Efter en sommer med faldende renter og stigende aktie- og obligationskurser, vendte realiteterne tilbage i august og september. I USA var inflationstallet højere end forventet, den amerikanske centralbank satte styringsrenten op med 0,75 procent og centralbanken udtalte, at den kommer til at gøre det nødvendige for at få bugt med inflationen.

”Det satte gang i fornyede rentestigninger og aktiekursfald, som er fortsat efter den amerikanske centralbank endnu engang mødtes i september og bekræftede strategien om at stramme renteskruen”, fortæller vores investeringsdirektør, Poul Kobberup, og fortsætter:

”Den europæiske centralbank er i gang med samme øvelse og hævede også den europæiske styringsrente med 0,75 % efter sommerferien. Samtidig kæmper Europa fortsat med meget høje energipriser, som øger udgifterne for virksomheder og forbrugere. Det forventes derfor, at Europa ender i en recession, der betyder økonomisk nedgang og stigende arbejdsløshed”.

I USA forventes det ikke at ramme lige så hårdt, og amerikanerne kan formentlig undgå en recession og nøjes med en opbremsning af den økonomiske vækst.

”Den globale forbrugertillid er meget lav i øjeblikket, og det medfører forventninger om lavere indtjening i virksomhederne de kommende måneder, og det er dermed en medvirkende årsag til de faldende aktiekurser."

 

siger investeringsdirektør, Poul Kobberup

”Den globale forbrugertillid er meget lav i øjeblikket, og det medfører forventninger om lavere indtjening i virksomhederne de kommende måneder, og det er dermed en medvirkende årsag til de faldende aktiekurser. Men det er netop også det, som centralbankerne sigter efter – at efterspørgslen efter varer og arbejdskraft falder, og at flaskehalse i produktionen bliver løsnet. Det er det, som skal få inflationen ned på et acceptabelt niveau”, siger Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

Den kommende tid vil finansmarkederne fortsat svinge meget og være påvirket af inflationens udvikling. Går det for langsomt med at sænke inflationen, vil renterne stige og aktierne falde, hvorimod renter vil falde og aktier stige, hvis inflationen overrasker og går i nedadgående retning.

”Meget er allerede indregnet i de aktuelle aktiekurser, men om det er nok, vil tiden vise. Det går til gengæld typisk hurtigt, når aktiemarkedet vender, og derfor kan det ikke anbefales at prøve at ”time” markedet. Obligationskurserne er ved at være i et niveau, hvor de løbende rentebetalinger betyder, at afkastet på obligationer ser mere attraktivt ud fremadrettet. Det betyder også, at de blandede porteføljer forventes at begynde at virke igen, så aktier og obligationer igen typisk vil stige og falde modsat af hinanden. Det modsatte af det, vi har set de sidste ni måneder, hvor aktier og obligationer er faldet i takt”, fortæller Poul Kobberup.


Hvordan er det gået med afkastet?

Der er i 2022 negative afkast på tværs af alle risikoprofiler, uanset tid til pension eller om der er valgt med eller uden garanti.

I Danica Balance med garanti kombineres investeringen af din opsparing i fire underliggende fonde med udgangspunkt i, hvor lang tid der er til garantiens udløb og forholdet mellem, hvor stor opsparingen er og hvor meget af opsparingen, der er garanteret.

I fonden Offensiv er der hovedsageligt investeringer i aktier, og det kombineres så med obligationer fra de tre andre fonde, Korte, Lange og Ultralange obligationer, så det passer til den enkelte kundes tid til pension.

 

Afkast i årets første ni måneder er i de fire fonde: 
Offensiv-18,6 %
Korte obligationer-6,4 %
Lange obligationer-25,1 %
Ultralange obligationer  -33,3 %

 

Offensiv har i årets første ni måneder givet et negativt afkast på -18,6 procent, hvor korte obligationer har klaret sig bedst med -6,4 procent. Hårdest ramt er dog Lange obligationer og Ultralange obligationer, som kunder med lang tid til pension er investeret i kombination med Offensiv. Obligationer med lang løbetid har i årets første ni måneder givet et afkast på mellem -25,1 og -33,3 procent, og det skyldes de kraftigt stigende renter.

Når renterne stiger, vil værdien af obligationsbeholdningerne falde. Men dette negative afkast vil imidlertid efterfølgende blive opvejet af, at man i den resterende tid frem til pension vil få et højere løbende afkast på obligationerne, fordi renterne nu er højere på obligationerne. Den garanterede pension er fortsat sikret, men årets afkast kan været meget negativt.

Er der skiftet risikoprofil eller ændret garanti i løbet af året, kan det betyde, at afkasttallene her i artiklen måske ikke stemmer helt overens med det personlige afkast. Det personlige afkasttal kan ses ved at logge på netpension eller Mobilpension.