Typiske kunder i markedsrente fået et afkast på mellem 5,2 procent og 8,8 procent afhængig af valg af risikoprofil i livscyklusproduktet Danica Balance.  Danica Pensions anbefalede produkt middel risiko og 15 år til pension har opnået et afkast på 7,5 procent i 2016.

"Vi har i Danica Pension leveret et tilfredsstillende og attraktivt afkast i 2016. Det er glædeligt, at vi for alvor er begyndt at se resultaterne af den nye strategi på investeringsområdet, og at det i 2016 er kommet vores mange kunder til gode i form af attraktive afkast", siger investeringsdirektør i Danica Pension, Anders Hjælmsø Svennesen.

Danica Pension introducerede i 2016 en ny version af Danica Balance.

"I den nye version af Danica Balance har vi introduceret en tredje fond ”Mix” med middel risiko og øget fleksibiliteten i vores investeringer betragteligt. Det giver os bedre mulighed for at målrette investeringerne til alle kunder uanset valg af risikoprofil samt give en langt mere dynamisk placering af vores aktiver, og det er en stor del af årsagen til, at vi i 2016 havde et attraktivt afkast", siger Anders Hjælmsø Svennesen.

2016: Politik var det store tema

2016 var et begivenhedsrigt år præget af store kursudsving fra politiske afstemninger i Storbritannien, USA og senest Italien. På trods af usikkerhederne har markederne alligevel leveret pæne afkast på såvel aktier som obligationer. Der har været store udsving i afkastet på de forskellige markeder, og trends har været korte og meget omskiftelige.

"2016 har budt på stor turbulens – både politisk og med store udsving på markederne. Derfor har det seneste år krævet en løbende tilpasning af porteføljerne, og her er vi tilfredse med, at porteføljerne ikke har været så påvirket af markedsudsvingene men samtidig har givet høje afkast", siger Anders Hjælmsø Svennesen.

På rentemarkederne har Danica Pension på trods af det lave renteniveau skabt høje afkast takket være rentefald og dynamisk tilpasning af obligationsporteføljen. Kunder med lav risiko og 15 år til pension har i gennemsnit opnået et afkast på 6,6 procent i 2016. 

Aktiemarkederne har leveret pæne positive afkast, men der har været meget stor variation i afkastet i løbet af 2016. Taktisk allokering gennem året samt investeringer i alternative aktiver og direkte lån til veldrevne nordiske virksomheder har været med til at skabe pæne afkast. Kunder med høj risiko og 15 år til pension har således i gennemsnit opnået et afkast på 8,6 procent i 2016.

Robuste porteføljer baner vejen for langsigtede solide afkast

I Danica Pension er strategien at skabe langsigtede og robuste porteføljer, så store poliske begivenheder kan foregå, uden der bliver taget unødig risiko med kundernes penge. Porteføljerne er lagt an på stor spredning understøttet af stabile afkast fra ejendomme og alternative investeringer og med fokus på løbende risikotilpasning. Ved udgangen af 2016 kan Danica Pension konstatere høje absolutte afkast, samtidig med at tilgangen til risiko har været forsigtig.

Alternative investeringer har båret frugt

I 2016 er Danica Pensions alternative investeringer, som er investeringer i ikke-børsnoterede aktier eller obligationer, blevet udbygget yderligere.

"Vi fokuserer på disse typer af investeringer, da de har et højt og attraktivt langsigtet afkastpotentiale i forhold til risikoen, og vi har opbygget de nødvendige kompetencer til at kunne udnytte vores stærke markedsposition", siger Anders Hjælmsø Svennesen.

Danica Pensions direkte investeringer har allerede båret frugt i vores markedsrenteprodukt med et samlet afkast på over 15 procent for 2016. 

Se også video med Jesper Langmack om afkast i 2016

2D5D631F4783A56B