Tjek tallet

Tjek din årsopgørelse for 2020 på SKAT.dk, hvis du vil se, om du har indbetalt mere end de 57.200 kroner, du får fradrag for. Se information fra SKAT på årsopgørelsen under ”vær opmærksom på”.

Indbetaler du mere end 57.200 kroner hos os, får du automatisk fradrag for din indbetaling, fordi vi overfører pengene til en livsvarig pension. Indbetaler du andre steder, bør du være opmærksom på hvor meget der i alt er indbetalt til ratepension, da du kun kan få fradrag eller bortseelsesret for 57.200 kroner på en ratepension.

Har du sparet for meget op

Det beløb, du har indbetalt for meget, kan du få overført til en livsvarig pension. Med en livsvarig pension får du et fradrag på op til cirka 52 procent, hvis du betaler topskat.

Sådan gør du

For at vi kan overføre pengene til en livsvarig pension, skal du udfylde en blanket fra SKAT og sende den til os sammen med kopi af dine skatteoplysninger.

Du finder, hvad vi skal bruge, på SKAT.dk under ”Skatteoplysninger”: Du behøver kun at sende os det, der er anført under overskrifterne:

 • Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser
 • Privattegnede pensionsordninger

Hvis kun én af disse overskrifter findes under dine ”Skatteoplysninger”, beder vi dig notere det på den udskrift, du sender til os.

Trin for trin

Følg SKATs vejledning på siden.

BEMÆRK – hvis du både har indbetalt til en privat ordning og en arbejdsgiverordning, så er det den private ordning - den du selv har oprettet - at ændringen skal ske på.

1. Udfyld blanket fra SKAT.dk

Pensionsordning via
arbejdsgiver

Hent og udfyld blanket fra SKAT

Blanketten består af seks punkter.

 • Punkt 1 – udfyldes af dig.
 • Punkt 2 – udfyldes af dig.
 • Punkt 3 – udfyldes ikke
 • Punkt 4 – udfyldes af dig.
 • Punkt 5 – udfyldes ikke.
 • Punkt 6 – udfyldes af dig.

Pensionsordning du selv har oprettet

Hent og udfyld blanket fra SKAT

Blanketten består af seks punkter.

 • Punkt 1 – udfyldes af dig.
 • Punkt 2 – udfyldes af dig.
 • Punkt 3 – udfyldes ikke.
 • Punkt 4 – udfyldes af dig.
 • Punkt 5 – udfyldes af dig, men kun hvis beløbet skal udbetales.
 • Punkt 6 – udfyldes af dig.

2. Send til os

Blanketten skal du sende til os – sammen med dine skatteoplysninger for 2020, som du finder på SKAT.dk. Send begge dele her - under "Jeg vil gerne…", vælger du "indsende information og dokumenter".

3. Ekspeditionstid

Når vi har modtaget blanketten og skatteoplysninger fra dig, kan der gå op til otte uger inden:

 • du kan se ændringerne i mappen ”Skatteoplysninger” på SKAT.dk
 • du får en dækningsoversigt fra os, hvor du kan se, at overførslen eller udbetalingen er gennemført.

SKAT sender ikke automatisk en ny årsopgørelse til dig efter 1. maj. Derfor skal du bede SKAT om en ny genberegning af din årsopgørelse.