Den højere folkepensionsalder, som et bredt flertal i Folketinget netop har besluttet, har betydning for personer, der er født i 1967 eller senere, og de bør derfor på ny tage stilling til deres pensions- og forsikringsløsninger og sikre, at de passer til forventningerne til pensionisttilværelse.

”Det er vigtigt at vedligeholde sine pensions- og forsikringsløsninger. Det gælder både ved livsbegivenheder som gift/skilt, jobskifte eller flytning, men det gælder også, når der kommer ny lovgivning, som det er tilfældet med den forhøjede pensionsalder,” siger Mads Moberg Reumert, der er seniorøkonom i Danica Pension.

b9ca2f20-00090256-05567b6d

 

Ifølge Mads Moberg Reumert kan der peges på særligt fire muligheder, hvor man kan tilpasse sig den forhøjede pensionsalder.

”Kort fortalt kan man vælge at gå ned i levestandard, og hvis man ikke ønsker dette, skal man arbejde længere, spare mere op eller kombinere de to ting. Og vælger man at arbejde længere, kan det betyde, at du skal spare mindre op. Det vigtigste er, at man træffer et bevidst valg, så man kan overskue sin fremtid og er tryg ved den,” siger Mads Moberg Reumert.

Hvis man ikke forholder sig til den højere folkepensionsalder, kan der vente uheldige overraskelser, når man stopper med at arbejde for at nyde pensionisttilværelsen. Personer med lav indkomst og mindre pensionsopsparing kommer til at mangle hele 162.500 kr. før skat til deres pensionisttilværelse, når folkepensionsalderen stiger med 1 år. Personer med større indkomster eller pensionsopsparinger kan se frem til at mangle 77.000 kr. før skat.

”Når personer med lavere indkomster kommer til at mangle mere end personer med højere indkomster, skyldes det, at folkepensionen udmåles på baggrund af supplerende pension, som hænger sammen med indkomsten. Med andre ord modtager personer med lavere indkomster mere i folkepension end personer med mere betydeligere indkomster. Konsekvensen er i sagens natur derfor, når folkepensionsalderen stiger, at personer med lavere indkomster vil mangle mere fra folkepensionen, end tilfældet er for dem med højere indkomster,” siger Mads Moberg Reumert.

Danica Pension anbefaler, at du sparer op, så du kan opretholde din levestandard hele livet.

”Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til din fremtid, når der sker justeringer i ydelser som eksempelvis folkepensionen. På den måde kan du hele tiden være tryg ved, at du kan få den pensionisttilværelse, du ønsker,” siger Mads Moberg Reumert.

Læs hele analysen om, hvad den stigende folkepensionsalder betyder for danskerne her, hvor du også kan se, hvordan og hvor meget du kan tilpasse din opsparing og tilbagetrækning.

Læs analysen om den stigende folkepensionsalder

Fakta:

I dag er folkepensionsalderen 66 år, og den bliver hævet med et halvt år de kommende to år, så den i 2022 er 67 år.

I 2030 forhøjes folkepensionsalderen til 68 år, og i dagene op til jul besluttede et flertal i Folketinget, at folkepensionsalderen stiger til 69 år i 2035.

Få besked, når du skal gøre noget


Tilmelder du dig Danica Update, har vi mulighed for at kontakte dig, hvis du oplever en vigtig livsbegivenhed, og det i den forbindelse er smart at tilpasse
noget i din pension.

Læs mere om Danica Update her