Coronakrisen giver markante dønninger i samfundsøkonomien, og det har sat selskaber under stort pres. Den nye virkelighed afspejles også i Danica Pensions nye rapport for aktivt ejerskab for første halvår af 2020, hvor sociale forhold var de vigtigste diskussionsemner over selskaber.

I de første seks måneder af 2020 udgjorde sociale forhold 33 procent af dialogerne i modsætning til 23 procent i 2019. De vigtigste diskussionsemner inden for sociale aspekter handlede om, hvorvidt selskaberne har en modstandsdygtig forretningsmodel, og hvordan de sikrer sundheden og sikkerheden for deres medarbejdere.

”Krisen har sat selskabernes forretningsmodel på en stor prøve, og derfor var det nødvendigt at sætte fokus på, om de havde en økonomisk levedygtig forretning, der kunne stå igennem krisen. Det kommer vi også til at diskutere med selskaberne fremadrettet.”
Ole Krogh, adm. direktør i Danica Pension

Ole Krogh uddyber, at det samtidig var vigtigt at diskutere de potentielle adfærdsændringer, der skabes af krisen. Det kan være ændret efterspørgsel inden for eksempelvis e-handel, betalingsservices eller it-løsninger, som kan påvirke vækstmulighederne markant for en lang række selskaber.

Hyppigst diskuterede ESG-emner i første halvår af 2020

Sundhed og sikkerhed: forventer samfundsansvar fra selskaber

Om selskaber tager et samfundsansvar under krisen har også fået en større betydning for, hvordan forbrugere og samfundet generelt ser på selskabet. Det har en betydelig effekt på selskabets forretningsmuligheder – også efter krisen. På den baggrund har det været særligt vigtigt at diskutere, hvordan selskaber eksempelvis har håndteret og sikret medarbejdernes sundhed og sikkerhed for derigennem at beskytte forretningen - hvilket bidrager til at stoppe smittespredningen.

”Krisen har i den grad understreget samfundets forventninger om, at selskaber ikke bare skal tjene penge, men at de også har et bredere samfundsansvar og skal hjælpe til at afbøde konsekvenserne fra krisen. Et fokuspunkt for os har været, at de ikke satte indtjeningen højere end de ansattes sundhed og risikerede at få kritik for manglende samfundsansvar. Det er ikke kun skadeligt for medarbejderne, men også for selskabets omdømme og vores potentielle afkast,” lyder det fra Ole Krogh.

Selskaber skal være medspillere i den grønne omstilling

Selvom Coronakrisen har sat sit tydelige spor, har Danica Pension fortsat haft fokus på den grønne omstilling i hos de selskaber, der investeres i. Emner som CO2-udledning, energieffektivitet og energitransformationen har igen været vigtige diskussionsemner i første halvdel af 2020. Derudover har Danica Pension været aktive på generalforsamlinger og stemt for en række klimaforslag hos bl.a. Chevron, Exxon Mobil og Duke Energy der skal gøre selskaber mere transparente omkring, hvordan de påvirker politikere og andre interessenter inden for klimadagsordenen.

Senest har Danica Pension også i samarbejde med andre investorer igennem klimaorganisationen Climate Action 100+ sendt breve til direktørerne for 161 store globale selskaber. Brevet tilskynder selskaberne til at iværksætte forretningsstrategier, der skal gøre dem CO2-neutrale.

”Vi har forpligtiget os til at have klimaneutrale investeringer senest i 2050, og det kræver, at selskaber i højere grad arbejder med at reducere deres klimaaftryk og sætter konkrete målsætninger for deres CO2-reduktion. Der kan vi som investorer være med til at presse på den udvikling og derigennem bidrage til, at vi som samfund tager de nødvendige skridt for at skabe en bæredygtig fremtid,” slutter Ole Krogh.

Læs rapporten

Læs den fulde aktivt ejerskabsrapport for første halvdel af 2020 her. Læs mere om vores aktive ejerskab her.