Coronavirussen breder sig globalt, og i Danmark har regeringen netop forlænget de vidtrækkende tiltag for at reducere smittespredningen. Populært sagt er Danmark nu lukket ned indtil 2. påskedag.

På de globale aktiemarkeder er kurserne de seneste uger faldet mere end 30 pct., fordi investorer er bekymrede for virussens negative effekter på den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Samtidig har kraftige dyk i oliepriserne som følge af oliepriskrig mellem Rusland og Saudi-Arabien forværret nervøsiteten på de finansielle markeder.

Her besvarer investeringsdirektør Poul Kobberup 5 aktuelle spørgsmål om de finansielle markeder og hvordan man bør forholde sig som investor, men først har han et altoverskyggende hovedbudskab:

”Husk at pensionsopsparing er langsigtet. Vi er i Danica Pension rustet til at håndtere disse situationer. Og selvom mange kunder vil opleve store fald her og nu, så er det vigtigt ikke at gå i panik, men holde sig til sin strategi. Vi har en robust strategi, som vi følger. Vi anbefaler, at du som kunde ikke foretager dig noget, men er du i tvivl, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os,” siger Poul Kobberup.

1. Hvad betyder regeringens tiltag for min pensionsopsparing?

Selv om tiltagene har enorm betydning for vores hverdag i Danmark, har de i sig selv minimal betydning for global økonomi og de fleste danskeres investeringer og pensionsopsparing.

Tiltagene er et sundt udtryk for, at regeringen forsøger at være på forkant med at reducere smittespredningen i stedet for at halte bagefter. Vi ser imidlertid, at stadig flere lande varsler lignende tiltag, og så får det samlet set en markant negativ effekt på den globale økonomiske aktivitet.

Vi har dog en helt klar forventning om, at den økonomiske tilbagegang vil være midlertidig, og at vi vil se en genopretning af global økonomi i 2. halvår af 2020. Over hele verden iværksætter regeringer og centralbanker i øjeblikket omfattende tiltag for at understøtte økonomien og trængte virksomheder, og det styrker vores forventning om en økonomisk genopretning senere i år.

2. Hvornår forventer I, at bunden er nået på aktiemarkederne?

Det er altid umuligt at forudse, hvornår aktiemarkederne rammer bunden, og på kort sigt forventer vi fortsat store udsving i takt med den løbende nyhedsstrøm og coronavirussens videre udvikling. Hvis du sælger dine aktier nu, kan du sagtens være heldig at få mulighed for at købe billigere op igen om en uge eller en måned, men modsat risikerer du at gå glip af kursstigninger.

Generelt vurderer vi, at der med de store kursfald er indregnet meget negativt i aktiekurserne. De store kursfald på aktiemarkederne afspejler efter vores vurdering, at investorer ser en betragtelig risiko for en længerevarende økonomisk recession – men det er ikke vores forventning i Danske Bank. Set i det lys begynder aktiekurserne faktisk at se forholdsvis interessante ud nu.

Det er vigtigt at huske, at aktiemarkederne typisk er et godt stykke foran økonomien. Selv om vi først forventer en økonomisk genopretning i 2. halvår, er det ikke ensbetydende med, at aktiemarkederne først vender til den tid. Her kan vendingen komme langt tidligere, når investorer begynder at se de første tegn på bedring i horisonten.

3. Skal jeg sælge mine investeringer og ændre min risikoprofil på min pensionsopsparing?

Generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres produkter, investeringer og risikoprofil, hvis de passer til deres investeringsprofil – herunder deres risikovillighed og tidshorisont. Vores forventning er som nævnt, at de negative økonomiske effekter af coronavirussen vil være midlertidige.

Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald undervejs. Det er selve aktiemarkedets natur, og det har vi set adskillige gange i tidens løb.

4. Skal jeg foretage tilpasninger af mine investeringer og min pensionsordning?

Vi tilpasser løbende din portefølje, og aktier udgør i dag en mindre andel af din portefølje end for en måned siden, mens obligationer udgør en større andel.

I Danica Pensions sørger professionelle investorer for at følge din pensionsopsparing.

5. Finanstilsynet har bedt pensionsselskaberne om at indrapportere deres økonomiske situation hver uge. Skal jeg være bekymret for min pension?

Det er helt naturligt, at Finanstilsynet efterspørger yderligere rapportering med den nuværende uro på de finansielle markeder. Det er rettidig omhu. Rapporteringen fra Danica omkring vores solvensdækning og buffere viser, at Danica står fint.

Har du spørgsmål, beder vi dig om at følge med på danicapension.dk, hvor vi vil forsøge at bevare de fleste. Derudover er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver. Vi beder dog om forståelse for, at der er ekstra travlhed hos rådgiverne i disse dage.