Der ligger store gevinster og venter på mange danskere, uden de behøver at gøre ret meget for det. En ny analyse fra Danica Pension viser, at danskerne kan spare sig selv for mere end 4 milliarder kroner ved at samle deres pensionsordninger.

820e23f7-00090256-82b15ebc
”Det er tankevækkende at så mange danskere har så mange pensionsordninger. For langt de fleste kan det nemlig betale sig at samle ordninger eksempelvis i forbindelse med et jobskifte. Det gælder ikke mindst de såkaldte klatpensioner, som er pensionsdepoter på mindre end 20.000 kroner,”
siger Danicas cheføkonom Mads Moberg Reumert.

Faktisk har tre ud af fire af Danica Pensions nye kunder mindst to pensionsopsparinger og mere end to ud af fem har tre eller flere pensionsordninger. Årsagerne til dette er mange. Oftest skyldes det jobskifte eller at ens virksomhed har skiftet pensionsselskab, og at man efterfølgende ikke har været opmærksom på, at man har flere ordninger, som står og trækker omkostninger.

”Hvis man eksempelvis sparer 1.600 kr. om året fra man er 40 år, kan det betyde 60.000 kr. mere til pensionisttilværelsen, så der er ganske store gevinster at hente ved at samle sine pensionsordninger. Derudover er der også den store gevinst, at det giver et bedre overblik og dermed mere tryghed at samle sine ordninger,” siger Mads Moberg Reumert.

Ikke altid en fordel

Det er dog ikke altid, at det kan anbefales, at man samler sine pensionsordninger, påpeger Mads Moberg Reumert:

"Det skyldes, at man kan have nogle særlige rettigheder eller garantier på sin ordning, som bortfalder, hvis man flytter ordningen. Det er derfor ikke altid en fordel at samle sine ordninger. Samtidig skal man være opmærksom på, at det kan koste et genkøbsgebyr at samle ordninger. Dette gebyr skal vejes op mod den gevinst, der kan opnås gennem sparede omkostninger. Dog er det typisk omkostningsfrit at flytte relativt små ordninger inden for rammerne af jobskifteaftalen,” siger cheføkonomen.

Hvis du er i tvivl, om det kan betale sig for dig at samle dine pensionsordninger bør du kontakte dit pensionsselskab og bede om rådgivning. Du kan også læse mere i vores analyse, der går mere i dybden med emnet.

Læs analysen om gevinsten ved at samle pensionsordninger

Gode grunde til at samle dine pensionsordninger:

 

  • Kan man eksempelvis spare 800 kroner om året fra man er 30 år ved at samle ordninger, kan man øge pensionsopsparingen ved pensionering med mere end 45.000 kroner.

  • Hvis man som 40-årig kan samle ordninger og spare 1.600 kroner årligt, kan pensionsposen vokse med 60.000 kroner ved pensionering.

  • Hvis Danica Pensions nye kunder er repræsentative for hele det kommercielle marked, er det mere end 4 mia. kr., danskerne samlet set kan øge deres pensionsopsparinger med. Den samlede ekstra pensionsopsparing kan være højere, hvis den årlige pris for en pensionsordning er højere end de forudsatte 800 kr. 

  • Udover at det kan blive til ekstra penge i pensionstilværelsen, kan det også medvirke til, at man opnår større overblik over sin pensionsopsparing og dermed en større grad af økonomisk tryghed
    Bedre overblik kan også give bedre mulighed for at lave de nødvendige tilpasninger, herunder også nedsætte sin opsparing, hvis der er behov for det.

  • Endvidere kan det bidrage til, at man kan få en større fleksibilitet, herunder også i forhold til at planlægge sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.