1. Hvordan er det gået med afkastet i 2020?

”2020 har naturligvis været kraftigt præget af coronavirussen, som har gjort året meget usædvanligt på de finansielle markeder og dermed også, når det kommer til pensionskundernes afkast. Året begyndte rigtig fint, men i marts lagde sygdommen samfund og økonomier ned, og det satte sit præg på de finansielle markeder, hvor langt de fleste typer af investeringer oplevede store fald og medførte markante negative afkast i hele den danske pensionsbranche. Afkastene rettede sig dog hurtigt markant, og ved årsskiftet havde vores kunder faktisk fået positive afkast, der forbedrer deres købekraft og ikke adskiller sig væsentligt fra et gennemsnitligt år.

I 4. kvartal 2020 har kunder, som sparer op med Balance Middel Risikoforløb, fået afkast mellem 5,6 og 10,8%, hvoraf kunderne med længst tid til pension har fået de højeste afkast. Kunder med høj risiko og lang tid til pension har fået afkast på helt op til 11,6% i kvartalet.

Det er vigtigt at huske, at pension er langsigtet, og at vores kunder har fået høje afkast i toppen af markedet, hvis man tager 2019 med.”

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i 2020 for min pensionsopsparing?

”For 2020 samlet har vores kunder under opsparing i Middel Risikoforløb fået afkast mellem 6,6% for kunder tæt på pension og 11,4% for kunder med lang tid til pension. Også for hele 2020 er det kunderne med høj risiko og lang tid til pension, der har fået det højeste afkast på 12,2%. Du kan se det nøjagtige afkast på din pensionsopsparing i netpension, som du logger på med NemID. Når du ser på dit afkast, er det værd at fokusere på, hvordan det har været over en længere periode. I 2019 fik mange af vores kunder tocifrede positive afkast.

Får du allerede udbetalinger fra din pension, vil vi her ved årsskiftet beregne størrelsen af din udbetaling for 2021 på baggrund af afkastet for 2020.

3. Hvad forventer du af afkast i 2021?

”Løfter vi blikket fra den aktuelle smittespredning og ser frem mod hele 2021, er vi moderat optimistiske. Trods de aktuelle restriktioner og nedlukninger er det vores forventning, at et økonomisk opsving vil tage fart i løbet af 2021, kraftigt understøttet af coronavacciner. Med udsigten til fremgang i global økonomi forventer vi også et markant løft i virksomhedernes indtjening det kommende år. Den forventning får yderligere næring af, at mange virksomheder har været gode til at reducere deres omkostninger under coronakrisen.

Men det er og bliver effektive vacciner, der kommer til at være den afgørende faktor for at bringe globale økonomi tilbage til niveauet før coronakrisen. Med den senere tids aktiekursstigninger har investorerne dog allerede taget forskud på en del af glæden over de kommende vacciner, men vi forventer yderligere stigninger i løbet af 2021. Derudover bliver økonomien og de finansielle markeder fortsat understøttet af en ekstremt lempelig pengepolitik fra centralbankerne.

Det er dog vigtigt for os at påpege, at vi befinder os i en meget usikker tid, og coronavirussen har stadig potentiale til at skabe rigtig sur stemning på de finansielle markeder, hvis restriktioner og nedlukninger skærpes eller trækker ud, eller den økonomiske genopretning viser tegn på at gå i stå. Med andre ord er vi ikke ude af perioden med forøget risiko for tilbagefald.”

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsopsparing? Bør jeg ændre noget?

”Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før.

Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast.

Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.”