Efter en sommer med faldende renter og stigende aktie- og obligationskurser, vendte realiteterne tilbage i august og september. I USA var inflationstallet højere end forventet, den amerikanske centralbank satte styringsrenten op med 0,75 procent og centralbanken udtalte, at den kommer til at gøre det nødvendige for at få bugt med inflationen.

”Det satte gang i fornyede rentestigninger og aktiekursfald, som er fortsat efter den amerikanske centralbank endnu engang mødtes i september og bekræftede strategien om at stramme renteskruen”, fortæller vores investeringsdirektør, Poul Kobberup, og fortsætter:

”Den europæiske centralbank er i gang med samme øvelse og hævede også den europæiske styringsrente med 0,75 % efter sommerferien. Samtidig kæmper Europa fortsat med meget høje energipriser, som øger udgifterne for virksomheder og forbrugere. Det forventes derfor, at Europa ender i en recession, der betyder økonomisk nedgang og stigende arbejdsløshed”.

I USA forventes det ikke at ramme lige så hårdt, og amerikanerne kan formentlig undgå en recession og nøjes med en opbremsning af den økonomiske vækst.

”Den globale forbrugertillid er meget lav i øjeblikket, og det medfører forventninger om lavere indtjening i virksomhederne de kommende måneder, og det er dermed en medvirkende årsag til de faldende aktiekurser."

 

siger investeringsdirektør, Poul Kobberup

”Den globale forbrugertillid er meget lav i øjeblikket, og det medfører forventninger om lavere indtjening i virksomhederne de kommende måneder, og det er dermed en medvirkende årsag til de faldende aktiekurser. Men det er netop også det, som centralbankerne sigter efter – at efterspørgslen efter varer og arbejdskraft falder, og at flaskehalse i produktionen bliver løsnet. Det er det, som skal få inflationen ned på et acceptabelt niveau”, siger Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

Den kommende tid vil finansmarkederne fortsat svinge meget og være påvirket af inflationens udvikling. Går det for langsomt med at sænke inflationen, vil renterne stige og aktierne falde, hvorimod renter vil falde og aktier stige, hvis inflationen overrasker og går i nedadgående retning.

”Meget er allerede indregnet i de aktuelle aktiekurser, men om det er nok, vil tiden vise. Det går til gengæld typisk hurtigt, når aktiemarkedet vender, og derfor kan det ikke anbefales at prøve at ”time” markedet. Obligationskurserne er ved at være i et niveau, hvor de løbende rentebetalinger betyder, at afkastet på obligationer ser mere attraktivt ud fremadrettet. Det betyder også, at de blandede porteføljer forventes at begynde at virke igen, så aktier og obligationer igen typisk vil stige og falde modsat af hinanden. Det modsatte af det, vi har set de sidste ni måneder, hvor aktier og obligationer er faldet i takt”, fortæller Poul Kobberup.