Kundernes behov ændrer sig konstant, og det er blevet mere og mere udbredt, at kunder hos Danica Pension ikke ønsker at investere i tobak. Ud fra dialog og feedback fra kunder vil Danica Pension derfor ikke længere investere i tobaksselskaber.

Beslutningen om at indføre investeringsrestriktion over for tobak er drevet at Danica Pensions fokus på at levere pensionsopsparinger, der både er attraktive og følger kundernes behov.

"Det er vigtigt, vi lytter til kundernes ønsker til, hvordan deres pensionsopsparing investeres. Baseret på vores løbende dialog med kunderne om deres behov og ønsker, og en samlet vurdering af, hvordan vi kan sikre det bedst mulige langsigtede afkast, giver det god mening at ekskludere tobak fra investeringerne, " Anders Svennesen, Investeringsdirektør, Danica Pension.

 


Tobaksrestriktionen

Definition: tobaksprodukter er produkter, der helt eller delvist er lavet af bladtobak. Tobaksprodukter omfatter også elektroniske cigaretter og andre "next generation" tobaksprodukter.

Kriterie: selskaber med en omsætning på over 5% fra tobaksprodukter ekskluderes.

Ekskluderede selskaber: baseret på tobaksdefinitionen samt kriteriet vil 66 selskaber blive ekskluderet.

Tobaksrestriktionen omfatter Danica Pensions aktie- og obligationsinvesteringer og vil blive implementeret i den kommende tid. Tobak vil blive tilføjet til de nuværende investeringsrestriktioner, der inkluderer termisk kul, tjæresand samt kontroversielle våben.

Læs om Danica Pensions arbejde med bæredygtige investeringer