1. Hvordan er det gået med de finansielle markeder i de første ni måneder af 2021?

2021 har samlet set været et rigtig stærkt år på de finansielle markeder, hvilket også har betydet gode afkast til pensionskunderne. Over de seneste tre måneder har der dog været en stigende nervøsitet i markedet som følge af forventninger om, at centralbankerne begynder at stramme pengepolitikken, og det får markederne til at svinge mere op og ned. Derudover har der i september været usikkerhed om selskabet Evergrande, Kinas næststørste ejendomsudvikler, der har store gældsposter i hele verden. Der er derfor på de finansielle markeder en nervøsitet for, at en eventuel konkurs kan sprede sig. Det er vigtigt at huske på, at økonomierne grundlæggende udvikler sig rigtig fornuftigt, og væksten er pæn, samtidig med at inflationen ser ud til at kunne kontrolleres, hvilket får os til at se let positivt på markederne, om end der kan komme udsving.

"2021 har samlet set været et rigtig stærkt år på de finansielle markeder, hvilket også har betydet gode afkast til pensionskunderne" siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.

 

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i de første ni måneder af 2021 for min pensionsopsparing?

Kunder med middel risiko og 20 år til pension har de seneste tre år fået afkast på ca. 35 procent. Vi kan ikke forvente, at pensionsformuerne fortsætter med at vokse i samme høje tempo i de kommende år.

Med afkast på op til 15,5 procent alene i årets første ni måneder, har Danica Pensions kunder i markedsrenteproduktet Danica Balance igen fået attraktive afkast. Kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension har i årets første ni måneder fået et afkast på 11,6 procent efter omkostninger, hvilket hører til i den absolutte top blandt de kommercielle pensionsselskaber. Kunder med lavere risiko og mere sikkerhed i form af investeringsprofiler med lavere risiko, tilknyttet garanti eller Danica Traditionel har typisk fået lavere afkast. Udover stærke aktiemarkeder har vores private equity-portefølje i den grad bidraget til positive afkast, og her har vi høstet frugterne at de investeringer, vi foretog for cirka fem år siden. Det er dog vigtigt at påpege, at pensionsafkast ikke skal måles på ni måneder men på langt sigt, og derfor glæder det mig, at kunderne i Danica Balance nu gennem flere år har fået markante positive afkast, som er i toppen af markedet.

 

3. Hvad forventer du af afkast i resten af 2021?

Over de sidste tre år har en kunde i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fået et afkast på 35 procent efter omkostninger, hvilket er det bedste blandt pensionsselskaberne. Afkast i den størrelsesorden er ret unikt, og det kan vi ikke forvente fortsætter i samme tempo i de kommende år. Vi forventer, at vi snart kommer til at se aftagende opkøb fra centralbankerne, ligesom de historisk lave renteniveauer vil udvise en mindre stigende tendens. Kortsigtet kan det give lidt uro på de finansielle markeder, men langsigtet er tiltagene en reaktion på, at væksten er unormalt høj. Bliver renteniveauerne styret rigtigt af centralbankerne, vil der også være fornuftige langsigtede afkast, men ikke i nærheden af det vi har oplevet de seneste år. Derfor har vi også nedtonet forventningerne til de fremtidige afkast, men vi er fortsat let positive, fordi de grundlæggende økonomier er sunde. Vi holder fast i vores langsigtede strategi, som har givet pensionskunderne gode afkast.

"Over de sidste tre år har en kunde i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fået et afkast på 35 procent efter omkostninger, hvilket er det bedste blandt pensionsselskaberne."siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.

 

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsordning? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs, som det den konkurstruede kinesiske ejendomsgigant Evergrande foreløbigt kortvarigt har forårsaget i september. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før. Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast efter omkostninger, hvilket vi har leveret over de seneste tre år. Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.


Foto: Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension