet en ansøgning om straflempelse, er det forventningen, at selskabet ikke vil blive straffet som følge af sagen.

”I Danica Pension ønsker vi så stor konkurrence på pensionsmarkedet som muligt. Derfor er det stærkt beklageligt, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på de konkurrenceretlige rammer ved udarbejdelsen af det konkrete tilbud. Så snart vi opdagede, at tilbuddet formodentlig var afgivet i strid med reglerne, indledte vi en intern undersøgelse og orienterede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi har samtidig strammet op på vores interne procedurer, så vi sikrer, at en lignende sag ikke opstår igen,” siger Danica Pensions bestyrelsesformand Jacob Aarup-Andersen.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Kenni Leth på telefon 45 14 14 00