I 2020 stod sociale forhold øverst på listen over de emner, som Danica Pension diskuterede med selskaber. Danica Pensions nye aktivt ejerskabsrapport peger på, at der er kommet forandrede krav til selskaber på baggrund af coronakrisen. Produktudvikling og grønne løsninger er alfa og omega, hvis selskaberne skal klare sig godt og skabe afkast til pensionskunderne.

2020 var i høj grad præget af coronapandemien, hvilket skabte stor usikkerhed på de finansielle markeder. Det satte også sit aftryk på de emner, som Danica Pension diskuterede med selskaberne i 2020. Sociale forhold var højdespringeren og stod for 41 procent af dialogerne i 2020, mens det i 2019 blot stod for 23 procent.

I starten af coronakrisen havde Danica Pension ekstra fokus på at diskutere, hvordan selskaber håndterede og sikrede medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Samtidig blev der stillet skarpt på, hvorvidt selskaberne var og er rustet til at komme godt ud på den anden side af krisen.

”Pandemien har i den grad skabt nye udfordringer og muligheder for selskaber over hele verden. Ændrede forbrugsmønstre og nye måder at leve på har skabt nye rammer for, hvilke selskaber er gode, attraktive investeringer på den lange bane. Derfor har vi været i tæt dialog med selskaber for at finde ud af, hvordan de håndterede og tilpassede sig krisen. Det har eksempelvist gjort os bedre rustet til at investere kundernes pensionsopsparinger, hvilket også resulterede i markante, positive afkast efter omkostninger for 2020,” fortæller Ole Krogh, adm. direktør i Danica Pension.

Han understreger, at selskaber med en god ESG-rating har en mere robust og fremtidssikret forretningsmodel, hvilket er grundlaget for at kunne skabe gode afkast. Derfor mener Danica Pension også at afkast og bæredygtighed går hånd i hånd.

Løsninger til coronaudfordringerne

Skal selskaber fortsat være relevante investeringer, kræver det selvsagt, at de har produkter og løsninger, der tilpasser sig de konstante adfærdsændringer – særligt set i lyset af coronakrisen. Produktudvikling har derfor været i højsædet for selskabsdialogerne i 2020, hvor der blandt andet blev sat fokus på udvikling af produkter, der kan løse udfordringer i relation til COVID-19. Ole Krogh fremhæver amerikanske Ecolab, der leverer sanitets- og hygiejneløsninger til særligt restaurationsbranchen.

”Selvom Ecolab har lidt store tab på baggrund af nedlukningen af restauranter, så er de kommet styrket ud af krisen. Ikke kun har de øget deres salg til sundhedssektoren, men med coronakrisen er der kommet et langt større fokus på hygiejne inden for alle brancher, og at ordentlig hygiejne er et fundament for at kunne drive forretning. Den udvikling står Ecolab til at kunne udnytte kommercielt og har sat fart i udviklingen af nye hygiejneløsninger.”

Fuld fart på grøn omstilling under corona

Den såkaldte ’European Green Deal’ fra EU har haft en væsentlig betydning for dialogen omkring selskabernes forretningsmodeller. European Green Deal er EU’s køreplan for en grøn omstilling af EU-landenes økonomier, og den har skabt et forstærket fokus på, hvordan selskaber kan bruge det grønne momentum til at skabe vækst.

”Corona gav et ekstra boost til den grønne dagsorden, hvor EU eksempelvis løftede CO2-reduktionsmålet til 55 procent i 2030 og vedtog hjælpepakker til at genoprette økonomierne efter COVID-19 med et klart grønt fokus. Alle EU’s initiativer er med til at drive investeringer og efterspørgslen i en grøn retning, og hvordan selskaber tager højde for det, har været en vigtig prioritet i vores dialog omkring deres forretningsmodeller,” fortæller Ole Krogh og fortsætter:

”Eksempelvis har vi stillet skarpt på, hvordan energiselskaber kan udvikle rentable løsninger inden for grøn brint, der er en nødvendighed for at reducere klimabelastningen fra dele af transportsektoren eller tungindustrien. Vi har også diskuteret selskabers kommercielle muligheder inden energirenovering af bygninger, der er et fokusområde fra EU’s side, og som vi forventer kommer til at vokse markant i de kommende år.”

Fokus på grøn omstilling

Danica Pension vil fortsat have fuld fokus på at diskutere grøn omstilling med selskaber, da det er en vigtig del af ambitionen om at bidrage til et grønnere samfund. Danica Pensions ambitioner inden for området omfatter både at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050 i tråd med Parisaftalen og investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling inden 2030. Alene i 2020 er de grønne investeringer næsten tredoblet til nu at udgøre 27,2 milliarder kroner samtidig med, der er leveret attraktive afkast.

Aktivt ejerskab spiller en central rolle i at skabe CO2-neutrale investeringer. I stedet for kun at ekskludere selskaber så lægger Danica Pension vægt på at gå i dialog med selskaber for at påvirke dem til at reducere CO2-udledningen. Det er en effektiv måde til at gøre en reel forskel for klimaet og samtidig passe på kundernes pensionsopsparinger.

Læs aktivt ejerskabsrapporten her

Aktivt ejerskabsaktiviteter i 2020

  • Dialog med 231 selskaber i 2020 mod 205 selskaber i 2019.
  • Dialog med selskaber 416 gange mod 281 gange i 2019.
  • Stemt på 1.441 generalforsamlinger i 2020 mod 37 generalforsamlinger i 2019
  • Stemt om 18.944 forslag på generalforsamlingen i 2020 mod 466 i 2019.