Danica ændrer kontorenterne i flere af rentegrupperne som følge af det historisk lave renteniveau, der også giver lavere forventninger til det fremtidige afkast. Herudover skal kontorenterne fastsættes, så de opsparede bonusreserver udloddes rimeligt og rettidigt til kunderne, efter at Danica Pension sidste år lukkede for nytegning i Danica Traditionel. Da der er forskellige bonusreserver i de enkelte rentegrupper, er det derfor også nødvendigt at differentiere kontorenterne for at sikre, at alle bonusreserver udloddes.

Du kan se ændringerne i kontorenten i Danica Traditionel herunder, ligesom vi har samlet en række spørgsmål og svar, som vi håber, at du vil finde relevant. Hvis du har andre spørgsmål, eller ønsker du rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os, og du kan samtidig se ændringen i netpension.

 

Kontorenter i procent før/efter 1. juni 2021 i de oprindelige Danica Pensionsforsikring rentegrupper (før PAL-beskatning)

 

Rentegruppe
CB A 1234
Kontorente før
0,0
2,5
 2,52,56,06,06,0
Kontorente efter
0,02,02,02,03,54,08,0

 

Kontorenter i procent før/efter 1. juni 2021 i de oprindelige Danica Pension rentegrupper (før PAL-beskatning)

Rentegruppe
DC
DB
DAD1D2D3D4
Kontorente før
0,01,81,81,81,81,81,8
Kontorente
efter
0,01,01,01,01,81,81,8

Spørgsmål og svar om ændrede kontorenter:

 

Hvorfor ændrer Danica Pension kontorenterne i Danica Traditionel?
Det historisk lave renteniveau giver også lave forventningerne til det fremtidige investeringsafkast. Det er derfor nødvendigt at nedsætte kontorenterne i flere af rentegrupperne for at sikre sammenhæng mellem kontorenterne og det forventede afkast.

Derudover er det ikke længere muligt at nytegne i Danica Traditionel, og der kommer derfor ikke nye kunder ind i rentegrupperne. Det er derfor vigtigt at sikre, at de opsparede bonusreserver udloddes rimeligt og rettidigt til kunderne. Bonusreserverne er de penge, som er lagt til side i år, hvor der har været overskud. Da der er forskellige bonusreserver i de enkelte rentegrupper, er det nødvendigt at differentiere kontorenterne fremadrettet.

Hvad betyder de ændrede kontorenter for mig som kunde?
Kontorenten er den rente, som tilskrives pensionsordningen. En nedsættelse af kontorenten vil derfor betyde, at din pensionsopsparing vil få tilskrevet en lavere rente. Og omvendt hvis kontorenten stiger, så vil din pensionsopsparing få tilskrevet en højere rente.

Bør jeg som kunde foretage mig efter ændringerne?
Nej, du behøver ikke at foretage dig noget. Vi anbefaler fortsat, at eksisterende kunder i Traditionel fortsætter med at spare op i deres eksisterende pensionsordning i Traditionel, dels på grund af et højt garantiniveau og dels som følge af fortsat attraktive kontorenter. Derudover er Traditionel et godt produkt for kunder, der er tæt på pension og ønsker høj grad af sikkerhed. Hvis du vil høre mere om dine muligheder og vores anbefalinger, kan du booke et møde med en af vores rådgivere.

Hvem fastsætter reglerne for placering i rentegruppe?
Det er Finanstilsynet, der har fastlagt fælles brancheregler for, hvordan den traditionelle bestand skal opdeles i rentegrupper, og hvornår der skal foretages rentegruppeskift. Du kan læse mere om opdelingen i rentegrupper her.

Tjener Danica Pension penge på ændringen af kontorenterne? 
Nej. Danica Pensions indtjening påvirkes ikke af, at kontorenterne ændres og differentieres. Målet er alene at sikre, at kontorenterne afspejler de forventede investeringsafkast og at de opsparede bonusreserver bliver udloddet til kunderne rimeligt og rettidigt.