Pensionister trygge trods lav indkomst 

Hele 36 procent af danske pensionister med de laveste husstandsindkomster (under 300.000 kroner) siger, at de aldrig bekymrer sig om at have penge nok. Det samme gælder for blot ni procent af arbejdsløse og for 19 procent af fuldtidsansatte med samme husstandsindkomst. Tilsvarende siger 38 procent af pensionister med de laveste indkomster, at de føler sig økonomisk trygge i høj eller meget høj grad, mens det samme gælder for blot 12 procent af arbejdsløse med lav husstandsindkomst og for 23 procent blandt lavtlønnede fuldtidsansatte.

Den generelt høje økonomiske tryghed blandt pensionister er paradoksal i lyset af, at netop pensionsspørgsmålet er kilde til stor usikkerhed blandt danskere, der endnu ikke er gået på pension, og i lyset af at pensionister i modsætning til de fleste andre danskere typisk ikke kan gøre sig forhåbninger om indkomstfrem- gang.