I 2021 har det givet højere afkast, jo højere risiko man har, og det skyldes især de kraftigt stigende aktiemarkeder og høje afkast på alternative investeringer. Kunder med et større sikkerhedsnet og dermed færre aktier og mindre risiko – eksempelvis i form af en garanti eller i det traditionelle miljø – har altså fået lavere afkast.

"Obligationer har haft det svært i år. Renterne var helt i bund fra starten af året og frygt for stigende inflation og deraf forventning om stigende renter, har betydet, at investorerne i høj grad har sendt pengene ind i aktiemarkedet."Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

”2021 har stået i genåbningens tegn, og kombinationen af udrulningen af vacciner over en stor del af verden, gigantiske hjælpepakker i USA og Europa og stærke regnskaber fra virksomhederne har ført til et nyt godt år, hvor risiko er blevet belønnet, og det omvendt har betydet lavere afkast, hvis man har haft lille risiko og høj sikkerhed” siger Danica Pensions investeringsdirektør, Poul Kobberup og fortsætter:

”Obligationer har haft det svært i år. Renterne var helt i bund fra starten af året og frygt for stigende inflation og deraf forventning om stigende renter, har betydet, at investorerne i høj grad har sendt pengene ind i aktiemarkedet. Udtrykket TINA (there is no alternative) er blevet brugt meget på aktier i 2021. Stats- og realkreditobligationer har i 2021 således givet et negativt afkast, hvor virksomhedsobligationer modsat har givet positive afkast, dog ikke i samme omfang som aktier og alternative investeringer.”


Usikker indgang i et nyt år

Indgangen til 2022 er præget af høj usikkerhed.

”2021 lukkede med en række bekymrende elementer, som kører videre her i 2022. Der er stor usikkerhed om, vi kommer til at se nye coronavarianter i 2022, og hvad de betyder for samfundene og dermed de finansielle markeder. Derudover er det helt store emne netop nu usikkerheden, om inflationen fortsætter langt ind i 2022, eller om vi får løst problemerne med forsyningskæderne,” siger Poul Kobberup.

"Der er stor usikkerhed om, vi kommer til at se nye coronavarianter i 2022, og hvad de betyder for samfundene og dermed de finansielle markeder."Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

Fortsætter inflationen med at være høj igennem 2022, er det forventeligt, at især den amerikanske centralbank bliver nødt til at hæve renterne hurtigere end ventet, og det kan potentielt slå opsvinget ned og skabe negative vinde på de finansielle markeder, som vil smitte af på pensionskundernes afkast. Bider den dårlige stemning sig fast, vil investorerne igen søge over i sikker havn i obligationer. Det er således fortsat obligationerne, som skal balancere porteføljen, hvis der kommer for meget uro.

Investeringsdirektøren påpeger, at selv hvis inflationen er midlertidig, og der kommer styr på hele coronasituationen uden nye og mere smitsomme varianter, så vil det have indflydelse på de finansielle markeder.

”Vi kan ikke forvente samme grad af medvind på de finansielle markeder i de kommende år, som vi har set de foregående og det indstiller vi vores porteføljer efter. Vi følger konstant, hvad der sker på markederne og tager løbende bestik af situationen,” siger Poul Kobberup.

Du kan dagligt følge udviklingen i dit personlige afkast på netpension eller i Mobilpension, men husk, at pensionsopsparing er en langsigtet investering.