I dag ejer Danica Pension gennem datterselskabet Danica Ejendomme ejendomme for cirka 35 milliarder kroner, heriblandt en række markante udviklingsprojekter som Postbyen nær Københavns Hovedbanegård, Tuborg Strandeng i Hellerup og Papirøen ved Christianshavn. Og Danicas portefølje af ejendomme skal fremover være mere bæredygtige.

”Vi vil i fremtiden være langt mere ambitiøse inden for klima og bæredygtighed, og det vil vi, fordi det både er godt for samfundet, og fordi vi er overbeviste om, at det vil give bedre afkast til vores pensionskunder, da vi oplever en øget efterspørgsel fra lejerne efter bæredygtige ejendomme,” siger Michael Nielsen, der er adm. direktør i Danica Ejendomme.

Konkrete CO2-mål

Danica offentliggør i dag konkrete mål for, hvor meget ejendomsporteføljens CO2-udslip skal reduceres i de kommende år. Reduktionsmålene lyder på 30 procent i 2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030. Alt sammen i forhold til CO2-emissionen i 2019. Vejen til at nå det mål er bl.a. indkøb af grøn el, omlægning til fjernvarme, energiledelse af driften, optimering af brugeradfærd på kontorejendomme og emissionsfri byggepladser.

”Det er nogle markante mål, vi har sat os for de kommende år, og vejen til at nå dem er, at vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør,” siger Michael Nielsen.

Som det er tilfældet med Danica Pensions strategi på det samlede investeringsområde, er fokus ikke kun på CO2-reduktion men på hele ESG-området, hvilket bliver tydeliggjort af, at der også er en række ambitioner og krav inden for det sociale område og governance-området.

Bæredygtighed er mere end klima

”For os er bæredygtighed ikke kun klimamålsætninger. Alle vores fremtidige byggerier skal være DGNB Guld-certificerede, og vi fokuserer også på, at styrke vores bygningers samspil med området ved at udarbejde stedsanalyser af de områder, hvor vores bygninger skal indgå,” siger Michael Nielsen og nævner Sluseholmen i København som et eksempel på, at stedets unikke beliggenhed ved vandet nu og i fremtiden bliver sat i spil.

Danica Ejendomme vil også forstærke fokusset på biodiversitet de steder, hvor det giver mening.

”Tuborg Strandeng i Hellerup er et andet eksempel, hvor stedet muliggør at den vilde natur, i form af strandengen, kan tænkes ind i området. I alle de tilfælde, hvor det er muligt, vil vi gerne slå et slag for biodiversiteten og naturen, når vi bygger nyt. Vi udfører fremadrettet en analyse af biodiversiteten, og vi har blik for hvilke arter, vi indfører. Tuborg Strandeng er et eksempel på, at vi tilfører byen en masse vild natur,” siger Michael Nielsen og tilføjer, at Danica Ejendomme har tilmeldt sig foreningen ”Vild med vilje”.

Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi indeholder også, at der fortsat skal indsættes sociale klausuler i alle entreprisekontrakter, og at der som minimum skal indarbejdes en klausul, som sikrer, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold. Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi er netop trådt i kraft, og det er den, der bliver arbejdet efter i de kommende år.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt Danica Pensions kommunikationschef Tim Smidemann på tism@danicapension.dk eller 23482651.


Fakta: Hovedpunkter i Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi

 • Konkrete mål for, hvor meget ejendomsporteføljens CO2-udslip skal reduceres i de kommende år. Reduktionsmålene lyder på 30 procent i 2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030. Alt sammen i forhold til 2019.
 • I 2023 skal alle væsentlige byggematerialer, som Danica indkøber, have en miljøvaredeklaration (EPD).
 • Danica har en ambition om at alle byggepladser er 100 procent emissionsfri inden for få år.
 • Alt nybyggeri, som igangsættes i 2021 og senere, skal som udgangspunkt have et DGNB Guld-certifikat. Alle større renoveringsprojekter, som igangsættes i 2021 og senere, skal resultere i en DGNB sølv-certificering af ejendommen.
 • Danica Ejendomme vil bidrage positivt til at bevare og styrke biodiversiteten ved nybyggeri. Danica ønsker ligeledes at fremme cirkulariteten af byggematerialer og at anvende genbrugsmaterialer.
 • Andelen af kontorlejemål med indeklimaklasse B eller bedre skal øges hvert år frem mod 2025.
 • Der skal ikke være nogen lejemål med niveaufri adgang ved udgangen af 2025.
 • Når der indgås nye aftaler om kantinedrift skal de indgås ud fra principperne i målsætningen og være baseret på minimum 50 procent økologiske råvarer.
 • Alle nye boligbyggerier, som igangsættes efter 1.1.2021, skal som udgangspunkt have et fælleslokale/fælleshus
 • Danicas ejendomsinvesteringer skal være med til at styrke byliv og lokalområder. Fra 2021 udarbejdes ved nybyggeri analyser af byliv og områdets styrker og svagheder, samt hvordan det nye byggeri indgår heri.
 • Danicas nybyggeri skal være med til at understøtte en positiv samfundsudvikling ved at skabe boliger og muligheder til underforsynede segmenter uden at gå på kompromis med afkast (eksempelvis seniorboliger, friplejeboliger, studenterboliger og boliger der er tilpasset nye familietyper og boformer).
 • Der skal indsættes sociale klausuler i alle entreprisekontrakter, og der skal som minimum indarbejdes en klausul, som sikrer, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold.