1. Hvordan er det gået med de finansielle markeder i de første ni måneder af 2021?

2021 har samlet set været et rigtig stærkt år på de finansielle markeder. Over de seneste tre måneder har der dog været en stigende nervøsitet i markedet som følge af forventninger om, at centralbankerne begynder at stramme pengepolitikken, og det får markederne til at svinge mere op og ned. Derudover har der i september været usikkerhed om selskabet Evergrande, Kinas næststørste ejendomsudvikler, der har store gældsposter i hele verden. Der er derfor på de finansielle markeder en nervøsitet for, at en eventuel konkurs kan sprede sig. Det er vigtigt at huske på, at økonomierne grundlæggende udvikler sig rigtig fornuftigt, og væksten er pæn samtidig med at inflationen ser ud til at kunne kontrolleres, hvilket får os til at se positivt på markederne, om end der kan komme udsving. Det er dog også klart, at de historisk lave renter kan udfordre afkastene i Danica Traditionel og for kunder med garanti tilknyttet, som omvendt får en stor sikkerhed.

"Det er vigtigt at huske på, at økonomierne grundlæggende udvikler sig rigtig fornuftigt, og væksten er pæn samtidig med at inflationen ser ud til at kunne kontrolleres, hvilket får os til at se positivt på markederne, om end der kan komme udsving." siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.

2. Hvad forventer du af de finansielle markeder i resten af 2021?

Vi kan ikke forvente, at de finansielle markeder fortsætter i samme tempo i de kommende år. Vi forventer, at vi snart kommer til at se aftagende opkøb fra centralbankerne, ligesom de historisk lave renteniveauer vil udvise en mindre stigende tendens. Kortsigtet kan det give lidt uro på de finansielle markeder, men langsigtet er tiltagene en reaktion på, at væksten er unormal høj. Bliver renteniveauerne styret rigtigt af centralbankerne, vil der være fornuftige langsigtede afkast fremover.

 

3. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsordning? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs, som det den konkurstruede kinesiske ejendomsgigant Evergrande foreløbigt kortvarigt har forårsaget i september. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før. Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast efter omkostninger. Vores generelle klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.

"Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning."siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.


Foto: Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension