1. Hvordan er det gået med de finansielle markeder i 1. kvartal 2021?

Årets første kvartal har været præget af betydelige markedsudsving, hvor stigende renter blandt andet har været med til at sprede usikkerhed. Udbredelsen af vacciner og den gradvise genåbning af samfund har givet økonomisk fremgang, men samtidig har det også gjort investorer nervøse for, hvornår centralbankerne begynder at skrue ned for deres store støtte til den globale økonomi.

Vi har alt i alt set fornuftige kursstigninger på aktiemarkederne, mens de stigende renter har ført til negative afkast på mange obligationer, da stigende renter er ensbetydende med faldende obligationskurser. På aktiemarkederne har vi generelt set de største stigninger for selskaber, der typisk nyder bedst af økonomiske opgangstider. Det gælder blandt andet mange selskaber inden for sektorerne energi, finans og industri.

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i første kvartal 2021 for min pensionsopsparing?

Kunder der har en stor andel af offensive investeringer i deres pensionsopsparing har fået fine afkast i 1. kvartal af 2021, mens kunder med en stor andel af obligationer kan have fået negative afkast i årets første måneder. Således har vores kunder med opsparing i Danica Balance med Middel Risikoforløb fået afkast mellem 1,7 procent for kunder tæt på pension og 5,3 procent for kunder med lang tid til pension. Du kan se det nøjagtige afkast på din pensionsopsparing i netpension, som du logger på med NemID. Når du ser på dit afkast, er det også værd at bemærke, hvordan det har været over en længere periode.

I 2019 og 2020 har mange af vores kunder fået nogle af markedets højeste afkast på mellem 25 og 30 procent. Bemærk, at dit afkast kan afvige fra ovenstående, hvis du har en garanti tilknyttet din pensionsopsparing. Får du allerede udbetalinger fra din pension, vil vi ved årsskiftet beregne størrelsen af din udbetaling for 2022 på baggrund af afkastet for 2021.

3. Hvad forventer du af afkast i 2021?

Ser vi på hele 2021, er vi fortsat moderat optimistiske. Trods de aktuelle restriktioner og nedlukninger er det vores forventning, at et globalt økonomisk opsving er ved at tage fart, kraftigt understøttet af udrulningen af coronavacciner rundt omkring i verden. Derudover bliver økonomien og de finansielle markeder fortsat understøttet af en ekstremt lempelig pengepolitik fra centralbankerne – samt af økonomiske hjælpepakker fra politikerne. Med udsigten til fremgang i global økonomi forventer vi også et markant løft i virksomhedernes indtjening det kommende år. Den forventning får yderligere næring af, at mange virksomheder har været gode til at reducere deres omkostninger under coronakrisen.

Med de store stigninger på aktiemarkederne siden bunden i marts 2020 vurderer vi dog, at investorerne har taget forskud på en stor del af glæderne. En betydelig del af det ventede økonomiske opsving i 2021 er formentlig allerede indregnet i aktiekurserne, og derfor forventer vi også moderate afkast fremover. 

Det er også vigtigt for os at påpege, at vi befinder os i en meget usikker tid, hvor coronavirussen stadig har potentiale til at skabe rigtig sur stemning på de finansielle markeder, hvis restriktioner og nedlukninger trækker ud, nye mutationer gør de eksisterende vacciner mindre effektive, eller den økonomiske genopretning viser tegn på at gå i stå. Med andre ord er vi ikke ude af perioden med forøget risiko for tilbagefald, hvilket årets første måneder med betydelige kursudsving også har vist.

På obligationssiden forventer vi, at fremgangen i global økonomi vil presse de lange renter i vejret – en tendens vi allerede har set de seneste måneder. Det vil være ensbetydende med faldende obligationskurser, og derfor forventer vi generelt begrænsede afkast fra obligationer i 2021. Foreløbig ser vi ikke rentestigningerne som et større problem for aktiemarkederne, så længe renterne stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst, der er gavnlig for virksomhedernes omsætning og indtjening.

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsopsparing? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før.

Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast.

Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.