Konkurrencerådet har godkendt Danica Pensions køb af SEB Pension Danmark, og handlen, der blev offentliggjort 14. december 2017, ventes nu færdiggjort i den nærmeste fremtid efter en afsluttende finansiel gennemgang.

”Jeg er tilfreds med, at Konkurrencerådet har godkendt købet af SEB Pension Danmark, og vi ser nu frem til at færdiggøre handlen. Vi forventer at have de sidste detaljer på plads i den nærmeste fremtid og ser frem til den vigtige opgave med at byde 200.000 nye kunder og vores kolleger fra SEB Pension velkommen. Ved at kombinere de to selskabers styrker vil vi skabe et endnu stærkere pensionstilbud. De skalafordele og den større udviklingskraft, vi får med sammenlægningen, gør os i stand til at investere i digitale løsninger og løsninger inden for forebyggelse og sundhed. Det vil alt sammen komme vores kunder til gode,” udtaler Per Klitgård, administrerende direktør i Danica Pension.

For mere information, kontakt pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00.