En kunde i Danica Pension Balance Middel med 20 år til pension måtte i årets første seks måneder notere et negativt afkast på -4,3 %. Det er dog markant forbedret siden afslutningen på 1. kvartal, hvor afkastet for årets første tre måneder var -15,0 %. Kigger man på afkastet for den samme kunde siden 1/1 2019, er det i plus med 14,6 % efter omkostninger.

Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension

”Der er ingen tvivl om, at det har været et turbulent halvår, hvor enkelte dage i marts bød på så store fald, at markederne simpelthen måtte lukke. I en sådan situation er det vigtigt, at man er tro mod sin strategi og sine valg, og at man forholder sig roligt. At tålmodighed og ro belønner sig er på ny blevet bevist i den her situation, hvor de fleste pensionskunder har hentet mere end halvdelen af det tabte tilbage, og derfor nu er i pænt plus siden 1. januar 2019,” siger Danica Pensions investeringsdirektør Poul Kobberup og fortsætter:

”Investeringer af pensionsmidler er langsigtede – derfor er det vigtigt at se på sit afkast over mere end 3 eller 6 måneder. Som pensionsselskab og forvalter af kundernes opsparinger er vi naturligvis langsigtede investorer, og derfor har vi holdt fast i vores strategi og risikoniveau. Men det er klart, at vi hele tiden arbejder på at optimere porteføljen ved at ændre en række taktiske allokeringer mellem regioner, sektorer og enkelteksponeringer. Ligesom vi har fokuseret på de selskaber, som umiddelbart har været mindst berørt af krisen,” siger Poul Kobberup.

Efter et helt ekstraordinært hektisk halvår, hvor de seneste måneder dog har budt på en anelse mere rolige markeder, har Poul Kobberup et bud på, hvordan de kommende 6 måneder kommer til at forløbe på investeringsmarkederne.

”Der har været store stigninger på markederne, siden det ramte bunden i marts. Investorerne har allerede taget forskud på en stor del af glæderne i forhold til de økonomiske hjælpepakker og genåbningerne af samfund rundt omkring i verden. Pessimister vil sige, at stigningerne er kommet lidt for hurtigt, og at der derfor ikke er plads til de store skuffelser i de kommende måneder. Vi skal se økonomisk fremgang, men det tror vi også på, og i så fald forventer vi fortsat, at der er plads til stigninger på aktiemarkederne, at kundernes afkast fortsat bevæger sig i den rigtige retning. Men dette er sagt med stort forbehold, da hele verdensøkonomien er meget usikker, og der ikke skal meget til at ændre på den moderat positive stemning, der trods alt er for tiden,” siger Poul Kobberup og afslutter:

”Vores råd er derfor, som det hele tiden har været. Husk at pension er langsigtet, handl ikke i panik under kriser, men hold dig i ro og stol på din strategi. Det gør vi.”