Ole Krogh Petersen, der er COO i Danica Pension, overtager 1. oktober stillingen som adm. direktør i Danica Pension. Indtil da vil Per Klitgård fortsat være adm. direktør og sikre en glidende overgang. 

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Danica Pension, og jeg ser det som min vigtigste opgave, at vi fortsætter udviklingen i retning af at blive endnu mere kundefokuseret og dermed skabe værdi og tryghed for vores kunder. Danica Pension skal levere et af markedets bedste afkast, fortsætte udviklingen på healthcare-området og gøre pension relevant og trygt for vores kunder. Her står vi allerede nu stærkt – og endnu stærkere, når vi får kombineret Danica Pension og SEB Pensions styrker,” siger Ole Krogh Petersen.

Jacob Aarup-Andersen, der er chef for Danske Bank Wealth Management og bestyrelsesformand i Danica Pension, glæder sig over, at Ole Krogh Petersen skal stå i spidsen for Danica Pension.

”Jeg er glad for, at Ole Krogh Petersen har sagt ja til opgaven at fortsætte Danica Pensions gode udvikling – og bygge yderligere på. Den opgave er jeg sikker på, at Ole er den rigtige til udfylde, blandt andet ved at knytte Danica Pension endnu tættere til Danske Bank med de fordele, det giver kunderne. Kombinationen af Ole som administrerende direktør og Søren Lockwood som viceadministrerende direktør giver os samtidig et endnu bedre fundament for at kombinere det bedste fra Danica og SEB Pension,” siger Jacob Aarup-Andersen, og forsætter:

”Samtidig skal Per have en stor tak for den indsats, han har ydet i Danica Pension. Under Pers ledelse har Danica Pension udviklet sig positivt på alle parametre, og vi er glade for, at vi også kan benytte Pers kompetencer og erfaring fremover”.

Per Klitgård vil udover at indtræde i Danica Pensions bestyrelse fremover hellige sit arbejdsliv til bestyrelsesarbejde og som aktiv investor i små og mellemstore virksomheder. Han vil som tilknyttet konsulent fortsætte arbejdet med sammenlægningen af SEB Pension i Danmark og Danica Pension fra 1. oktober og året ud.

”Opgaven med at gøre Danica Pension klar til fremtiden, som fik mig til at takke ja til jobbet for syv år siden, er fuldført. Så nu hvor købet af SEB Pension i Danmark er færdiggjort, og vi er godt i gang med integrationen, synes jeg, at det er det rigtige tidspunkt at stoppe. Jeg har i løbet af årene haft glæden af at arbejde sammen med mange dygtige og dedikerede kolleger, og beslutningen er derfor taget med lige dele glæde og vemod. Jeg ser dog frem til fortsat at spille en rolle i Danica Pension,” siger Per Klitgård.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Kenni Leth på telefon 45 14 14 00