De mentale konsekvenser ved corona-nedlukningen er den seneste tid blevet belyst fra flere sider af samfundet, og nye tal fra Danica Pension viser, at unge i høj grad har benyttet psykologbehandling under seneste nedlukning.

Unge mellem 25-34 år udgør således den kundegruppe, der procentmæssigt har oplevet den største stigning i brugen af psykologbehandling gennem Danica Pension i fjerde kvartal af 2020, hvor samfundet lukkede ned på grund af covid-19. I alt var der 108 % flere psykologsamtaler i aldersgruppen 25-34 år i oktober, november og december 2020, hvis man sammenligner med året før.

"Mange unge kontakter os med en følelse af ensomhed og isolation, og der er ingen tvivl om, at corona-pandemien har været en udløsende faktor for mange af de mentale helbredsproblemer, vi lige nu oplever blandt især de unge," fortæller chef for sundhedsløsninger i Danica Pension, Camilla Thind Sunesen.

KU-professor: Dårlig mental sundhed koster samfundet 110 mia. kr. om året

Danica Pension og Københavns Universitet (KU) vil i fællesskab sætte fokus på mental sundhed på arbejdspladsen og arrangerede torsdag den 25. marts 2021 den virtuelle konference Når generation 'Altid på’ får job, som netop rettede fokus på unges mentale sundhed.

Her fortalte Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvordan du som arbejdsgiver bedst muligt håndterer en ung og presset arbejdsstyrke.

"Dårlig mental sundhed koster det danske samfund ca. 110 milliarder kroner om året, og det kan på flere måder betale sig at sikre god mental sundhed blandt ens medarbejdere. Ud over oplysning kan arbejdspladser med fordel opkvalificere deres ledere i mental sundhedsfremme, så de er bedre i stand til at understøtte medarbejdere og skabe mentalt sunde rammer," siger Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

IBM: Nyuddannede unge har behov for ekstra støtte

Som et eksempel har teknologvirksomheden IBM under nedlukningen oplevet, at flere af de unge medarbejdere har et ekstra behov for at komme ind fysisk på kontoret.

"Vores unge medarbejdere er generelt enormt sociale, og mange har haft svært ved at sidde derhjemme i for lange perioder under nedlukningen. Derfor har vores ledere gjort en ekstra indsats for at bibeholde fællesskabet mellem dem, og det har bl.a. omfattet, at de ofte er kommet ind på vores danske hovedkontor for at arbejde derfra," siger Anne Marie Ravn, HR-direktør i IBM Danmark.

Udover at have et stort socialt behov, oplever Danica Pension, at mange unge ikke får en god nok start på arbejdspladsen. Onboarding-forløbet er simpelthen for hurtigt overstået.

"Flere af vores erhvervskunder fortæller, at de er bekymrede for de unge medarbejdere, som i flere tilfælde rammer muren inden for det første år på arbejdsmarkedet. De unge er typisk virkelig dygtige og har været vant til at få topkarakter på universitetet, og pludselig skal de starte forfra med at lære sig selv at kende i en ny og i nogle tilfælde kompleks organisatorisk setting. Vi kan blive bedre til at hjælpe virksomheder og organisation ved f.eks. at gentænke onboarding-forløbet og lade det strække sig over 6-12 mdr. med fokus på en balanceret tilgang til arbejdslivet og trygge fællesskaber for de unge via tæt leder- og kollegasparring," fortæller Camilla Thind Sunesen.

Læs mere om vores sundhedsløsninger her.

Tabel: Antal psykologbehandlinger hos Danica Pension

2020 sammenlignet med tidligere perioder
Q1 Q2 Q3 Q4 Forskellen fra 2020 sammenlignet med hele året
2018 31% 26% 78% 42% 41%
2019 0% 44% 9% 108% 34%
Gennemsnit for 2018 og 2019 13% 34% 35% 69% 38%