1. Hvordan er det gået med de finansielle markeder i de første syv måneder af 2021?

Der har gennemgående været stærke aktiemarkeder, og ellers har årets første syv måneder været præget af pæne rentestigninger efterfulgt af rentefald. Især de pensionskunder, som har offensive risikoprofiler, har fået høje afkast, som er tocifrede. Vores private equity-portefølje har i den grad bidraget til positive afkast, og her har vi høstet frugterne af de investeringer, vi foretog for cirka fem år siden.

Det er dog vigtigt at påpege, at pensionsafkast ikke skal måles på syv måneder, men på lang sigt, og derfor glæder det mig, at kunderne i Danica Balance nu gennem flere år har fået markante positive afkast efter omkostninger.

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i de første syv måneder af 2021 for min pensionsopsparing?

Med afkast på op til 15 procent alene i årets første syv måneder, har Danica Pensions kunder i markedsrenteproduktet Danica Balance igen fået attraktive afkast efter omkostninger.

Kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension har i årets første seks måneder fået et afkast på 11,2 procent efter omkostninger, hvilket hører til toppen af markedet blandt de kommercielle pensionsselskaber.

Kunder med lavere risiko og mere sikkerhed i form af investeringsprofiler med lavere risiko, tilknyttet garanti eller Danica Traditionel har typisk fået lavere afkast.

Hvad forventer du af afkast i resten af 2021?

Over de sidste tre år fra medio 2018 har en kunde i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fået et afkast på 35 procent, hvilket er helt i top af markedet efter omkostninger. Så høje afkast kan og skal vi ikke forvente i de kommende år.

I lang tid er markederne løbet rigtig stærkt. Vi nærmer os et punkt, hvor økonomierne er i fuldt gear, og det har markederne allerede taget højde for. Særligt centralbankernes adfærd bliver helt afgørende. Indtil nu har der været en konsistent fasthed i forhold til, at de lave renter fastholdes, og det er spændende at se, om det fortsætter sådan, med den fart økonomierne aktuelt har på. Vi holder fast i vores langsigtede strategi og er moderat positive.

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsordning? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før.

Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast.

Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk, at pensionsopsparing er langsigtet. Kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.