Hvordan er det gået med afkastet i de tre første kvartaler af 2019?

De første tre kvartaler i 2019 har leveret rigtig solide afkast, selvom tredje kvartal har været præget af relativt store udsving på aktiemarkedet og fortsat faldende renter. En af de helt centrale forklaringer på den positive udvikling på aktiemarkedet har været, at centralbankerne har holdt hånden under økonomien med blandt andet lave renter. Derudover ser privatforbruget globalt set fortsat stærkt ud med en lav ledighed, pæn lønvækst og lav inflation. Det har også været med til at understøtte økonomien.

Kunder, der sparer op til pension med Danica Balance har derfor efter de første tre kvartaler af 2019 fået et godt afkast på deres pensionsopsparing på mellem 8,4 og 18,6 procent – afhængig af deres risikoprofil, og hvor mange år de har til pension. De kunder, der har fået det højeste afkast, er kunder, der investerer deres pensionsopsparing med høj risiko, og som har lang tid til pension.

Hvad forventer du af aktiemarkederne i resten af 2019?

Udviklingen på aktiemarkederne vil de kommende måneder fortsat blive påvirket af politiske nyheder, specielt relateret til handelskrigen mellem USA og Kina og Brexit – samt af centralbankerne, og hvordan de agerer. Der er umiddelbart ikke lagt op til store politiske løsninger lige med det samme, og vi forventer derfor, at den politiske usikkerhed forbliver høj i nogen tid endnu.

Vi vil således i de kommende måneder holde endnu mere skarpt øje med, om forbrugerne kan holde dampen oppe, da de i øjeblikket er med til at holde en recession for døren. Derudover forventer vi, at den globale pengepolitik fortsat vil være lempelig og holde en hånd under markedet, hvilket betyder lave renter i længere tid.

Der bliver skrevet meget om negative renter i øjeblikket. Hvad betyder det for den måde, I investerer på – og for pensionsopsparingen?

Når vi investerer kundernes pensionsopsparinger, leder vi altid efter investeringer med det bedste forhold mellem forventet afkast og forventet risiko. Denne tilgang har ikke ændret sig, men med negative renter bliver alternative investeringer i for eksempel ejendomme og direkte lån til veldrevne virksomheder mere og mere interessante. Det er dog vigtigt at understrege, at obligationer fortsat indgår som en helt central del af vores portefølje, der skal sørge for en robust sammensætning af investeringerne – og dermed sikre kunderne gode afkast på deres pensionsopsparing.

I forhold til kundernes pensionsopsparing forventer vi, at de lave renter vil betyde, at kunderne vil få lavere afkast i de kommende år, end dem vi har set de seneste 10 år. Men vi vil fortsat gøre vores bedste for at investere kundernes pensionsopsparing, så vi opnår det bedst mulige afkast.